Till innehåll på sidan
Påverkan på vår trafik

På grund av Coronaviruset påverkas både vår busstrafik och Serviceresor. Du kan tillsvidare inte köpa biljetter ombord på bussen hos föraren.

Läs mer om hur busstrafiken påverkas här.

Läs mer om hur Serviceresor påverkas här.

Läs mer om hur Gruppresor för skolverksamheter och skolskjuts påverkas här.

Det förekommer indragna turer med våra bussar och information om dessa hittar du på vår samlingssida för trafikinformation.

Fältet kan inte vara tomt

Under en begränsad period upphör vi med den så kallade samplaneringen inom Serviceresor. Det betyder att det inte kommer att vara fler än en resenär i varje fordon.

På grund av Coronaviruset behöver vi anpassa våra rutiner för Serviceresor. Den slopade samplaneringen gäller Serviceresor såsom sjukresor och färdtjänst. Det gäller inte resor med skolskjuts. 

Beslutet gäller från den 24 april 2020 och gäller tillsvidare. Beslutet kan ändras innan dess om nya rekommendationer kommer kring resor med Serviceresor eller andra förutsättningar ändras.

Under normala omständigheter kör vi vår trafik utifrån en så kallad samplanering. Det betyder att vi planerar Serviceresor så att bilarna och bussarna tar så många passagerare som möjligt vid varje resa. Det gör vi för att få en kostnadseffektiv verksamhet.

Slopad samplanering innebär följande:

  • Framsätesplacering: Det finns kunder som har framsätesplacering i sina beslut. Dessa kunder får också framöver sitta i framsätet.
  • Inga medresenärer: Under tiden detta beslut gäller kommer inte medresenär att kunna tas med i fordonen. Ledsagare får fortfarande resa med som tidigare. 
  • Längre väntetider: I och med den här förändringen kan det innebära att det kan bli något längre väntetider. 

Vår uppgift är att transportera människor i länet till och från en önskad plats. Vi och de trafikoperatörer som kör åt oss gör vårt bästa för att tillsammans skapa så trygga resor som möjligt för våra resenärer. 

Anledningen till den slopade samplaneringen är de rekommendationer som smittskyddsläkare på Region Örebro län gett att det är olämpligt att transportera fler resenärer i ett och samma fordon. Detta gäller oavsett storlek på de fordon som används.

Folkhälsomyndighetens rekommendation är att alla människor ska hålla avstånd till varandra. Smittskyddsenheten, Örebro läns bedömning är att det kan bli svårt att leva upp till det om det sitter flera resenärer i ett och samma fordon för Serviceresor.

Kontaktuppgifter till Beställningscentralen

Öppettider: Alla dagar mellan kl. 06.30 - 21.00 

Telefon: 0771 - 92 00 00 

Mejl: bestallning@lanstrafiken.se

Besöksadress: Eklundavägen 1, Örebro

Postadress: Serviceresor, Region Örebro län, Box 1613, 701 16 Örebro