Till innehåll på sidan
Påverkan på vår trafik

På grund av Coronaviruset påverkas både vår busstrafik och Serviceresor. Du kan tillsvidare inte köpa biljetter ombord på bussen hos föraren.

Läs mer om hur busstrafiken påverkas här.

Läs mer om hur Serviceresor påverkas här.

Läs mer om hur Gruppresor för skolverksamheter och skolskjuts påverkas här.

Det förekommer indragna turer med våra bussar och information om dessa hittar du på vår samlingssida för trafikinformation.

Fältet kan inte vara tomt

I samband med tidtabellskiftet kan du som bussresenär komma att märka av vissa förändringar i antal bussavgångar, avgångstider och körvägar. Dessutom kommer vissa hållplatser läggas till, tas bort eller förändras.

Trafikförändringar december 2020
 • Förändringar i Örebro Stadstrafik

  Linjer som inte kommer att köra via Slottet är:

  • Linje 1 -  Lundby – Resecentrum – Mosås
  • Linje 2 - Lundby – Resecentrum – Brickebacken
  • Linje 3 - Nyponlunden – Resecentrum – Brickebacken 
  • Linje 4 - Mellringestaden – Resecentrum – Adolfsberg
  • Linje 7 – Lillån – Resecentrum – Björkhaga
  • Linje 8 – Bettorp – Resecentrum – Björkhaga
  • Linje 9 – Björkhaga – Resecentrum – Universitetet

  Linjerna kör via Resecentrum istället för Konserthuset och Slottet i båda riktningarna.

  Linjer som i fortsättningen också trafikerar både Resecentrum och Slottet

  • Linje 5 – Hovsta – Resecentrum – Adolfsberg
  • Linje 6 - Hjärsta - Resecentrum – Tybble
  • Linje 22 - Törsjö - Resecentrum – Wadköping

   Linje 6 kommer endast använda hållplats Tybble vårdcentral som start- och sluthållplats.

