Boka Gruppresa

Karta Ange en hållplats eller position
Byt plats på från och till
Karta Ange en hållplats eller position
Ange en dag och tid (YYYY-MM-DD HH:mm)
Tidigare sökningar

Tider angivna med kursiv stil är beräknade cirkatider

Gruppresa

Regler för en Gruppresa

En Gruppresa innebär att en skolverksamhet får möjlighet att i förväg boka in sig på vissa avgångstider. Det gäller för både buss och tåg. Att boka en Gruppresa ger skolverksamheter möjlighet att resa med en grupp elever när det är färre resenärer på våra bussar.

 

Du kan boka en Gruppresa om du är personal på någon av följande skolverksamheter inom Örebro län:

 

 • Grundskolor (sexårsverksamheten och årskurs 1‐9)
 • Fritidshem
 • Förskolor
 • Familjedaghem

 

Tidsintervall för att genomföra en Gruppresa

En Gruppresa kan göras mellan kl. 08.30–14:30 helgfri måndag - fredag. Under sommaren utökar vi tiderna. Om du behöver resa med din skolverksamhet utanför den bokningsbara tiden för Gruppresor reser ni som en vanlig resa och utan bokning. Resan betalas då på annat sätt, exempelvis med reskassa.

 

Det finns avgångstider inom tidsintervallen för Gruppresa som inte är bokningsbara. De avgångstiderna har ett högt antal resenärer också utan en Gruppresebokning och behövs för ordinarie resande.

 

En Gruppresa med stads- eller regionbuss

En Gruppresa kan bokas på både region- och stadsbuss och i vissa fall också med tåg. Det är inte möjligt att boka en Gruppresa på den anropsstyrda linjetrafiken. Vilka turer som är anropsstyrda markeras med ett A i anmärkningsraden i tidtabellerna för respektive linje.

 

Antal bokningsbara platser per avgång

Max antal bokningsbara platser som du kan boka per avgångstid är 35 st. Vissa avgångstider har ett lägre antal bokningsbara platser. Det beror på att just den avgångstiden har ett högre antal resande än andra avgångstider.

 

Att ha bokat en Gruppresa innebär ingen platsgaranti. Resande sker i mån av plats. Bokningsmöjligheten är till för att trafikoperatören ska kunna förstärka avgångstiden baserat på behov och möjlighet i övrigt. Samma resevillkor som för övriga resenärer gäller också för Gruppresor. Våra resevillkor finns att läsa här.

Betala för en Gruppresa

Bokningsbekräftelsen ska du visa upp för föraren eller personal ombord vid varje påstigning. Föraren skriver då ut en biljett för hela gruppen. Bokningsbekräftelsen och biljetten ska sparas hela resan och visas upp vid varje bussbyte.

 

En returresa är som en ny Gruppresa. Det innebär att en separat bokningsbekräftelse behöver visas upp för föraren på returresan. Föraren ger då ut en ny biljett.

 

Ingen betalning sker i samband med påstigning. Istället skickas det ut en faktura i efterhand till skola eller kommun. På fakturan samlas alla bokade Gruppresor knutna till skolverksamheten. 

Gruppresa med tåg

En Gruppresa kan bokas på vissa tågsträckor inom Örebro län. Möjligheten att resa med tåg är ett komplement till buss på de sträckor där våra bussar inte kör lika ofta.

 

När det gäller antal resenärer och tidsintervall för resa med tåg, är reglerna desamma som för Gruppresor med buss. En Gruppresa med tåg måste bokas senast 2 helgfria arbetsdagar, måndag - fredag, innan önskad resdag.

 

En Gruppresa med tåg bokas via Kundservice. Kontaktuppgifter till Kundservice finns via den här länken. En bekräftelse kommer att skickas ut via mejl. Bekräftelsen ska skrivas ut och visas upp för personal ombord på tåget. Fakturering sker i efterhand precis som med Gruppresor som genomförs med buss.

