Till innehåll på sidan
Fältet kan inte vara tomt
Andra har också sökt på

Har du frågor kring anpassad skolskjuts? Kontakta oss måndag-fredag kl. 8-11.30 på telefonnummer 019-17 50 17.

Tips! Vill ni ha en reflex så kan vår Kundservice ordna det.

Be om en reflex!

Anpassad skolskjuts är en skolskjuts som styrs utifrån ditt eller ditt barns behov.

Du kan beviljas anpassad skolskjuts om du eller ditt barn har särskilda behov vid resor till/från grund- eller gymnasieskola. Resorna anpassas utifrån individen och körs oftast med ett mindre serviceresefordon.

Skolskjutstider skickas via e-post eller vanlig post innan terminsstart. 
I vår broschyr om anpassad skolskjuts finns mer information.