  • Linje 5 – Hovsta – Resecentrum – Adolfsberg: Hållplats Norrängsvägen, Polhemsgatan, Bromsplan, Järnvägsgatan, Olaus Petrikyrkan Stortorget och Drottninggatan och  trafikeras ej av linje 5. Resenärer från Bromsplan och Olaus Petrikyrkan hänvisas till linje 7.
  • Linje 8 – Bettorp – Resecentrum – Björkhaga: Bussen åker via S:a Grev Rosengatan istället för USÖ s Huvudentré. Därmed dras hållplats Huvudentré M-F huset in.  Vid Bettorp kör bussen via hållplats Karosserigatan mot Bettorp och via hållplats Skjutbanevägen på vägen mot Resecentrum igen.
  • Linje 68 – Tybble – Resecentrum – USÖ: På grund av framkomlighetsproblem vid Svealundsskolan pausas linje 68 under år 2021
  • Hållplatsen Konserthuset försvinner ur tidtabellen.
  • Nya hållplatslägen på Resecentrum tillkommer. Se ny uppdaterad karta över Resecentrum
  • Hållplatser som tas bort:
   • Mogatan (läge B), linje 22
   • Kristinagatan, linje 22
   • Hällebovägen, linje 5
   • Björkdalsvägen, linje 5
   • Olofsbergsvägen, linje 5
   • Elof Ljungrens väg, linje 5
   • Drottninggatan
   • Stortorget
  • Hållplatser som byter namn:
   • USÖ, Akut A-B-E-Husen byter namn till USÖ entré H-huset, linje 9
   • USÖ, L-Huset byter namn till USÖ Akuten, linje 9
   • Mogatan läge A byter namn till Oskarstorget, linje 22
   • Smedstorpsvägen byter namn till Stentorpsvägen, linje 4
  • Hållplatser som inte trafikeras under 2021:
   • Drottninggatan, linjerna 5, 6, 22 och 68
   • Stortorget, linjerna 5, 6, 22 och 68
   • Järnvägsgatan, linjerna 5 och 7
   • Eyragatan, linje 68
   • Utjordsgatan, linje 68
   • Hemmmansvägen, linje 68
   • Studievägen, linje 68
   • Kumminvägen, linje 68
   • Sörbyängenscentrum, linje 68
   • Mejramvägen, linje 68
   • Konserthuset, linjerna 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 78, 521, och 523
   • Norrängsvägen, linje 5
   • Polhemsgatan, linje 5
   • USÖ, Huvudentré M-F-husen, linje 8 och 68
   • Skjutbanevägen Läge A 
   • Skottvägen Läge A 
 • Förändringar i Norr
  • Linje 302 Örebro - Nora – Hällefors: Linje 302 stannar inte på hållplats Kvinnerstaskolans skolhållplats.
  • Linje 314 – Kvinnerstaskolan – Örebro – Bussarna med avgång klockan 15:50 och klockan 13:50 från Kvinnerstaskolans skolhållplats tas bort. Förstärkningsturerna behövs inte längre då Kvinnersta har mer verksamhet ute på olika gårdar.
  • Linje 801: Bussen stannar vid hållplats Kvinnerstavägen på RV 50 för att avlasta linje 302.
  • Hållplatser som byter namn:
   • Korsnäs byter namn till Frövifors, linje 314
   • OVAKO steel byter namn till Bruket, Hällefors, linjerna 302, 305 och 802
   • Kiosken, Guldsmedshyttan byter namn till Torget, Guldsmedshyttan, linjerna 308 och 354
  •  Hållplatser som tas bort:
   • Fellingsbrovägen, linje 351
   • Stenfallsgatan, linje 314
   • Kvinnerstaskolan skolhållplats, linje 302
   • Gällingsjötorp, linje 350 och 351
 • Förändringar i Syd
  • Linje 629 Askersund – Nydalen: Bussen som avgår klockan 06:10 justeras från Länstrafikens sida för att kunna samköras med Östgötatrafiken. Turen körs 5 minuter tidigare än vanligt.
  • Linje 629 Askersund – Nydalen: Bussarna som avgått 17:50 respektive 18:25 senareläggs med 20 minuter för att butiksanställda som slutar klockan 18:00 ska kunna resa med bussen.
  • Linje 629 Askersund – Nydalen:  Bussen som avgår klockan 16:30 senareläggs med 10 minuter för att eleverna från Hallsberg ska hinna med bytet från buss 704.
  • Linje 701 Kumla - Mariebergs köpcentrum – Örebro: Bussen med avgång klockan 06:02 tidigareläggs till klockan 05:57 så personal på USÖ kan få mer tid för att göra sig klara om arbetspasset börjar klockan 07:00.
  • Linje 701 Kumla - Mariebergs köpcentrum – Örebro: Bussen med avgång klockan 21:57 senareläggs med 20 minuter så att personal som jobbar kvällsskift på USÖ kan åka med bussen.
  • Linje 701 Örebro - Mariebergs köpcentrum – Kumla: Bussen med avgång klockan 21:02 senareläggs med 30 minuter så att personal som jobbar kvällsskift på USÖ kan åka med bussen.
  • Linje 701 Kumla - Mariebergs köpcentrum – Örebro: Bussen med avgång klockan 05:47 går även sommartid för att personal på USÖ ska hinna till sitt arbetspass som börjar klockan 07:00
  • Linje 702 Kumla - Berglunda – Örebro: Bussen med avgång klockan 06:15 går även sommartid för att personal på USÖ ska hinna till sitt arbetspass som börjar klockan 07:00.
  • Linje 704: Hållplatserna Tälle, Hult och Lilla Älberg läggs till som hållplatser.
  • Linje 705 Hallsberg - Östansjö - Vretstorp – Laxå: Bussen med avgång klockan 12:05 minskas med 5 minuter i körtid. Bussen kommer till Hallsberg  klockan 12:30 för att resenärer ska kunna byta från linje 704.
  • Linje 706 Laxå – Askersund: Bussen med avgång från Laxå klockan 16:15 senareläggs med 5 min. Detta för att möjliggöra byte till tåg.
  • Linje 743  Fjugesta - Götabro - Åbytorp Kumla: När bussen åker i riktning mot Kumla ska hållplatsläge A på hållplatsen Sannabadet användas.
  • Linje 780 Skogstorpsskolan - Kumlaby skola: Bussen kör alltid i samma riktning när den trafikerar följande hållplatser Odengatan – Höganäsgatan – Vårdcentral – Hammargatan – Solbacka servicehus. Detta för att underlätta av/påstigning för våra resenärer.
  • Hållplatser som tas bort
   • Lövevägen linje 741
   • Granhöjdsgatan, linje 705 och 754
   • Elsund, linje 706

