Gymnasiekort

Gymnasiekortet är giltigt för gymnasieelever i Örebro län som är födda 2000 (läsåret 2019/2020) eller senare och inskrivna på en gymnasial heltidsutbildning. Gymnasiekortet kan användas hela studieperioden, dock längst till och med det första kalenderhalvåret när du som elev fyller 20 år. Gymnasiekortet laddas med en biljett för hela läsåret och är en värdehandling. Om studierna upphör ska kort och Giltighetsbevis genast återlämnas till skolan.


Biljetten som finns på ett Gymnasiekort är giltig:

 

 • endast för den elev som Gymnasiekortet är utfärdat till
 • helgfri måndag – fredag kl. 04.30-19.00. Sista tåg- eller bussbyte måste ske senast kl. 19.00
 • för resor med alla region- och stadsbussar inom Örebro län
 • för resor med buss över länsgräns till:
  • Grängesberg med linje 361
  • Götlunda med linje 321
  • Arboga med linje 351
  • Kristinehamn med linje 500
  • Filipstad med linje 400 och 407
  • Storfors med linje 403
 • för resor med tåg (inte SJ Snabbtåg) inom Örebro län och över länsgräns till
  • Grängesberg med Tåg i Bergslagen
  • Kristinehamn (inte SJ Snabbtåg)
  • Ludvika med Tåg i Bergslagen
  • Skinnskatteberg med Tåg i Bergslagen
 • ett helt läsår: 19 augusti 2019 - 12 juni 2020
 • med korrekt ifylld information på baksidan
  • skola som eleven går på
  • elevens fullständiga namn
  • elevens födelsedatum (ÅÅ-MM-DD)

Bilden visar framsidan på ett gymnasiekort för läsåret 2019/2020

Bilden visar baksidan på ett gymnasiekort för läsår 2019/2020

Bilderna visar hur Gymnasiekortets fram- och baksida ser ut för läsår 19/20. 

 

Registrera din resa med Gymnasiekort

För att biljetten ska vara giltig att resa med ska kortet hållas mot biljettläsaren ombord på bussen vid varje påstigning. När symbolen glad gubbe lyser i displayen grönt är allt i sin ordning och du är välkommen ombord. I bussar utan biljettläsare ska kort visas upp för bussföraren.


Vid en tågresa ska resan registreras i den gula perrongvalidatorn innan resan.

Borttappat eller trasigt Gymnasiekort

Om du tappat bort ditt Gymnasiekort eller om det blivit stulet ska du kontakta skolexpeditionen. Du som elev får själv betala resan till och från skolan tills ett nytt Gymnasiekort ordnats. Samma sak gäller om du glömt Gymnasiekortet hemma eller i skolan. Här finns mer beskrivet kring hur du kan köpa en enkelbiljett.

 

Ett nytt Gymnasiekort kan du hämta ut mot en expeditionsavgift som varierar beroende på vilken skola du går på. Det gamla Gymnasiekortet spärras och kan inte längre användas.

 

Om kortet bryts av eller på annat sätt skadas så att det inte går att använda ska det bytas ut direkt. Då tar du kontakt skolexpeditionen för att byta ut Gymnasiekortet. Till dess att du ordnat ett nytt Gymnasiekort får du betala dina resor själv. 

Gymnasiekort inför ett nytt läsår

Du får ditt Gymnasiekort de första dagarna i skolan. Du som redan går på gymnasiet ska spara ditt Gymnasiekort över sommaren. Tills dess att du fått ditt nya Gymnasiekortet gäller:

 

 • Börjar du årskurs 1 på gymnasiet så reser du på det tillfälliga färdbevis som skickas ut till dig tillsammans med antagningsbeskedet.
 • Börjar du årskurs 2 eller 3 på gymnasiet så reser du på ditt gamla Gymnasiekort tills dess att du fått det nya kortet.

 Du måste skriva ut det tillfälliga färdbeviset för att det ska vara giltigt vid resan. 

 

Borttappat Gymnasiekort under sommaren

Om du har tappat bort Gymnasiekort under sommaren kan du hämta ut ett nytt hos skolexpeditionen. Du får då betala en expeditionsavgift när du hämtar ut det nya Gymnasiekortet. Du bekostar själv resorna till och från skolan tills dess att du har det nya Gymnasiekortet.

Ett tillfälligt Gymnasiekort

Ett tillfälligt Gymnasiekort delas ut av skolan till dig som gymnasielev om du behöver resa till och från skolan utanför skoltid. Det kan röra sig om tillfällen som exempelvis öppet hus för skolan under kvällstid eller helger.


Det tillfälliga Gymnasiekortet kan användas:

 

 • helgfri måndag - fredag från kl. 19.00 till trafikdygnets slut.
 • lördagar och helgdag under hela trafikdygnet
 • geografiskt som ett Gymnasiekort

Ett tillfälligt Gymnasiekort gäller för en dag på samma bussar och tåg som ett vanligt Gymnasiekort. Det är bara giltig tillsammans med ditt Gymnasiekort. Du visar upp det tillfälliga Gymnasiekortet för bussföraren eller personal ombord.


Ett tillfälligt Gymnasiekort får du av skolan, som i sin tur beställer dessa genom vår Kundservice.

Biljettkontroll och tilläggsavgift för gymnasieelev

Vi har biljettkontrollanter som regelbundet kontrollerar våra bussar. Om du reser med ett ogiltigt Gymnasiekort som inte uppfyller de regler som finns kring att resa med ett Gymnasiekort, kan en biljettkontrollant skriva ut en tilläggsavgift. Det görs enligt lag (1977:67) och tilläggsavgiften är på 1000 kr. Det tillkommer också en expeditionsavgift och ett enkelbiljettspris för resan.

 

Vid missbruk av Gymnasiekortet får du som elev inte tillbaka kortet utan får finansiera dina resor till/från skolan själv resten av läsåret.

 

Tänk på följande vid en biljettkontroll:

 

 • Gymnasiekort ska alltid visas upp för biljettkontrollanten. 
 • Gymnasiekort ska vara korrekt ifyllda innan biljettkontrollen.
 • Särskild fotolegitimation ska visas upp för att kunna styrka rätten till ditt Gymnasiekort.
 • Gymnasiebiljetten på kortet ska vara giltig för den aktuella resan.

Mer information kring vad som gäller vid en biljettkontroll hittar du via den här länken.

 

Indraget Gymnasiekort

Har du inte fyllt i uppgifterna korrekt på baksidan av ditt Gymnasiekort så kan Gymnasiekortet dras in. Det innebär att du får hämta ut det igen hos vår Kundservice vid Länstrafikens Kundcenter, Resecentrum Örebro. Ta med den kvittens som biljettkontrollanten gett ut samt giltig fotolegitimation. Vid missbruk av Gymnasiekortet återfås inte kortet.

 

Det kan dröja en arbetsdag innan ditt Gymnasiekort finns på plats hos vårt Kundcenter och eventuella utlägg till följd av indragningen ersätts inte av oss.