Till innehåll på sidan
Fältet kan inte vara tomt

Du som har en stor och varaktig funktionsnedsättning kan ansöka om riksfärdtjänst för att kunna resa utanför Örebro län. Ändamålet för resan ska vara rekreation, fritidsverksamhet eller annan enskild angelägenhet.

Riksfärdtjänstresan ska i första hand göras med allmänna kommunikationer. Du kan få åka med ett serviceresefordon om du inte, trots hjälp av ledsagare, klarar att resa med den allmänna kollektivtrafiken för aktuell reserelation. Vid varje ansökan görs bedömningen utifrån den sökandes funktionsnedsättning/förmåga i kombination med hur de allmänna kommunikationerna är utformade och vilka tillgänglighetsanpassningar som finns.

Du behöver göra en ansökan för varje resetillfälle. Vi behöver din ansökan minst 14 dagar före önskad resdag. Inför större helger då många vill åka, som till exempel julhelgen, är sista ansökningsdagen tidigarelagd. Beslut och all praktisk information skickas till dig med post.

Du kan behöva komplettera din ansökan med ett medicinskt utlåtande. 

Du hittar mer information om riksfärdtjänst på 1177.
Ansökan kan göras skriftligt eller genom att logga in på 1177 och göra en ansökan digitalt.

Blanketter 

 pdf Ansökan om riksfärdtjänst

 pdf Medicinskt utlåtande för vårdpersonal

 

Som en del i vårt kvalitetsarbete kan du som reser med Serviceresor komma att bli uppringd av undersökningsföretaget Ipsos. De ställer frågor om din senaste resa med oss på Serviceresor. Dina synpunkter är viktiga i vårt förbättringsarbete och vi hoppas att du vill ta dig tiden att svara på frågorna om du blir uppringd.

Praktiska detaljer kring riksfärdtjänst
 • Pris och betalning

  Du som blivit beviljad riksfärdtjänst betalar en så kallad egenavgift. Egenavgiften är samma oavsett om du reser med serviceresefordon eller allmänna kommunikationer och bestäms utifrån hur lång resan är. Vid resor med serviceresefordon betalar du med kort eller kontant till föraren. Vid resor med allmänna kommunikationer får du själv köpa dina biljetter och blir ersatt i efterhand av oss.

 • Hjälpmedel och bagage

  Vid varje ansökan görs en individuell bedömning av behovet av hjälpmedel. Du får ta med dig två väskor på resan, både om du reser med allmänna kommunikationer eller med ett serviceresefordon.

 • Ledsagare och medresenär

  Vid varje ansökan görs en individuell bedömning om behovet av ledsagare. Om du är beviljad att resa med serviceresefordon kan du om du vill ta med en medresenär som betalar samma egenavgift som du.
  Vid resor med allmänna kommunikationer med ledsagare åligger det dig att ordna med ledsagaren själv.

 • Ledarhund och sällskapsdjur

  Du får ta med ledar-, service- och signalhund på riksfärdtjänstresan. Du ansvarar själv för att djuret transporteras på ett säkert sätt. Det kan vara i bur eller med hjälp av sele. Djuret ska om möjligt placeras i bagageutrymmet. Sällskapsdjur får inte tas med på riksfärdtjänstresa.