Till innehåll på sidan
Fältet kan inte vara tomt

Den 12 december 2021 dras hållplats Nävestagatan, Ekeby Egna Hem och Gällersta by in. Resenärer hänvisas till hållplats Frommesta och Ekeby Rävabacken.

Påverkar trafik på linje

H

Påverkar trafik vid hållplats

Mer trafikinformation