Till innehåll på sidan
Påverkan på vår trafik

På grund av Coronaviruset påverkas både vår busstrafik och Serviceresor. Du kan tillsvidare inte köpa biljetter ombord på bussen hos föraren.

Läs mer om hur busstrafiken påverkas här.

Läs mer om hur Serviceresor påverkas här.

Läs mer om hur Gruppresor för skolverksamheter och skolskjuts påverkas här.

Det förekommer indragna turer med våra bussar och information om dessa hittar du på vår samlingssida för trafikinformation.

Fältet kan inte vara tomt

I december 2021 genomför vi större trafikförändringar i de sydostliga delarna av Örebro län. Linje- och hållplatsutbudet justeras.

En utredning av området visar att vi behöver skapa en attraktiv och tillförlitlig kollektivtrafik i sydöstra länsdelen. Vi behöver utforma trafiken i nivå med efterfrågan och på ett kostnadseffektivt sätt. Därför genomför vi i december 2021 flera större trafikförändringar i de sydöstliga delarna av Örebro län. 

Förändringarna i sydöst

Samhällsbyggnadsnämnden i Region Örebro län har tittat på de synpunkter som har kommit in och efter det modifierat förslaget. Det nya förslaget innebär att det även kommer att gå busstrafik mellan Hampetorp - Odensbacken och Kumla på morgon och eftermiddag. Turerna kommer att anpassas efter gymnasieelevernas behov.

Turutbudet för landsbygdslinjer är lägre än för regionlinjer och för att linjerna ska kunna användas av gymnasieelever behöver det göras en anpassning mellan gymnasieskolans start- och sluttider och turtiderna för kollektivtrafiken. Landsbygdslinjerna trafikeras endast under veckodagarna mellan måndag till fredag.

Förändringar i sydöst
 • Linjerna kommer att trafikera följande orter

  Regionlinjer

  Linjerna som kommer trafikera sträckorna nedan är regionlinjer och har ett stort utbud av turer. Trafiken mellan Örebro - Odensbacken samt Örebro - Pålsboda trafikeras veckans alla dagar, medans trafiken mellan Örebro  - Almbro och Hallsberg - Pålsboda körs endast måndag till fredag.

  • Örebro – Ekeby Almby - Stora Mellösa - Odensbacken
  • Örebro - Sköllersta - Pålsboda
  • Örebro - Norra Bro - Almbro
  • Hallsberg - Pålsboda

  Landsbyggdslinjer

  Linjerna som kommer trafikera sträckorna nedan är landsbyggdslinjer och har ett mindre utbud av turer och ska kunna användas av gymnasieelever. För att göra det möjligt behöver det göras en anpassning mellan gymnasieskolans tider för start och slut på skoldagen samt mellan tidtabellen för bussarna.  Linjerna kommer köras mellan måndag till fredag.

  • Kumla – Sköllersta – Odensbacken - Hampetorp
  • Örebro - Norrbyås