Go to content
The field can't be empty
Others have also searched for

Traffic information - Linje 1 trafikerar inte hållplats Kulturkvarteret

Buss linje 1 trafikerar inte hållplats Kulturkvarteret på grund av framkomlighetsproblem. Detta pågår 2023-09-25 kl 4:00 - 2023-12-10 kl 4:00. Vi hänvisar till hållplats Södra station eller Örebro Resecentrum.

Traffic information - Linje 5 trafikerar inte hållplatserna Slottet och Kulturkvarteret

Buss linje 5 trafikerar inte hållplatserna Slottet och Kulturkvarteret på grund av framkomlighetsproblem. Detta pågår 2023-09-25 kl 4:00 - 2023-12-10 kl 4:00. Vi hänvisar till hållplats Kungsplan eller Örebro Resecentrum..

Traffic information - Linje 22 trafikerar inte hållplatserna Kulturkvarteret och Slottet

Buss linje 22 trafikerar inte hållplatserna Kulturkvarteret och Slottet på grund av framkomlighetsproblem. Detta pågår 2023-09-25 kl 4:00 - 2023-12-10 kl 4:00. Vi hänvisar till hållplats Kungsplan eler Örebro Resecentrum.

Traffic information - Hållplats Kulturkvarteret läge C avstängd

Buss linje 200, 300, 314, 324, 400, 401, 490, 520, 521, 590 trafikerar inte hållplats Kulturkvarteret läge C på grund av VA-arbete. Detta pågår 2023-07-23 kl 4:00 - 2023-11-30 kl 23:59. Vi hänvisar till Kulturkvarteret läge A och läge B.

Departures for Kulturkvarteret
  • Route towards
  • Traffic info
  • Point
  • Departure