Borttappat eller trasigt Grundskolekort

Om ditt barn glömt Grundskolekortet hemma på morgonen ska barnet ta kontakt med skolexpeditionen eller klassläraren under skoldagen. Barnet får då ett tillfälligt Grundskolekort (ett lånekort) att resa hem med. Om hemresan sker utan ett Grundskolekort eller ett lånekort behöver ditt barn köpa en enkelbiljett för bussresan. Lånekortet ska lämnas tillbaka nästa skoldag. 

 

Om Grundskolekortet tappats bort eller blivit stulet ska du som vårdnadshavare eller ditt barn genast ta kontakt med skolexpeditionen för att få ett nytt kort. Har ditt barn fått Grundskolekortet direkt från Länstrafiken ska kontakt tas med vår Kundservice. Det gamla kortet kommer att spärras och kan inte längre användas.


Har Grundskolekortet gått av eller på annat sätt skadats så att det slutat fungera, ska det omedelbart bytas ut. Ta kontakt med skolexpeditionen om ditt barn fått Grundskolekortet från skolan eller kommunen. Om ni fått kortet direkt från oss på Länstrafiken så ta kontakt med vår Kundservice.