Till innehåll på sidan
Fältet kan inte vara tomt

I december 2021 genomför vi större trafikförändringar i de östra delarna av Örebro län. Linje- och hållplatsutbudet justeras.

 • Linje 719 - byter till linjenummer 819 -  Kör mellan Örebro-Ekeby Almby.
 • Linje 720 - byter till linjenummer 820 - Kör mellan Örebro-Odensbacken.
 • Linje 721 - byter till linjenummer 800 - Kör mellan Örebro-Ekeby Almby-Odensbacken. Det finns tre delsträckor på den här linjen och majoriteten av avgångarna är fördelade till linje 800 som kör hela sträckan och som även angör hållplatserna i Ekeby-Almby.
 • Linje 722 - byter till linjenummer 822 - Kör mellan Odensbacken -Hampetorp. Linjen gick tidigare till Läppe, men kommer nu att få en kortare linjesträckning och får även ett mindre utbud i antal avgångar.
 • Linje 724 – byter till linjenummer 824 - Kör mellan Örebro-Norrbyås. Linjen kör endast via Stortorp och antalet avgångar på linjen är färre än tidigare. Linjen trafikerar inte längre sträckan mellan Almbro och Hidingsta. 
 • Linje 725 - byter till linjenummer 825 - Kör mellan Örebro-Almbro och har samma antal avgångar som tidigare.
 • Linje 727 – byter till linjenummer 807 - Kör mellan Örebro-Pålsboda och har samma antal avgångar som tidigare.
 • Linje 731 – byter till linjenummer 831 - Kör mellan Pålsboda-Hallsberg. Linjen har samma antal avgångar och behåller samma linjesträckning som tidigare.
 • Linje 740 - byter till linjenummer 840 - Kör mellan Odensbacken-Kumla Resecentrum och Linjen kommer att ha färre avgångar men behåller samma linjesträckning som tidigare.
 • Tåg – Tågen i denna länsdel har samma utbud som tidigare och har inte ändrats något.

Förändringar i den östra länsdelen.png

 

Linje 701 är med som referens i kartan. Se information om dem här linjerna i kartorna ovan.

 

Förändringar i öst
 • Linjer som tas bort helt eller förändras

  Linjer som förändras

  • Linje 321 mellan Örebro - Glanshammar - Götlunda
  • Linje 323 mellan Örebro - Nasta - Glanshammar
  • Linje 822 mellan Odensbacken - Hampetorp
  • Linje 824 mellan Örebro - Norrbyås

  Linjer som tas bort

  • Linje 728 mellan Pålsboda - Hjortkvarn
  • Linje 723 mellan Odensbacken - Brevens bruk
 • Hållplatser som tas bort helt
  • Linje 719
   Hjälmarvägen

  • Linje 720
   Hjälmarvägen

  • Linje 721
   Hjälmarvägen 

  • Linje 722
   Dimbo gård
   Dimbobaden
   Djursnäs
   Folketshus
   Lindängen
   Länsgränsen
   Läppe
   Nifsand
   Ruddammsvägen
   Åsenvägen
   Östra Rud

    

  • Linje 723
   Alltorp
   Alphyddan
   Brevensgården
   Evadal
   Grindstugan
   Gröngården
   Gästgivarvägen
   Högsjövägen
   Karlsro
   Kilsbacken
   Kilsmo gård
   Kilsmo skola
   Kulan
   Lugnet
   Rud
   Rudsågen
   Sandvad
   Smedstorp
   Sportstugan
   Sågen
   Valsta nedre
   "Valsta vägskäl (läge C
   plockas bort)"
   Valsta övre
   Västerhult

    

  • Linje 724
   Banvallsgatan, Hidingsta
   Björkeberga, Hidingsta
   Djäknegatan
   Fällersta
   Mark station
   Universitetsgatan
   Ökna
   Ökna Smedja
   Östra gårdens väg
   Almbro (C + D)
   Klämman västra
   Lövsta
   Brickebacken södra

  • Linje 727
   Klämman Västra
   Lövsta
   Brickebacken södra RV 51
   Ekeby Egna hem
   Gällersta by

   

  • Linje 728
   Averby
   Bygatan
   Bäcketorpsvägen
   Dampudden
   Fallsgärde
   Glottra
   Hjortkvarn
   Hjortkvarn norra
   Hulta
   Ilvanbovägen
   Krustorpsvägen
   Kulltorp
   Landbostigen
   Närkesbergsvägen
   Prästgården
   Svennevad
   Vattentornet
   Åbylundsvägen
   Ässtugan
   Öhlins väg

   

  • Linje 740
   Kävesta Västra