Till innehåll på sidan
Fältet kan inte vara tomt

Hållplats Österplan, Almbyplan och Tybble centrum byggs om vilket medför begränsad framkomlighet för både bussar och resenärer.

Norrgående körfält mellan Österplan och Tybble är avstängt
I södergående körriktning är ett körfält i vardera riktning öppet.

Det finnas tillfälliga hållplatser vid Almbyplan, Tybble, på Hagmarksgatan och Hjälmarvägen.
Regiontrafik till och från Odensbacken och Norrbyås kör Hjälmarvägen - Universitetsallén - Hagmarksgatan.

Hållplats Österplan är avstängd under byggtiden. Arbetet beräknas vara klart i december.

Mer trafikinformation