Till innehåll på sidan
Fältet kan inte vara tomt
Andra har också sökt på

Här hittar du information om framförallt hur vi hanterar dina personuppgifter.

Hur använder Länstrafiken dina personuppgifter

I samband med att du reser eller bokar resor med Serviceresor behöver vi samla in dina personuppgifter. Genom att skicka in de blanketter som finns för Serviceresor samtycker du till hur vi hanterar dina personuppgifter. Uppgifter om dig som sökande inhämtas i första hand från den informationen du angivit i din färdtjänstansökan. Uppgifter från andra inhämtas inte utan att sökande gett sitt muntliga eller skriftliga samtycke. Uppgifter, som du och andra lämnar, kommer att lagras i ett personregister.

Genom att använda vår app eller webbokning för serviceresor samtycker du till hur vi hanterar dina personuppgifter.

Uppgifterna skyddas och behandlas enligt bestämmelser i offentlighets- och sekretesslagen (Lag 2009:400) samt den europeiska dataskyddsförordningen (GDPR). Personuppgifter som rör tjänster med Serviceresor, mer specifikt Färdtjänst, Sjukresa och skolskjuts, använder vi inte till marknadsföring.

Spara personuppgifter

Personuppgifter sparas olika länge beroende på typ av personuppgift och vilken rättslig grund som ligger bakom insamlandet. Länstrafiken, som är en del av Region Örebro län, följer Region Örebro läns gallringsplaner som är beslutade av Regionstyrelsen. Dessa styr hur länge olika uppgifter får sparas.

Länstrafiken genomför regelbundna gallringar och rensningar av personuppgifter.
Du har rätt att när som helst begära ut information om vilka personuppgifter vi har sparat om dig. Mer information om detta och hur du gör finns på Region Örebro läns webbplats.

Mer information om hur Länstrafiken arbetar med personuppgifter

Mer information om hanteringen av personuppgifter finns på Region Örebro läns webbplats. Den informationen hittar du via den här länken. Det är till Region Örebro län du ska vända dig vid frågor kring hanteringen av personuppgifter samt arbetet kring detta.