Borttappat eller trasigt Gymnasiekort

Om du tappat bort ditt Gymnasiekort eller om det blivit stulet ska du kontakta skolexpeditionen. Du som elev får själv betala resan till och från skolan tills ett nytt Gymnasiekort ordnats. Samma sak gäller om du glömt Gymnasiekortet hemma eller i skolan. Här finns mer beskrivet kring hur du kan köpa en enkelbiljett.

 

Ett nytt Gymnasiekort kan du hämta ut mot en expeditionsavgift som varierar beroende på vilken skola du går på. Det gamla Gymnasiekortet spärras och kan inte längre användas.

 

Om kortet bryts av eller på annat sätt skadas så att det inte går att använda ska det bytas ut direkt. Då tar du kontakt skolexpeditionen för att byta ut Gymnasiekortet. Till dess att du ordnat ett nytt Gymnasiekort får du betala dina resor själv.