Till innehåll på sidan
Fältet kan inte vara tomt

Med ett tydligare linjenummersystem för busstrafiken blir det enklare för dig som reser med oss att förstå hur trafikutbudet ser ut i länet.

För att det ska bli enklare att förstå vilka områden som de olika busslinjerna trafikerar har ett system för busstrafiken arbetats fram.

  • Linjenummer i stadstrafik har 1-2 siffror
  • Linjenummer i regiontrafiken har 3 siffror och 100-talet anger tydligare i vilken del av länet linjen trafikerar

Det nya systemet för linjenummer har en tydligare geografisk koppling till områden som Länstrafiken trafikerar. Se kartan nedan.
nytt system för linjenummer.jpg

Anledningen till att vi byter linjenumren är att få mer konsekventa nummer samt att du som resenär ska kunna se sambandet och lätt kunna avläsa vart bussen ska. Detta oavsett om du är en van resenär i kollektivtrafiken eller inte.