 

Tabellen visar de sträckor där det är möjligt att boka en Gruppresa med tåg. Står det ett JA kan du resa mellan den destinationen som står ovanför JA och destinationen som står i vänsterspalten på samma rad som JA:et.

 

Bilden visar en lista på orter dit det är möjligt att resa med tåg och använda Gruppresa

Bokning av Gruppresa

En bokning av en Gruppresa görs genom att du söker en resa i reseplaneraren på sidan för Skola. Vem som helst kan använda Boka Gruppresa för sökningar då det inte krävs någon inloggning för att genomföra sökningar. Däremot visas bara avgångstider inom ramen för Gruppresors tidsintervall. 

 

Det som är specifikt för reseplaneraren för Gruppresor är:

 

 • Det går bara att söka Gruppresor inom godkänt tidsintervall. Ett felmeddelande visas om resan är utanför tidsintervallet och felmeddelandet specificerar vad som är fel.
 • Inga priser visas. Detta då priserna skiljer sig åt från ordinarie resor. Ta kontakt med Kundservice för exakta priser. Kontaktuppgifter till Kundservice hittar du via den här länken,
 • Boka Gruppresa. Efter en sökt resa kan du klicka på pluset för mer information om den avgångstiden. Där bokar du sedan också din avgång.

Boka Gruppresa - Så här gör du

 

 • Sök fram önskad resa
 • Välj önskad avgångstid
 • Klicka på Boka Gruppresa
 • Logga in
 • Fyll i informationen
 • Kontrollera bokningen
 • Klicka på boka
 • Skriv ut bokningsbekräftelsen och visa den för bussföraren vid påstigning

En Gruppresa måste förbokas senast två helgfria måndagar till fredagar innan tänkt resdag. Önskar du resa med skolverksamheten närmre inpå än två helgfria dagar så får resan ske utan bokning och betalas på annat sätt, exempelvis med reskassa. Mer om olika biljetter kan du hitta på sidan för Biljett och köp.

 

Logga in för att boka en Gruppresa

Inloggningsuppgifterna för att kunna boka en Gruppresa består av ett kundnummer och ett lösenord. Alla skolverksamheter har fått ett kundnummer tilldelat sig. 

 

Hittar du inte inloggningsuppgifterna för din skola? Kontakta Kundservice. Beskriv ärendet och bifoga mejladress, skolområde samt årskurs/avdelning på skolan eller förskolan. Kundnumret skickas ut så fort som möjligt.

Avboka eller ändra en Gruppresa

Antalet bokade platser kan ändras senast 2 helgfria måndagar till fredagar innan bokad resdag. Ska ändring göras i destinationen eller avgångstiden måste resan avbokas för att sedan bokas som en ny Gruppresa.

 

 • Logga in: Ändra eller avboka en Gruppresa
 • Klicka på Bilden visar en ikon med ett I i.  vid den resa som ska ändras
 • Klicka på Redigera anmälan
 • Justera antalet
 • Klicka på Uppdatera bokning

Ska en resa avbokas ska det ske senast 2 helgfria måndag - fredag innan resetillfället:

 

 • Logga in: Ändra eller avboka en Gruppresa
 • Klicka på Bilden visar en ikon med ett I i. vid den resa som ska ändras
 • Klicka på Redigera anmälan
 • Klicka i Avboka
 • Klicka på Uppdatera bokning

Om din bokningsbekräftelse har kommit bort eller inte blivit utskriven vid bokningstillfället, går det bra att skriva ut en ny:

 

Logga in via den här länken för att hitta din bokningsbekräftelse. 

 

 • Klicka på Bilden visar en ikon med ett I i.  vid den resa som är aktuell

Skriv ut information kring resan och använd den utskriften på samma sätt som bokningsbekräftelse.

Gruppresa för en gymnasieskola

Gruppresa kan inte användas av gymnasieskolor om en resa ska ske med en grupp gymnasieelever. Gymnasiekortet kan inte heller användas för organiserad resa till arrangemang eller utflykter under skoltid. 

