Till innehåll på sidan
Fältet kan inte vara tomt

Större ändringar i linjesträckning och tidtabeller sker i regel vid tidtabellsskiften. Det kan däremot hända att vi måste genomföra justeringar under den aktuella tidtabellsperioden.

Ibland kan det hända att delar av bussens vanliga sträcka är avstängd, och att den måste köra en annan väg. Det kan till exempel inträffa vid stora evenemang eller vägarbeten. Detta kallas för planerade trafikförändringar och information kring dessa får du på flera sätt:

 • Via denna webbplats
 • Via linje- eller hållplatssida
 • Via vår app
 • Via anslag på berörda hållplatser
 • Via informationsskyltar i den mån det är möjligt 
Planerade trafikförändringar
 • Information på webbplatsen om trafikförändringar

  På den här webbplatsen presenterar vi trafikinformation på flera ställen:

  • Direkt via startsidan
  • På hållplats- och linjesidor
  • På kartan
  • Vid sökning i reseplaneraren

  På startsidan visas hur många aktuella trafikförändringar det finns. När du klickar på den rutan kommer du till en samlingssida för trafikförändringarna som är aktuella just nu. Där ser du de linjer som berörs av de olika händelserna och kort information. Mer information kring händelsen kan du få genom att klicka på den händelse du önskar läsa mer om. Det går också bra att klicka på linjerna för att komma till just den linjens linjesida. 

  Trafikinformation om en linje presenteras också på den linjens linjesida. Samma gäller för en hållplats hållplatssida.

  När du genomför en sökning i reseplaneraren får du upp trafikinformation som kan påverka den sökta avgångstiden. Detta för att du enkelt ska kunna se vad som kan påverka din resa. Du ser direkt i sökresultatet att det finns en trafikinformation kopplat till den sökta resan. Vill du läsa mer om en specifik trafikinformation kan du klicka på den gula knappen.  

  På de kartor som finns på webbplatsen visas en ikon på hållplatser om det finns en trafikhändelse kopplat till hållplatsen. Om du klickar på den ikonen så får du upp mer information om händelsen. 

 • Information om trafikförändring vid berörda hållplatser

  När en hållplats är avstängd och det berör alla linjer som trafikerar den så sitter det uppe ett rött anslag vid hållplatsen. Den har rubriken Avstängd hållplats. På anslaget finns information om avstängningen och vilka datum den pågår. På anslaget finns också en karta över området med hänvisning till ersättningshållplats.

  När bara enstaka linjer berörs av en planerad trafikförändring sitter det uppe ett gult anslag vid hållplatsen. Den har rubriken Trafikinformation. På anslaget finns information om vilka linjer som berörs av trafikförändringen, vilka datum det gäller och en karta med hänvisning till alternativa hållplatser.

  Så här ser anslag ut vid en avstängd hållplats och vid trafikinformation:

  Exempel på hur informationen kan presenteras vid en hållplats som är avstängd eller på annat sätt berörs av en trafikförändring.

  Vi informerar om planerade trafikförändringar senast 4 dagar innan ändringen träder i kraft. Om informationen inte finns tillgänglig och du riskerar att bli mer än 20 min sen på grund av det så ersätter vi dig via vår förseningsersättning.

  Mer om förseningsersättningen hittar du via den här länken.

 • Information om trafikförändringar i vår app

  Du hittar planerade trafikstörningar i vår app. Trafikinformationen kan du hitta på flera sätt. Du kan klicka på de tre strecken högst upp till vänster i appen och sedan klicka på Trafikinformation. Där ser du alla pågående trafikstörningar för våra bussar. 

  Du får också tillgång till trafikinformation via sökningar i appen. Om du söker en resa i reseplaneraren i appen och det finns en trafikstörning kopplad till resan, så visas denna i samband med sökresultatet. 

Oplanerad trafikförändring 

Ibland inträffar en så kallad oplanerad trafikförändring. Det är en ändring som sker i ett mer akut läge utifrån situationer i trafiken som har en direktpåverkan på vår busstrafik. Det kan till exempel vara en vattenläcka eller en trafikolycka. Då kan våra bussar behöva köra en alternativ väg eller avvakta vilket kan leda till att de blir försenade. För att få information kring dessa förändringar kan du ta kontakt med vår Kundservice. 

Om du, till följd av en oplanerad trafikförändring, blivit försenad till ditt slutmål kan du ansöka om vår förseningsersättning. Mer kring förseningsersättning kan du läsa här.