Till innehåll på sidan
Fältet kan inte vara tomt

Hållplats Österplan, Almbyplan och Tybble centrum byggs om vilket medför begränsad framkomlighet för både bussar och resenärer.

Bil och busstrafik kommer gå i de två röda busskörfälten i mitten av vägen.

De nybyggda hållplatserna vid Almbyplan och Tybble börjar att trafikeras. De tillfälliga hållplatserna på Hagmarksgatan och Hjälmarvägen trafikeras fortfarande av linje 800, 819, 820 och 824.
Regiontrafik till och från Odensbacken och Norrbyås kör Hjälmarvägen - Universitetsallén - Hagmarksgatan.

Hållplats Österplan är avstängd under byggtiden. Arbetet beräknas öppna för trafik den 16 december

Mer trafikinformation