Till innehåll på sidan
Fältet kan inte vara tomt
Andra har också sökt på

Det finns flera olika sätt att se en linjesträckning på karta för en busslinje. Du kan använda Planera din resa här på webbplatsen eller i appen. Kartan finns också på respektive linjesida.

Via Planera din resa kan du hitta en karta. Genom att klicka på Karta innan du söker en resa kommer du till en översiktsbild med Örebro centrerat. Där kan du bland annat göra följande:

  • Söka en resa.
  • Hitta hållplatser och se var dessa är på kartan.
  • Navigera på kartan och plocka med hållplatser till reseplaneraren för sökning.
  • Söka efter linjer och se dessa på karta.
  • Se aktuell trafikinformation och vilka hållplatser som berörs.
  • Se din position.
  • Hållplatslägen för hållplatsen - Det innebär vilken sida av vägen eller del av hållplatsen bussen avgår ifrån.

Linjesida för varje linje

Här på webben har varje linje en egen linjesida. Överst på linjesidan finns en karta över linjesträckningen. Kartan uppdateras inte utifrån pågående trafikförändringar utan visar alltid ordinarie linjesträckning. Med ordinarie menar vi längst och mest frekvent förekommande väg. Däremot ser du pågående trafikinformation för de enskilda hållplatserna. Klicka på ikonen för trafikinformation för att läsa mer.  

På linjesidan hittar du tidtabellen för just den linjen. Du kan ladda ner den som pdf. Du hittar också hela linjesträckningens alla hållplatser. Det gäller hållplatserna för den ordinarie vägen bussen kör. 

Hållplatssida för varje hållplats

Varje hållplats har en hållplatssida som på kartan visar var hållplatsen finns. Kartan uppdateras inte utifrån pågående trafikförändringar utan visar ordinarie linjesträckningar och hållplatsinformation. 

På en hållplatssida hittar du också information om vilka linjer som trafikerar hållplatsen, kommande avgångar från hållplatsen och vilket hållplatsläge som bussen avgår ifrån.  

Linje- och hållplatskartor som pdf

Vi har en samlad linjekarta för Karlskoga Stad och Örebro stad samt en för regiontrafik i Örebro län. Vi har också tagit fram hållplatskartor för några av våra större knutpunkter för kollektivtrafik. Dessa finns att ladda ner här som pdf. Vänligen notera att linjekartorna inte är optimala vid användande av uppläsning av innehåll då de inte är tillgänglighetsanpassade.

Hållplatskartor som pdf

 pdf Hållplatskarta Askersund busstation 12 december 2021 - tillsvidare

 pdf Hållplatskarta Hallsberg resecentrum 12 december 2021 - tillsvidare

 pdf Hållplatskarta Hällefors busstation 12 december 2021 - tillsvidare

 pdf Hållplatskarta Karlskoga busstation 12 december 2021 - tillsvidare

 pdf Hållplatskarta Kulturkvarteret Örebro 12 december 2021 - tillsvidare

 pdf Hållplatskarta Kumla busstation 12 december 2021 - tillsvidare 

 pdf Hållplatskarta Laxå resecentrum 12 december 2021 - tillsvidare

 pdf Hållplatskarta Lindesberg resecentrum 12 december 2021 - tillsvidare

 pdf Hållplatskarta Nora resecentrum 12 december 2021 - tillsvidare

 pdf Hållplatskarta Örebro resecentrum 12 december 2021 - tillsvidare

Linjekartor som pdf

 pdf Linjekarta Örebro län 12 december 2021 - tillsvidare

 pdf Linjekarta Örebro stad 12 december 2021 - 12 juni 2022

 pdf Linjekarta Örebro stad 13 juni 2022 - 14 augusti 2022

pdf Linjekarta Karlskoga stad 12 december 2021 - tillsvidare

 pdf Linjekarta Lindesberg stad 12 december 2021 - tillsvidare

Översiktskarta som pdf

 pdf Översiktskarta över de nya områdena A till F