 

En grupp med gymnasieelever kan resa under skoltid om betalning sker med andra alternativ än Gymnasiekortet. Vi rekommenderar att eleverna köper enkelbiljett i appen eller genom att använda reskassa.

 

Är det en större grupp med elever ser vi gärna att ni informerar trafikoperatören som kör sträckan. Detta för att trafikoperatören ska kunna planera trafiken och eventuellt sätta in en extra buss. Informera gärna i god tid innan resan. Är du osäker på vilket trafikbolag som kör sträckan kan du kontakta Kundservice så hjälper de dig vidare.

 

Om en extra buss sätts in av trafikoperatören så trafikerar den ordinarie hållplatser och betalar gör ni enligt ordinarie taxa.  

 

Ni på skolan kan hyra en buss av trafikoperatören. Resan blir då en affär mellan er och trafikoperatören. Det innebär att tider/sträckning kan anpassas utifrån hur ni vill resa. Resan betalas inte med Gymnasiekort eller andra färdbevis ombord utan betalningen hanteras separat mellan skola och trafikoperatör.

Skolkort

Vad är ett Skolkort?

Ett Skolkort är ett färdbevis som gäller till och från skolan. Du som har rätt till ett Skolkort får kortet antingen via skolan eller skickat via post.

 

Skolkortet finns i två varianter:

På Skolkortet finns en biljett laddad som gäller för hela läsåret och för ett specifikt geografiskt område. Det är inte möjligt att ladda andra biljetter eller reskassa på ett Skolkort. Ska du resa utanför skoltid finns det flera olika biljettalternativ. Är du osäker på vilken biljett som passar dig eller ditt barn bäst rekommenderar vid dig att testa vår Biljettguide som du kan hitta på sidan Biljett och Köp.

 

Information på baksidan av Skolkortet

För att ditt eller ditt barns Skolkort ska vara giltigt ska baksidan av Skolkortet vara ifyllt med följande uppgifter:

 

 • för eleven aktuell skola
 • elevens fullständiga namn
 • elevens födelsedatum (ÅÅ-MM-DD)

 

 Bilden visar baksidan av ett grundskolekort för läsåret 2019/2020

Bild på baksidan av ett Grundskolekort.

 

Frågor kring Skolkort och skolresor?

Har du frågor eller funderingar som rör ett Skolkort så ska du kontakta den som du, eller ditt barn, fått Skolkortet av. Det kan vara antingen skolexpeditionen, kommunen eller Länstrafiken. 

 

Har du frågor kring bussresorna till och från skolan med linjetrafiken kan du kontakta vår Kundservice. Här hittar du kontaktuppgifter till vår Kundservice.

Gymnasiekort

Gymnasiekortet är giltigt för gymnasieelever i Örebro län som är födda 2000 (läsåret 2019/2020) eller senare och inskrivna på en gymnasial heltidsutbildning. Gymnasiekortet kan användas hela studieperioden, dock längst till och med det första kalenderhalvåret när du som elev fyller 20 år. Gymnasiekortet laddas med en biljett för hela läsåret och är en värdehandling. Om studierna upphör ska kort och Giltighetsbevis genast återlämnas till skolan.


Biljetten som finns på ett Gymnasiekort är giltig:

 

 • endast för den elev som Gymnasiekortet är utfärdat till
 • helgfri måndag – fredag kl. 04.30-19.00. Sista tåg- eller bussbyte måste ske senast kl. 19.00
 • för resor med alla region- och stadsbussar inom Örebro län
 • för resor med buss över länsgräns till:
  • Grängesberg med linje 361
  • Götlunda med linje 321
  • Arboga med linje 351
  • Kristinehamn med linje 500
  • Filipstad med linje 400 och 407
  • Storfors med linje 403
 • för resor med tåg (inte SJ Snabbtåg) inom Örebro län och över länsgräns till
  • Grängesberg med Tåg i Bergslagen
  • Kristinehamn (inte SJ Snabbtåg)
  • Ludvika med Tåg i Bergslagen
  • Skinnskatteberg med Tåg i Bergslagen
 • ett helt läsår: 19 augusti 2019 - 12 juni 2020
 • med korrekt ifylld information på baksidan
  • skola som eleven går på
  • elevens fullständiga namn
  • elevens födelsedatum (ÅÅ-MM-DD)

