Hållplats Molinders väg upphör

Ändrad den

Från och med tidtabellsskiftet som sker den 19 augusti 2019 kommer hållplats Molinders väg inte längre att trafikeras. Resenärer hänvisas till hållplatserna Stadsskogsskolan eller Lindesberg Lasarett.

Trafikinformation

Hållplats Folkets hus i Karlskoga är avstängd

Ändrad den

Hållplats Poesigatan avstängd

Publicerad den

Hållplats Korskyrkan är avstängd i riktning mot Marieberg

Ändrad den

Laxå - Hållplats Postgatan avstängd

Ändrad den

Hållplats Hagavägen och Höjen upphör

Ändrad den

Avstängda hållplatser på linje 6

Ändrad den

Hållplats Kvarngården och Biblioteket i Kumla trafikeras ej

Ändrad den

Hållplats Storängen i Karlskoga flyttad tills vidare

Ändrad den

Hållplats Konserthuset avstängd i båda riktningarna för norrgående linjer till och med 14/12 - 2019

Ändrad den