Till innehåll på sidan
Fältet kan inte vara tomt
Andra har också sökt på

En Gruppresa måste förbokas eller ändras senast 2 arbetsdagar innan önskat resdag. Resor med buss bokas direkt på webbplatsen och resor med tåg via vår Kundservice.

En Gruppresa måste bokas senast 2 arbetsdagar innan önskad resdag. Med arbetsdagar menas helgfri måndag - fredag. Ni bokar er Gruppresa med buss direkt här på webbplatsen. Sök fram önskad resa och klicka på boka. Ni behöver ha inloggningsuppgifter för att kunna genomföra bokningen.

En gruppresa kostar alltid 6 kronor per resenär (enkel resa). Priset som faktureras skolan/fritidshemmet varierar därför beroende på hur många personer man bokat resa för.

Inloggningsuppgifterna för att kunna boka en Gruppresa består av ett kundnummer och ett lösenord. Alla skolverksamheter har fått ett kundnummer tilldelat sig. 

Hittar du inte inloggningsuppgifterna för din skola? Kontakta KundserviceBeskriv ärendet och bifoga mejladress, skolområde samt årskurs/avdelning på skolan eller förskolan. Kundnumret skickas ut så fort som möjligt.

Ska ni resa med tåg kan ni ta kontakt med vår Kundservice som hjälper till med bokningen

Ändra eller avboka en bokad Gruppresa

Antalet bokade platser kan ändras senast 2 helgfria arbetsdagar, måndag - fredag, innan bokad resdag. Ska ändring göras i destinationen eller avgångstiden måste resan avbokas för att sedan bokas som en ny Gruppresa.

  • Logga in: Ändra eller avboka en Gruppresa
  • Klicka på Bilden visar en ikon med ett I i.  vid den resa som ska ändras
  • Klicka på Redigera anmälan
  • Justera antalet
  • Klicka på Uppdatera bokning

Ska en resa avbokas ska det ske senast 2 helgfria måndag - fredag innan resetillfället:

  • Logga in: Ändra eller avboka en Gruppresa
  • Klicka på Bilden visar en ikon med ett I i. vid den resa som ska ändras
  • Klicka på Redigera anmälan
  • Klicka i Avboka
  • Klicka på Uppdatera bokning