Bilden visar framsidan på ett gymnasiekort för läsåret 2019/2020

Bilden visar baksidan på ett gymnasiekort för läsår 2019/2020

Bilderna visar hur Gymnasiekortets fram- och baksida ser ut för läsår 19/20. 

 

Registrera din resa med Gymnasiekort

För att biljetten ska vara giltig att resa med ska kortet hållas mot biljettläsaren ombord på bussen vid varje påstigning. När symbolen glad gubbe lyser i displayen grönt är allt i sin ordning och du är välkommen ombord. I bussar utan biljettläsare ska kort visas upp för bussföraren.


Vid en tågresa ska resan registreras i den gula perrongvalidatorn innan resan.

Borttappat eller trasigt Gymnasiekort

Om du tappat bort ditt Gymnasiekort eller om det blivit stulet ska du kontakta skolexpeditionen. Du som elev får själv betala resan till och från skolan tills ett nytt Gymnasiekort ordnats. Samma sak gäller om du glömt Gymnasiekortet hemma eller i skolan. Här finns mer beskrivet kring hur du kan köpa en enkelbiljett.

 

Ett nytt Gymnasiekort kan du hämta ut mot en expeditionsavgift som varierar beroende på vilken skola du går på. Det gamla Gymnasiekortet spärras och kan inte längre användas.

 

Om kortet bryts av eller på annat sätt skadas så att det inte går att använda ska det bytas ut direkt. Då tar du kontakt skolexpeditionen för att byta ut Gymnasiekortet. Till dess att du ordnat ett nytt Gymnasiekort får du betala dina resor själv. 

Gymnasiekort inför ett nytt läsår

Du får ditt Gymnasiekort de första dagarna i skolan. Du som redan går på gymnasiet ska spara ditt Gymnasiekort över sommaren. Tills dess att du fått ditt nya Gymnasiekortet gäller:

 

 • Börjar du årskurs 1 på gymnasiet så reser du på det tillfälliga färdbevis som skickas ut till dig tillsammans med antagningsbeskedet.
 • Börjar du årskurs 2 eller 3 på gymnasiet så reser du på ditt gamla Gymnasiekort tills dess att du fått det nya kortet.

 Du måste skriva ut det tillfälliga färdbeviset för att det ska vara giltigt vid resan. 

 

Borttappat Gymnasiekort under sommaren

Om du har tappat bort Gymnasiekort under sommaren kan du hämta ut ett nytt hos skolexpeditionen. Du får då betala en expeditionsavgift när du hämtar ut det nya Gymnasiekortet. Du bekostar själv resorna till och från skolan tills dess att du har det nya Gymnasiekortet.

Ett tillfälligt Gymnasiekort

Ett tillfälligt Gymnasiekort delas ut av skolan till dig som gymnasielev om du behöver resa till och från skolan utanför skoltid. Det kan röra sig om tillfällen som exempelvis öppet hus för skolan under kvällstid eller helger.


Det tillfälliga Gymnasiekortet kan användas:

 

 • helgfri måndag - fredag från kl. 19.00 till trafikdygnets slut.
 • lördagar och helgdag under hela trafikdygnet
 • geografiskt som ett Gymnasiekort

Ett tillfälligt Gymnasiekort gäller för en dag på samma bussar och tåg som ett vanligt Gymnasiekort. Det är bara giltig tillsammans med ditt Gymnasiekort. Du visar upp det tillfälliga Gymnasiekortet för bussföraren eller personal ombord.


Ett tillfälligt Gymnasiekort får du av skolan, som i sin tur beställer dessa genom vår Kundservice.

