Till innehåll på sidan
Fältet kan inte vara tomt

Busslinjer som trafikerar den norra länsdelen kommer att ha linjenummer mellan 300-399 i detta område.

Stadslinjer

Förändringar i Lindesbergs stadstrafik:

 • Linje 383 - byter till linjenummer 31 – Antalet avgångar på linjen ökar kraftigt till halvtimmestrafik morgon och eftermiddag. Linjen knyter ihop avgående och ankommande tåg vid Lindesbergs Resecentrum med målpunkterna Lasarettet och arbetsplatserna i norra industriområdet. Linje 30 och 31 är två separata stadslinjer men samplaneras med tåg för smidiga resor inom tätorten.
 • Linje 380 - byter till linjenummer 30 - Antalet avgångar på linjen ökar kraftigt till halvtimmestrafik morgon och eftermiddag. Linjen knyter ihop avgående och ankommande tåg vid Lindesbergs Resecentrum med arbetsplatser och bostadsområden i de östra delarna av Lindesberg. Linje 30 och 31 är två separata stadslinjer men samplaneras med tåg för smidiga resor inom tätorten.


  förändringar Lindesbergs stadstrafik.png

 

Förändringar i Karlskoga stadstrafik:

 • Linje 1 - byter linjenummer till 51 - Från Bråten körs linjen på Österleden till Sandviken och sedan via E18 in till centrum till Värmlandsvägen. Inriktningen är att linjen trafikeras med 1-2 dubbelturer i högtrafik och 1 dubbeltur i lågtrafik, samt att linjen trafikeras på lördagar.
 • Linje 2 – byter linjenummer till 52 - Linjedragningen är liknande linje 2, men förlängs söderut i Stråningstorp. På det där sättet får även södra delen av Stråningstorp en rak linje mot Centrum. Kvartstrafik i peak och halvtimmes trafik icke-peak behålls. Turerna ska planeras för att underlätta byte till linje 502 österut.
 • Linje 3 - byter linjenummer till 53 - Linje 53 trafikeras med 2 dubbelturer per timme i högtrafik och 1 dubbeltur i lågtrafik, samt att linjen trafikeras på lördagar.

Förändringar Karlskogas stradstrafik.png

 

Regionlinjer:

Linje 303 - byter till linjenummer 300 - Kör mellan Lindesberg – Örebro. Den här busslinjen får färre avgångar än vad den tidigare har haft och resande hänvisas till tåg mellan Lindesberg och Örebro.
Linje 314 – förändrad tidtabell - Kör som vanligt mellan Frövi-Örebro och har en ändrad tidtabell men har samma utbud i avgångar.
Linje 324 - Kör mellan Fellingsbro-Örebro och har kvar sitt linjenummer. Linjen har kvar samma utbud i avgångar.
Linje 350 - Kör mellan Lindesberg-Rockhammar-Finnåker och har kvar sitt linjenummer. Linjen har kvar samma utbud i avgångar.
Linje 351 - Kör mellan Lindesberg-Frövi-Fellingsbro-Arboga och har kvar sitt linjenummer. Linjen har kvar samma utbud i avgångar.
Linje 352 - Kör mellan Lindesberg-Finnåker och har kvar sitt linjenummer. Linjen har kvar samma utbud i avgångar.
Linje 354 - byter till linjenummer 353 - Kör mellan Lindesberg-Storå-Ramsberg. Linjen har fått en kortare linjesträckning med ett utökat antal avgångar.
Linje 361 - byter till linjenummer 360 - Kör mellan Bångbro-Kopparberg-Grängesberg. Linjen har samma utbud som tidigare och förlängs till Bångbro.
Tåg (TiB) – I utbudet av trafik som erbjuds i december 2021 samplaneras tåg och busstrafik i större utsträckning än tidigare. Vi hänvisar dig som reser mellan orterna Kumla och Örebro respektive Kopparberg, Storå, Lindesberg och Örebro i första hand till tåget då utbudet av busstrafik minskas på dessa sträckor. Sommartid utökas trafiken till en avgång i timmen. Syftet med den nya stadstrafiken inom Lindesberg är ge resenärer möjlighet att använda den som en förlängning av tågtrafiken. Tillgängligheten till tågen ökar från stora delar av Lindesbergs tätort.

Regionlinjer.png

Förändringar i nordost
 • Linjer som blir kvar och som förändras något

  Flera av linjerna blir kvar som nu eller med mindre förändringar:

  • Tågtrafik som körs med Tåg i Bergslagen via Örebro - Frövi - Lindesberg - Storå - Kopparberg - Ställdalen - Grängesberg med kopplingar både söder- och norrut.
  • Linje 314 mellan Frövi - Ervalla - Örebro.
  • Linje 324 mellan Fellingsbro och Örebro.
  • Linje 350 mellan Lindesberg - Rockhammar - Finnåker
  • Linje 351 mellan Lindesberg - Frövi - Arboga
  • Linje 352 mellan Lindesberg - Pilkrog - Finnåker
  • Linje 354 mellan Ramsberg - Storå - Lindesberg
  • Linje 361 mellan Kopparberg - Grängesberg via Ställdalen. Linjen förlängs till Bångbro.
  • Stadsbussar i Lindesberg kommer att utökas, men saknar idag linjenummer. 
 • Linjer som tas bort delvis eller helt

  Vi tar bort delar av vissa linjer:

  • Linje 354 förkortas öster om Ramsberg. Det innebär att linjen startar och slutar i Ramsberg.
  • Linje 303 - Större delen av avgångarna tas bort. Vissa avgångar kommer att finnas kvar. Det är avgångar som ska hjälpa tåget vid tider då det är ett högt resande eller när det är ett för stort glapp mellan tågavgångarna. 

  Vissa linjer tas bort helt:

  • Linje 308 mellan Lindesberg - Kopparberg
  • Linje 353 mellan Gusselby - Lindesberg 
  • Linje 362 mellan Kopparberg - Silverhöjdens såg

  Vi tar bort ovanstående linjer utifrån en eller flera anledningar:

  • Kör parallellt med tåg
  • Har en majoritet av grundskoleresor
  • Har ett lågt antal resande överlag
 • Hållplatser som tas bort helt

  Vissa hållplatser tas bort helt:

  • Linje 365 
   • Klotenvägen, Kopparberg
   • Nytorpsvägen
   • Sotbovägen
   • Mosstorpsvägen
   • Högforsbruk
   • Mossgruvan
   • Mossgruvan västra
   • Bastkärn
  • Linje 308
   • Ingelsdal
   • Ingelsdal norra
   • Ingelshyttan
   • Vasselhyttan
   • Stråssavägen
   • Ängarna
   • Baggaboda
   • Larsviken
   • Korsbacken
   • Löa bron
   • Norrsjölund
   • Högkullen
   • Lakabäcken
   • Södra Bergsgården
   • Blåmansbäcken
   • Källbäcken
   • Björkäng
  • En delsträcka på linje 354
   • Ramsberg Bruket
   • Hagen, Ramsberg
   • Liljendal
   • Lilla Nyckelbäcken
   • Nyckelbäcken
   • Gammelbo
   • Gammelbo gård
   • Restavägen
   • Fännsätra
   • Torsuddsvägen
   • Hägernäs
   • Grimsöbodar
   • Nordantjärnstorp
   • Norra Allmänningbo Vägskäl
   • Norra Allmänningbo
   • Morskoga
  • Linje 353
   • Södra Lövåsen
   • Ragvaldsberg
   • Gusselby
   • Pensionärshemmet, Gusselby
   • Gusselby skola