Bokning av Gruppresa

En bokning av en Gruppresa görs genom att du söker en resa i reseplaneraren på sidan för Skola. Vem som helst kan använda Boka Gruppresa för sökningar då det inte krävs någon inloggning för att genomföra sökningar. Däremot visas bara avgångstider inom ramen för Gruppresors tidsintervall. 

 

Det som är specifikt för reseplaneraren för Gruppresor är:

 

 • Det går bara att söka Gruppresor inom godkänt tidsintervall. Ett felmeddelande visas om resan är utanför tidsintervallet och felmeddelandet specificerar vad som är fel.
 • Inga priser visas. Detta då priserna skiljer sig åt från ordinarie resor. Ta kontakt med Kundservice för exakta priser. Kontaktuppgifter till Kundservice hittar du via den här länken,
 • Boka Gruppresa. Efter en sökt resa kan du klicka på pluset för mer information om den avgångstiden. Där bokar du sedan också din avgång.

Boka Gruppresa - Så här gör du

 

 • Sök fram önskad resa
 • Välj önskad avgångstid
 • Klicka på Boka Gruppresa
 • Logga in
 • Fyll i informationen
 • Kontrollera bokningen
 • Klicka på boka
 • Skriv ut bokningsbekräftelsen och visa den för bussföraren vid påstigning

En Gruppresa måste förbokas senast två helgfria måndagar till fredagar innan tänkt resdag. Önskar du resa med skolverksamheten närmre inpå än två helgfria dagar så får resan ske utan bokning och betalas på annat sätt, exempelvis med reskassa. Mer om olika biljetter kan du hitta på sidan för Biljett och köp.

 

Logga in för att boka en Gruppresa

Inloggningsuppgifterna för att kunna boka en Gruppresa består av ett kundnummer och ett lösenord. Alla skolverksamheter har fått ett kundnummer tilldelat sig. 

 

Hittar du inte inloggningsuppgifterna för din skola? Kontakta Kundservice. Beskriv ärendet och bifoga mejladress, skolområde samt årskurs/avdelning på skolan eller förskolan. Kundnumret skickas ut så fort som möjligt.

Avboka eller ändra en Gruppresa

Antalet bokade platser kan ändras senast 2 helgfria måndagar till fredagar innan bokad resdag. Ska ändring göras i destinationen eller avgångstiden måste resan avbokas för att sedan bokas som en ny Gruppresa.

 

 • Logga in: Ändra eller avboka en Gruppresa
 • Klicka på Bilden visar en ikon med ett I i.  vid den resa som ska ändras
 • Klicka på Redigera anmälan
 • Justera antalet
 • Klicka på Uppdatera bokning

Ska en resa avbokas ska det ske senast 2 helgfria måndag - fredag innan resetillfället:

 

 • Logga in: Ändra eller avboka en Gruppresa
 • Klicka på Bilden visar en ikon med ett I i. vid den resa som ska ändras
 • Klicka på Redigera anmälan
 • Klicka i Avboka
 • Klicka på Uppdatera bokning

Om din bokningsbekräftelse har kommit bort eller inte blivit utskriven vid bokningstillfället, går det bra att skriva ut en ny:

 

Logga in via den här länken för att hitta din bokningsbekräftelse. 

 

 • Klicka på Bilden visar en ikon med ett I i.  vid den resa som är aktuell

Skriv ut information kring resan och använd den utskriften på samma sätt som bokningsbekräftelse.