Biljettkontroll och tilläggsavgift för gymnasieelev

Vi har biljettkontrollanter som regelbundet kontrollerar våra bussar. Om du reser med ett ogiltigt Gymnasiekort som inte uppfyller de regler som finns kring att resa med ett Gymnasiekort, kan en biljettkontrollant skriva ut en tilläggsavgift. Det görs enligt lag (1977:67) och tilläggsavgiften är på 1000 kr. Det tillkommer också en expeditionsavgift och ett enkelbiljettspris för resan.

 

Vid missbruk av Gymnasiekortet får du som elev inte tillbaka kortet utan får finansiera dina resor till/från skolan själv resten av läsåret.

 

Tänk på följande vid en biljettkontroll:

 

 • Gymnasiekort ska alltid visas upp för biljettkontrollanten. 
 • Gymnasiekort ska vara korrekt ifyllda innan biljettkontrollen.
 • Särskild fotolegitimation ska visas upp för att kunna styrka rätten till ditt Gymnasiekort.
 • Gymnasiebiljetten på kortet ska vara giltig för den aktuella resan.

Mer information kring vad som gäller vid en biljettkontroll hittar du via den här länken.

 

Indraget Gymnasiekort

Har du inte fyllt i uppgifterna korrekt på baksidan av ditt Gymnasiekort så kan Gymnasiekortet dras in. Det innebär att du får hämta ut det igen hos vår Kundservice vid Länstrafikens Kundcenter, Resecentrum Örebro. Ta med den kvittens som biljettkontrollanten gett ut samt giltig fotolegitimation. Vid missbruk av Gymnasiekortet återfås inte kortet.

 

Det kan dröja en arbetsdag innan ditt Gymnasiekort finns på plats hos vårt Kundcenter och eventuella utlägg till följd av indragningen ersätts inte av oss. 

 

Grundskolekort

Grundskolekortet gäller för grundskoleelev/grundsärskoleelev, årskurs F-9, som har blivit beviljad fria skolresor utifrån kommunens skolskjutsreglemente. Kortet laddas med en Grundskolebiljett och är en värdehandling. Om studierna upphör ska kort genast återlämnas.


Grundskolekortet gäller:

 

 • för den elev som kortet är utfärdat till
 • bussresa till och från skolan
 • helgfri måndag – fredag kl. 04.30–18.00
 • ett helt läsår: 19 augusti 2019 - 12 juni 2020
 • med korrekt ifylld information på baksidan
  • skola som eleven går på
  • elevens fullständiga namn
  • elevens födelsedatum (ÅÅ-MM-DD)

Grundskolekortet gäller inte:

 • på tåg
 • skolfri tid som höstlov, jullov, sportlov, påsklov och övriga helgdagar

 

 Bilden visar framsidan på ett grundskolekort för läsåret 19/20  

 

Bilden visar baksidan av ett grundskolekort för läsåret 2019/2020

 Bilderna visar hur Grundskolekortets fram- och baksida ser ut för läsår 19/20. 

 

Vem betalar för Grundskolekortet?

Det är kommunen där eleven är folkbokförd som betalar för Grundskolekortet.

 

Registrera en resa med Grundskolekort

För att biljetten ska vara giltig för resa ska kortet hållas mot biljettläsaren ombord på bussen vid varje påstigning. När symbolen glad gubbe lyser grönt i displayen är allt i sin ordning och det är bara att kliva ombord. I bussar utan biljettläsare ska Grundskolekortet visas upp för bussföraren.

Borttappat eller trasigt Grundskolekort

Om eleven glömt Grundskolekortet hemma på morgonen ska eleven ta kontakt med skolexpeditionen eller klassläraren under skoldagen. Eleven får då ett tillfälligt Grundskolekort (ett lånekort) att resa hem med. Om hemresan sker utan ett Grundskolekort eller ett lånekort behöver eleven köpa en enkelbiljett för bussresan. Lånekortet ska lämnas tillbaka nästa skoldag. 

