Till innehåll på sidan
Påverkan på vår trafik

På grund av Coronaviruset påverkas både vår busstrafik och Serviceresor. Du kan tillsvidare inte köpa biljetter ombord på bussen hos föraren.

Läs mer om hur busstrafiken påverkas här.

Läs mer om hur Serviceresor påverkas här.

Läs mer om hur Gruppresor för skolverksamheter och skolskjuts påverkas här.

Det förekommer indragna turer med våra bussar och information om dessa hittar du på vår samlingssida för trafikinformation.

Fältet kan inte vara tomt

En ny busshållplats har byggts inne i Guldsmedshyttan. Den kommer ersätta de befintliga hållplatslägena för hållplats Kiosken, Guldsmedshyttan från och med den 8e december. Den nya hållplatsen kommer att öka framkomligheten och trafiksäkerheten för dig som resenär. Hållplatsen ligger cirka 50 meter västerut i korsningen Herrgårdsvägen - Solvägen.

Påverkar trafik på linje

H

Påverkar trafik vid hållplats

Mer trafikinformation