   

 • Förändringar i Väst
  • Linje 500 Karlskoga – Örebro: En ny avgång med avgångstid 06:57.
  • Linje 502 Degerfors – Karlskoga: En ny avgång från Degerfors som avgår klockan 12:25 under vardagar.
  • Linje 502  Karlskoga – Degerfors: En ny avgång från Degerfors som avgår klockan 11:30 under vardagar.
  • Linje 513 – Örebro – Fjugesta: Bussarna med avgångar mellan klockan 05:00 – 20:25 flyttas ner till "Hagakorset". Bussarna kommer att köra genom Lanna när linje 514 inte kör under kvällar och helger.
  • Linje 521 - Örebro – Klockhammar: Hållplatserna Konserthuset, Karlaparken, Karlslundsgatan och Hagagatan östra tas bort. Medans hållplatserna Tegnerlunden och Viktoriagatan läggs till i båda riktningar. Bussen får med ny körväg. Från Mellringevägen och efter hållplats Västerplan kör linjen via Tegnérlunden och Viktoriagatan mot Resecentrum.
  • Linje 523 – Örebro – Garphyttan/Ånnaboda:  Bussen kör inte längre via  Konserthuset.
  • Linje 593 Karlskoga – Degerfors – Laxå: Vändhållplatsen Elsund i Laxå tas bort. Den nya ändhållplatsen för linje 593 blir Laxå station.
  • Hållplatser som tas bort:
   • Kroggården, linje 513
   • Elsund, linje 593 och 706
   • Bruket norra, linje 522 och 523
  • Hållplatser som byter namn:
   • Bruket södra byter namn till Bruket Garphyttan, linje 522 och 523
 • Förändringar i Öst
  • Linje 719 Ekeby-Almby – Örebro – En ny linje som går från Örebro till hållplatsen Sundbygård.
  • Linje 720 Odensbacken – Örebro (inte via Ekeby-Almby) – En ny linje där  bussen fungerar som en direktbuss till Stora Mellösa / Odensbacken. Linjen stannar på samtliga hållplatser utom de hållplatser som finns i Ekeby-Almby (bussen stannar inte på hållplatser mellan sträckan Framnäs och Sundbygård).
  • Linje 723 Brevens Bruk – Odensbacken – Bussen som avgår klockan 06:45  senareläggs med 10 minuter och ska passa anslutningen med den nya linjen 720 som har avgång klockan 07:20.
  • Linje 725 – Bussen med avgång klockan 7:20 från Örebro kommer inte köra in på hållplats Norra brovägen från och med december.
  • Linje 728 Hjortkvarn – Pålsboda – Bussen med avgång klockan 06:35 justering av avgången till 5 minuter tidigare för att skapa en bättre anslutning i Pålsboda.
  • Hållplats som byter namn:
   • Hållplats Almbyplans läge som ligger på Hjälmarvägen byter namn till Hjälmarvägen, linjerna 721 och 724
  • Hållplats som tas bort:
   • Norra Brovägen, linje 725

 

Kartor som gäller från och med 13 december 2020

 pdf Hållplatskarta Örebro resecentrum 13 december 2020 - tillsvidare

 pdf Hållplatskarta Stadstrafik 13 december 2020 - tillsvidare

 pdf Hållplatskarta Örebro län 13 december 2020 - tillsvidare