 

Om Grundskolekortet tappats bort eller blivit stulet ska du som vårdnadshavare eller eleven genast ta kontakt med skolexpeditionen för att få ett nytt kort. Har eleven fått Grundskolekortet direkt från Länstrafiken ska kontakt tas med vår Kundservice. Det gamla kortet kommer att spärras och kan inte längre användas.


Har Grundskolekortet gått av eller på annat sätt skadats så att det slutat fungera, ska det omedelbart bytas ut. Ta kontakt med skolexpeditionen om ditt barn fått Grundskolekortet från skolan eller kommunen. Om ni fått kortet direkt från oss på Länstrafiken så ta kontakt med vår Kundservice.

Grundskolekort inför ett nytt läsår

Du som målsman behöver ansöka om ett nytt grundskolekort för ditt barn inför varje nytt läsår. Detta gör du hos respektive kommun. De elever som får sin ansökan beviljad av kommunen får ett grundskolekort inför nästa läsår antingen via post eller i skolan de första skoldagarna. Mer information om ansökningsprocessen finns på kommunernas webbsidor. 

Biljettkontroll av grundskoleelever

Vi har biljettkontrollanter som regelbundet genomför kontroller på våra bussar. Vid en biljettkontroll ska eleven alltid kunna visa upp Grundskolekortet för biljettkontrollanten. Grundskolebiljetten på kortet ska vara giltig för den aktuella resan.

 

Grundskolekortet kan dras in för kontroll om kortet inte uppfyller kraven för användning. Om Grundskolekortet missbrukas så får eleven inte tillbaka kortet. Eventuella utlägg till följd av indragningen ersätts inte av oss.

 

En biljettkontrollant kan skriva ut en tilläggsavgift enligt lag (1977:67) på 1000 kr om Grundskolekortet inte uppfyller de krav som finns för att eleven ska kunna resa med det. Det tillkommer också en expeditionsavgift och ett enkelbiljettspris för resan. Vårdnadshavare står för kostnaden.

 

Mer information kring vad som gäller vid en biljettkontroll finns här.

Skolskjuts

Skolskjuts - Vad det är och vem beviljas

Att som elev bli beviljad skolskjuts kan innebära ett av två alternativ...

 

… att bli berättigad till ett Skolkort och få resa med linjetrafik till och från skolan.

… att bli berättigad till att resa med särskilda skolskjutsfordon utanför ordinarie linjetrafik till och från skolan.

 

Det är respektive kommun inom Örebro län som tar beslut kring vem som är berättigad skolskjuts till en grundskola. Regler för beviljande och vilken sorts skolskjuts som beviljas regleras i kommunens skolskjutsreglemente.


Delat ansvar mellan kommun och Länstrafiken

Det finns ett delat ansvar mellan kommun och Länstrafiken när det gäller skolskjuts. Regler och hantering av skolskjuts skiljer sig också något åt beroende på vilken kommun det gäller.

 

Ansvarsfördelningen är uppdelad som följer:

 

 • Kommunen tar beslut kring vem som är berättigad skolskjuts.
 • Kommunen ansvarar för skolskjutsreglementet.
 • Länstrafiken och/eller kommunen planerar skolskjutsarna utifrån besluten. Vem som planerar beror på vilken kommun det gäller.
 • Länstrafiken planerar och hanterar linjetrafiken i hela Örebro län.

 

Länstrafiken har hand om planeringen av skolskjutsarna i:

 

 • Degerfors kommun
 • Karlskoga kommun
 • Lindesberg kommun
 • Örebro kommun
Skolskjuts i Degerfors, Karlskoga och Lindesbergs kommun

Degerfors, Karlskoga och Lindesbergs kommun har lämnat över ansvar för planering och viss administration av skolskjutsar till Länstrafiken.

