Till innehåll på sidan
Påverkan på vår trafik

På grund av Coronaviruset påverkas både vår busstrafik och Serviceresor. Du kan tillsvidare inte köpa biljetter ombord på bussen hos föraren.

Läs mer om hur busstrafiken påverkas här.

Läs mer om hur Serviceresor påverkas här.

Läs mer om hur Gruppresor för skolverksamheter och skolskjuts påverkas här.

Det förekommer indragna turer med våra bussar och information om dessa hittar du på vår samlingssida för trafikinformation.

Fältet kan inte vara tomt

Vi ber dig att följa Folkhälsomyndighetens råd för att minska risken för smittspridning. Hur råden appliceras på Serviceresor kan du läsa om här.

Från och med den 3 september 2021 så kommer passagerare tyvärr inte att få sitta i framsäte i något av våra fordon. Arbetsmiljöverket har beslutat om ett arbetsmiljökrav, som innebär att det måste finnas ett barriärskydd i Serviceresors fordon. Barriärskyddet ska förhindra smittspridning mellan förare och passagerare. Normalt sett kan den som är färdtjänstberättigad ta med sig en ledsagare utan kostnad och en medresenär som får betala egenavgift. Utifrån att fordonens framsäten inte får användas kan just nu medresenärer inte medfölja vid färdtjänstresor.

Från den 15 juli 2021 inför vi åter samplanering av våra resor, utifrån ett förbättrat smittläge. Vi och de trafikföretag som kör åt oss, gör vårt bästa för att tillsammans skapa så trygga resor som möjligt för dig och följer hela tiden Folkhälsomyndighetens rekommendationer. På grund av Coronaviruset behöver vi hela tiden anpassa våra rutiner för Serviceresor.

Vi ber dig att följa Folkhälsomyndighetens råd för att minska risken för smittspridning. Råden hittar du på Folkhälsomyndighetens webbplats. 

Information kring Serviceresor och Coronaviruset
 • Riktlinjer för dig som behöver åka med Serviceresor

  Om du har symptom som snuva, hosta eller feber ska du undvika att resa med Serviceresor. Det gäller också om du bara känner dig lite sjuk.

  Var extra noggrann med att tvätta händerna. Undvik också att röra vid ögon, näsa och mun.

  Det är viktigt att vi alla följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att Serviceresorna ska bli så trygga som möjligt. Råden hittar du på Folkhälsomyndighetens webbplats.

 • Du som tillhör en riskgrupp

  Om du tillhör en riskgrupp bör du tänka igenom om din Serviceresa är nödvändig i nuläget eller om du kan avvakta med din resa. De generella riktlinjer som Folkhälsomyndigheten ger är att människor som tillhör en riskgrupp ska stanna hemma.

  Du som har behov av sjukresa kan rådfråga din vårdgivare eller 1177 Vårdguiden.

 • Du som har beslut om särskilt villkor om framsätesplacering

  Från och med den 3 september 2021 så kommer passagerare tyvärr inte att få sitta i framsäte i något av våra fordon. Arbetsmiljöverket har beslutat om ett arbetsmiljökrav, som innebär att det måste finnas ett barriärskydd i Serviceresors fordon. Barriärskyddet ska förhindra smittspridning mellan förare och passagerare.

 • Du som har beslut om särskilt villkor om ensamåkning

  Du som har beslut om särskilt villkor om ensamåkning påverkas inte av att Serviceresor återgår till samplanering, utan reser även fortsättningsvis ensam.

 • Betalning med kort eller kontanter

  Du kan betala som vanligt med kort eller kontanter. Vi följer de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten ger. Dom ser ingen risk att smittas från kort, sedlar eller mynt. Coronaviruset som orsakar covid-19 smittar framför allt från hostningar och nysningar eller vid nära kontakt med sjuka personer. Var extra noggrann med att tvätta händerna och undvik att röra vid ögon, näsa och mun.

 • Du som åker anpassad skolskjuts

  För dig som åker eller har barn som åker anpassad skolskjuts gäller samma riktlinjer som för våra övriga Serviceresor. I Karlskoga kommun kör den anpassade skolskjutsen som vanligt.

 • Riktlinjer för våra trafikoperatörer och förare

  Våra trafikoperatörer och deras förare är väl informerade om de åtgärder som Folkhälsomyndigheten rekommenderar för att minska smittspridning. Det handlar till exempel om noggrann handhygien och extra noggrann städning av fordon. Förare som uppvisar symtom som snuva, hosta eller feber ska vara hemma från jobbet och stanna hemma tills de har varit symptomfria i två dagar.

 • Våra städrutiner i fordonen

  Vi har sett över våra städrutiner för fordonen som används vid Serviceresor. Dessa städrutiner gäller för alla trafikoperatörer som har avtal för att köra Serviceresor åt oss.

  Föraren ska alltid:

  • Tvätta händerna med tvål och vatten, så ofta som möjligt. Där det inte är möjligt, används handsprit istället.
  • Engångshandskar kan användas vid kundberöring eller hantering av rullstol och andra hjälpmedel. Dessa byts ut mellan varje resenär och innan kontakt med annan yta. Det är också möjligt att istället alltid sprita händerna före och efter kundberöring eller annan hantering av rullstol och andra hjälpmedel.

  Efter varje resenär ska föraren: 

  • Gör rent alla kontaktytor som resenären rört, exempelvis: Dörrhandtag, bälte/bälteslås, stolsryggar, bår, trappklättrare, kortterminal, förbetalning, m.m

  Daglig städrutin:

  • Fordonet städas ur och torkas med vanligt rengöringsmedel.

  Innan förare lämnar fordonet till en kollega: 

  • Förarplatsen torkas ordentligt
  • Fyller på material att städa fordonet med och plasthandskar

  Varje vecka sker följande:

  • Fordonet ses över, dammsugs och torkas ordentligt med trasa och varmt vatten med rengöringsmedel
  • Rutor och plana ytor putsas av
  • Bälten och rullstolsspännen torkas av.
  • Utvändig tvätt av fordon

Om du har frågor om din Serviceresa ber vi dig kontakta Beställningscentralen.

Kontaktuppgifter till Beställningscentralen

Öppettider: Alla dagar mellan kl. 06.30 - 21.00 

Telefon: 0771 - 92 00 00 

Mejl: bestallning@lanstrafiken.se

Besöksadress: Eklundavägen 1, Örebro

Postadress: Serviceresor, Region Örebro län, Box 1613, 701 16 Örebro