Hållplats Kvarngården och Biblioteket i Kumla trafikeras ej

Ändrad den

Hållplats Kvarngården och Biblioteket i Kumla trafikeras ej från 14/1. Resenärer hänvisas till Kumla Resecentrum.

Trafikinformation

Hållplats Folkets hus i Karlskoga är avstängd

Ändrad den

Hållplats Poesigatan avstängd

Publicerad den

Hållplats Korskyrkan är avstängd i riktning mot Marieberg

Ändrad den

Laxå - Hållplats Postgatan avstängd

Ändrad den

Hållplats Molinders väg upphör

Ändrad den

Hållplats Hagavägen och Höjen upphör

Ändrad den

Avstängda hållplatser på linje 6

Ändrad den

Hållplats Storängen i Karlskoga flyttad tills vidare

Ändrad den

Hållplats Konserthuset avstängd i båda riktningarna för norrgående linjer till och med 14/12 - 2019

Ändrad den