Till innehåll på sidan
Fältet kan inte vara tomt

Är du fundersam kring hur du läser vår tidtabell så kommer här en hjälp med hur du ska läsa tidtabellen.

Du ser direkt vilken typ av buss som linjen är. Det gör du på färgen i sidhuvudet. Har tidtabellen ett grönt sidhuvud så gäller den stadsbuss. Är sidhuvudet blått så är linjen en regionbuss och är det orangea så är linjen en expressbuss. 

1. Linjenummer för den aktuella tidtabellen står inuti en cirkel högst upp till vänster i dokumentet. 

2. Start-/och slutstation för linjen angivet med hållplatsnamn. 

3. Tidtabellens giltighetsperiod och en text om var du kan hitta eventuella fotnoter.

4. Veckodagar som avgångstiderna gäller för. I exemplet är det måndag till fredag som avgångstiderna körs.

5. Visar om en avgångstid har en anmärkning kopplat till sig som påverkar hela avgångstiden i kolumnen nedåt.

6. En lista på hållplatser med fasta avgångstider. Du läser tidtabellen från vänster till höger, vilket innebär att i exemplet från hållplats Skiffergatan går bussen klockan 10.44, 11.04, 11.24, 11.44 och så vidare.

7. Förklaring till anmärkningarna som kan finnas på linjen. 

Att tänka på när du läser en tidtabell

Fler hållplatser. Ofta stannar bussen på flera hållplatser mellan de angivna hållplatserna i tidtabellen. Dessa skrivs inte ut då det skulle innebära att tidtabellerna blir alltför långa. Vill du veta en tid för en hållplats mellan dessa så kan du enklast söka fram resan i vår reseplanerare här på webben eller i vår app.

Streck eller kryss. Vid vissa hållplatstider finns det ett streck eller ett kryss. Står det ett streck istället för en avgångstid så stannar inte bussen vid den hållplatsen just den avgången. Är det istället ett kryss så stannar bussen, men har ingen fast avgångstid vid hållplatsen. Det innebär att bussen har en cirkatidsavgång och kan komma +5/-5 minuter före/efter utsatt tid. Ett tips är att kolla på hållplatsen innan och utgå från den tiden. Ett annat tips är att söka fram din resa i appen för att se en fast tid. 

Fotnotsnotering. Det finns anmärkningar kopplat till vissa linjer. Då står det en bokstav bredvid avgångstiden. Förklaringen finns i slutet på tidtabellen. 

Bytestid. Vid en bytestid med 5 minuters bytesmarginal eller mindre bör du ta kontakt med Kundservice så att ingen trafikhändelse är inrapporterad. Också vid en bytesresa där marginalen är större än 5 minuter kan små förseningar orsaka problem mellan byten.

Trafikdygn. Vi kör enligt trafikdygn. Ett trafikdygn sträcker sig från kl. 04.00 till 03.59. Det innebär exempelvis att en avgångstid kl. 01.00 natten mellan fredag och lördag räknas till trafikdygnet fredag.