 

Kommunen tar beslut kring om ditt barn är berättigad skolskjuts. Har du frågor kring skolskjutsregler kan du kontakta din kommun. Det är också via kommunen som du kan ansöka om skolskjuts. Mer information kring regler, rutiner och kontaktpersoner hittar du på kommunernas webbplatser:

 

Länstrafiken hanterar de praktiska detaljerna efter att ditt barn blivit beviljad skolskjuts. Du kan kontakta vår Kundservice om du har frågor kring någon av dessa punkter:

 

 • skolskjutsarnas resväg och hållplatser
 • linjetrafikens resväg och hållplatser
 • försening eller utebliven skolskjuts

För att kunna ge dig en effektiv service i ditt ärende ser vi gärna att du uppger referensnummer när du kontaktar oss. Skicka bara in ett ärende per elev.


Trafikoperatören som kör skolskjutsarna är:

 

 • Degerfors kommun – Söne Trafik AB
 • Karlskoga kommun – Söne Trafik AB
 • Lindesberg kommun – Söne Trafik AB

Trafikoperatören kan du kontakta om ditt barn glömt kvar någonting på bussen och här hittar du kontaktuppgifter till trafikoperatörerna.

Skolskjuts i Örebro kommun

Örebro kommun har lämnat över ansvar för planering och viss administration av skolskjutsar till oss.


Örebro kommunen tar beslut kring om ditt barn är berättigad skolskjuts. Har du frågor kring skolskjutsregler kan du kontakta din kommun. Det är också via kommunen som du kan ansöka om skolskjuts. Mer information kring regler, rutiner och kontaktpersoner finns på Örebro kommuns webbplats.

 

Länstrafiken hanterar de praktiska detaljerna efter att ditt barn blivit beviljad skolskjuts. Du kan kontakta vår Kundservice om du har frågor kring någon av dessa punkter:

 

 • skolskjutsarnas resväg och hållplatser
 • linjetrafikens resväg och hållplatser
 • försening eller utebliven skolskjuts
 • Vid synpunkter på fordon, förare och linjesträckning.

För att kunna ge dig en effektiv service i ditt ärende ser vi gärna att du uppger referensnummer när du kontaktar oss. Vi ser också gärna att du bara skickar in ett ärende per elev.

 

Det är Bergkvarabuss och Keolis som kör skolskjutsarna i Örebro kommun. Vilken trafikoperatör som är aktuell står på det brev som skickats hem innan läsårets början till de skolskjutsberättigade eleverna. I brevet framgår också vilka tider som är aktuella. Trafikoperatören ska kontaktas om någonting har glömts kvar på bussen. I övrigt hanteras frågor kring skolskjutsar av Kundservice. Du hittar kontaktuppgifter till Kundservice via den här länken.

Skolskjuts i övriga kommuner

Har du frågor kring skolskjuts i en kommun där vi inte har hand om planeringen? Då kan du vända dig till den kommunens skolskjutshandläggare:

 

Anpassad skolskjuts

Anpassad skolskjuts är en skolskjuts styrd utifrån behov för grund- eller gymnasielev där du som elev eller ditt barn har särskilda behov. Resorna anpassas utifrån individen och körs oftast med taxi eller specialfordon.

 

Det är kommunen som tar beslut kring vem som är berättigad till anpassad skolskjuts. Har du frågor kring skolskjutsreglementet kan du kontakta kommunen. Det är också hos din kommun som du kan ansöka om anpassad skolskjuts.

 

Praktiska frågor efter fattat beslut och under läsåret hanteras av vår Beställningscentral på 019-17 50 17. Även avbokningar och frågor kring förseningar hanteras av vår Beställningscentral. Det är också dit du kan vända dig vid synpunkter på fordon, förare och linjesträckning.

 

Du kan även avboka skolskjuts i vår app – Serviceresor Region Örebro län – eller i vår webbtjänst –
serviceresor.regionorebrolan.se. Du laddar ner appen via App Store eller Google Play. Webbtjänsten når du via din webbläsare. För att kunna hantera dina resor med vår app eller webbtjänst behöver du registrera dig och skapa ett konto. Det gör du enkelt genom att följa instruktionerna i webbtjänsten.