Grundskolekort

Grundskolekortet gäller för grundskoleelev/grundsärskoleelev, årskurs F-9, som har blivit beviljad fria skolresor utifrån kommunens skolskjutsreglemente. Kortet laddas med en Grundskolebiljett och är en värdehandling. Om studierna upphör ska kort genast återlämnas.


Grundskolekortet gäller:

 

 • för den elev som kortet är utfärdat till
 • bussresa till och från skolan
 • helgfri måndag – fredag kl. 04.30–18.00
 • ett helt läsår: 19 augusti 2019 - 12 juni 2020
 • med korrekt ifylld information på baksidan
  • skola som eleven går på
  • elevens fullständiga namn
  • elevens födelsedatum (ÅÅ-MM-DD)

Grundskolekortet gäller inte:

 • på tåg
 • skolfri tid som höstlov, jullov, sportlov, påsklov och övriga helgdagar

 

 Bilden visar framsidan på ett grundskolekort för läsåret 19/20  

 

Bilden visar baksidan av ett grundskolekort för läsåret 2019/2020

 Bilderna visar hur Grundskolekortets fram- och baksida ser ut för läsår 19/20. 

 

Vem betalar för Grundskolekortet?

Det är kommunen där eleven är folkbokförd som betalar för Grundskolekortet.

 

Registrera en resa med Grundskolekort

För att biljetten ska vara giltig för resa ska kortet hållas mot biljettläsaren ombord på bussen vid varje påstigning. När symbolen glad gubbe lyser grönt i displayen är allt i sin ordning och det är bara att kliva ombord. I bussar utan biljettläsare ska Grundskolekortet visas upp för bussföraren.

Borttappat eller trasigt Grundskolekort

Om eleven glömt Grundskolekortet hemma på morgonen ska eleven ta kontakt med skolexpeditionen eller klassläraren under skoldagen. Eleven får då ett tillfälligt Grundskolekort (ett lånekort) att resa hem med. Om hemresan sker utan ett Grundskolekort eller ett lånekort behöver eleven köpa en enkelbiljett för bussresan. Lånekortet ska lämnas tillbaka nästa skoldag. 

 

Om Grundskolekortet tappats bort eller blivit stulet ska du som vårdnadshavare eller eleven genast ta kontakt med skolexpeditionen för att få ett nytt kort. Har eleven fått Grundskolekortet direkt från Länstrafiken ska kontakt tas med vår Kundservice. Det gamla kortet kommer att spärras och kan inte längre användas.


Har Grundskolekortet gått av eller på annat sätt skadats så att det slutat fungera, ska det omedelbart bytas ut. Ta kontakt med skolexpeditionen om ditt barn fått Grundskolekortet från skolan eller kommunen. Om ni fått kortet direkt från oss på Länstrafiken så ta kontakt med vår Kundservice.

Grundskolekort inför ett nytt läsår

Du som målsman behöver ansöka om ett nytt grundskolekort för ditt barn inför varje nytt läsår. Detta gör du hos respektive kommun. De elever som får sin ansökan beviljad av kommunen får ett grundskolekort inför nästa läsår antingen via post eller i skolan de första skoldagarna. Mer information om ansökningsprocessen finns på kommunernas webbsidor. 

Biljettkontroll av grundskoleelever

Vi har biljettkontrollanter som regelbundet genomför kontroller på våra bussar. Vid en biljettkontroll ska eleven alltid kunna visa upp Grundskolekortet för biljettkontrollanten. Grundskolebiljetten på kortet ska vara giltig för den aktuella resan.

 

Grundskolekortet kan dras in för kontroll om kortet inte uppfyller kraven för användning. Om Grundskolekortet missbrukas så får eleven inte tillbaka kortet. Eventuella utlägg till följd av indragningen ersätts inte av oss.

 

En biljettkontrollant kan skriva ut en tilläggsavgift enligt lag (1977:67) på 1000 kr om Grundskolekortet inte uppfyller de krav som finns för att eleven ska kunna resa med det. Det tillkommer också en expeditionsavgift och ett enkelbiljettspris för resan. Vårdnadshavare står för kostnaden.

 

Mer information kring vad som gäller vid en biljettkontroll finns här.