Till innehåll på sidan
Fältet kan inte vara tomt

På grund av broreparation kommer hållplats Mossgruvan och Mossgruvan västra vara avstängda 11 oktober - 17e
december. Resenärer hänvisas till hållplats Högforsbruk.

Påverkar trafik på linje

H

Påverkar trafik vid hållplats

Mer trafikinformation