Till innehåll på sidan
Fältet kan inte vara tomt
Andra har också sökt på

Hållplats Österplan öppnas den 16/12. Hållplatsen kommer trafikeras både i riktning mot centrum och mot universitetet.

Påverkar trafik på linje

H

Påverkar trafik vid hållplats

Mer trafikinformation