Till innehåll på sidan
Fältet kan inte vara tomt

Den 12 december 2021 dras hållplats Klämman västra, Lövsta och Brickebacken Södra Rv 51 in. Resenärer hänvisas till hållplats Vårdhem och Brickebacken Norra Rv 51.

Påverkar trafik på linje

H

Påverkar trafik vid hållplats

Mer trafikinformation