Till innehåll på sidan
Fältet kan inte vara tomt
Andra har också sökt på

Du som har en stor och varaktig funktionsnedsättning kan ansöka om riksfärdtjänst för att kunna resa utanför Örebro län. Ändamålet för resan ska vara rekreation, fritidsverksamhet eller annan enskild angelägenhet.

Riksfärdtjänstresan ska i första hand göras med allmänna kommunikationer. Du kan få åka med ett serviceresefordon om du inte, trots hjälp av ledsagare, klarar att resa med den allmänna kollektivtrafiken för aktuell reserelation. Vid varje ansökan görs bedömningen utifrån den sökandes funktionsnedsättning/förmåga i kombination med hur de allmänna kommunikationerna är utformade och vilka tillgänglighetsanpassningar som finns.

Du behöver göra en ansökan för varje resetillfälle. Vi behöver din ansökan minst 14 dagar före önskad resdag. Inför större helger då många vill åka, som till exempel julhelgen, är sista ansökningsdagen tidigarelagd. Beslut och all praktisk information skickas till dig med post.

Du kan behöva komplettera din ansökan med ett medicinskt utlåtande. 

Du hittar mer information om riksfärdtjänst på 1177.
Ansökan kan göras skriftligt eller genom att logga in på 1177 och göra en ansökan digitalt.

Resa på faktura med Serviceresor
 • Hit kan du vända dig om du har en fråga om en faktura

  Du kan ringa till oss helgfria vardagar kl. 10-12 på telefonnummer 0771-92 00 00, knappval 4. Det går också bra att maila på faktura@lanstrafiken.se – kom ihåg att uppge ditt fakturanummer och namn.

 • Hit skickas din faktura och då kommer den

  Alla resor med färdtjänst, riksfärdtjänst och sjukresor sammanställs varje månad och fakturan skickas ut den 15:e månaden efter. Fakturan skickas till din folkbokföringsadress eller om du har en särskild postadress. Förfallodatum är 30 dagar från utskriftsdatum. Har du inte rest med Serviceresor under en månad skickas ingen faktura alls.

 • Resor som kan betalas med faktura

  Färdtjänst-, riksfärdtjänst- och sjukresor faktureras från 3 januari 2022.

 • Högkostnadsskydd för färdtjänst

  Det finns inget högkostnadsskydd för färdtjänst.

 • Högkostnadsskydd för sjukresor

  För sjukresor ska du inte betala mer än 1400 kronor under en tolvmånadersperiod för resor med Serviceresor. Det gäller kalendermånaden från första resan. När du uppnått summan för högkostnadsskyddet så blir sjukresorna gratis fram till startmånaden. Det kan ibland göra att det kommer en lägre summa på fakturan än den vanliga egenavgiften, eftersom 1400 kronor är maxbeloppet.

 • Så här gör du för att meddela att du kommit upp i högkostnadsskyddet för sjukresor

  Har du endast rest med serviceresefordon, sker registrering av högkostnadsskyddet automatiskt och du kommer att få hem ett brev om detta. Har du tillstånd för sjukresor eller färdtjänst och har rest med egen bil till vården, kan du ringa Sjukreseenheten helgfria vardagar kl. 10-12 på telefonnummer 020-31 43 22, eller mejla oss på sjukreseenheten@regionorebrolan.se.

 • Faktura digitalt från Kivra

  Om du redan har ett konto på Kivra kommer du att få en förfrågan i Kivra om du vill godkänna Region Örebro Län. Väljer du ja hamnar fakturorna där, väljer du nej kommer du inte få din faktura via Kivra.

 • Borttappad faktura

  Har du tappat bort din faktura kan du kontakta Regionservice som kan skicka en ny faktura.

  Regionservice, avdelningen för kundfakturor, telefon 019-602 17 91 patientfakturor@regionorebrolan.se.

 • Betala direkt i bilen med kontanter/kort istället för faktura

  Om du inte vill ha faktura för dina resor med Serviceresor kan du när du ringer och bokar din resa via Beställningscentralen på telefonnummer 0771-92 00 00 meddela detta. Observera att om du meddelar detta så gäller det för alla dina resor.

 • Så fungerar det att betala faktura via autogiro

  Om du redan har fakturor från Region Örebro län på autogiro kommer fakturorna för sjukresor automatiskt att dras via autogiro.

  Vill du betala dina fakturor från Region Örebro län med autogiro gör du en anmälan via din internetbank. Väljer du att betala via autogiro kommer du att få alla dina fakturor från Region Örebro län betalda per automatik.  

  Aviseringsavin skickas ut cirka 30 dagar före förfallodagen och där framgår vilket belopp som kommer att dras från ditt bankkonto. Du behöver bara se till att det finns pengar på ditt bankkonto dagen före förfallodatum. Bekräftelse på att betalningen har genomförts får du via ditt vanliga kontoutdrag från din bank.

  Om du inte har internetbank kan du fylla i blanketten Medgivande för autogiro Läs igenom villkorstexten skriv ut och glöm inte att underteckna innan du skickar in blanketten. Du vet att anmälan är klar när du får din första aviseringsavi där betalningsdelen är makulerad.

  Läs om hur vi på hanterar personuppgifter regionorebrolan.se.

  Skicka blanketten via post till: 
  Region Örebro län
  Box 1613
  701 16 Örebro

  Märk kuvert med ”Autogiroanmälan/Avd. för kundfakturor”

 

Blanketter 

 pdf Ansökan om riksfärdtjänst

 pdf Medicinskt utlåtande för vårdpersonal

 

Som en del i vårt kvalitetsarbete kan du som reser med Serviceresor komma att bli uppringd av undersökningsföretaget Ipsos. De ställer frågor om din senaste resa med oss på Serviceresor. Dina synpunkter är viktiga i vårt förbättringsarbete och vi hoppas att du vill ta dig tiden att svara på frågorna om du blir uppringd.

Praktiska detaljer kring riksfärdtjänst
 • Pris och betalning

  Du som blivit beviljad riksfärdtjänst betalar en så kallad egenavgift. Egenavgiften är samma oavsett om du reser med serviceresefordon eller allmänna kommunikationer och bestäms utifrån hur lång resan är. Vid resor med serviceresefordon betalar du din resa via faktura. Alla resor du gör med riksfärdtjänst, färdtjänst och sjukresor skickas ut på en samlad månadsfaktura månaden efter resorna gjorts. Vid resor med allmänna kommunikationer får du själv köpa dina biljetter och blir ersatt i efterhand av oss.

 • Hjälpmedel och bagage

  Vid varje ansökan görs en individuell bedömning av behovet av hjälpmedel. Du får ta med dig två väskor på resan, både om du reser med allmänna kommunikationer eller med ett serviceresefordon.

 • Ledsagare och medresenär

  Vid varje ansökan görs en individuell bedömning om behovet av ledsagare. Om du är beviljad att resa med serviceresefordon kan du om du vill ta med en medresenär som betalar samma egenavgift som du.
  Vid resor med allmänna kommunikationer med ledsagare åligger det dig att ordna med ledsagaren själv.

 • Ledarhund och sällskapsdjur

  Du får ta med ledar-, service- och signalhund på riksfärdtjänstresan. Du ansvarar själv för att djuret transporteras på ett säkert sätt. Det kan vara i bur eller med hjälp av sele. Djuret ska om möjligt placeras i bagageutrymmet. Sällskapsdjur får inte tas med på riksfärdtjänstresa.