Till innehåll på sidan
Fältet kan inte vara tomt

På grund av husbyggnation är hållplats Hagagatan avstängd från och med 19e oktober 2020 fram till våren 2022.
Resenärer med linje 7, 8 och 78 hänvisas till hållplats Trumpetaregatan.

Påverkar trafik på linje

H

Påverkar trafik vid hållplats

Mer trafikinformation