Till innehåll på sidan
Fältet kan inte vara tomt

I december 2021 genomför vi större trafikförändringar i de norra delarna av Örebro län. Linje- och hållplatsutbudet justeras.

Förändringar i Lindesbergs stadstrafik

 • Linje 380 - byter till linjenummer 30 – Antalet avgångar på linjen ökar kraftigt till halvtimmestrafik morgon och eftermiddag. Linjen knyter ihop avgående och ankommande tåg vid Lindesbergs Resecentrum med målpunkterna Lasarettet och arbetsplatserna i norra industriområdet. Linje 30 och 31 är två separata stadslinjer men samplaneras med tåg för smidiga resor inom tätorten.
 • Linje 383 - byter till linjenummer 31- Antalet avgångar på linjen ökar kraftigt till halvtimmestrafik morgon och eftermiddag. Linjen knyter ihop avgående och ankommande tåg vid Lindesbergs Resecentrum med arbetsplatser och bostadsområden i de östra delarna av Lindesberg. Linje 30 och 31 är två separata stadslinjer men samplaneras med tåg för smidiga resor inom tätorten.

  förändringar Lindesbergs stadstrafik.png

 

Förändringar för regionbussar i Lindesberg

Linje 303 - byter till linjenummer 300 - Kör mellan Lindesberg – Örebro. Den här busslinjen får betydligt färre avgångar än vad den tidigare haft och resande hänvisas därför till tåg mellan Lindesberg och Örebro.

Linje 308 - Kör mellan Lindesberg – Kopparberg. kör måndag - fredag, där den första avgången går klockan 04.55 från Kopparberg. Från Lindesberg sker den första avgången klockan 06.00. Den sista bussen avgår från Kopparberg klockan 22.10 och från Lindesberg klockan 23.20. Totalt blir det åtta avgångar per dygn i vardera riktningen.
Linje 314 – förändrad tidtabell - Kör som vanligt mellan Frövi-Örebro och har en ändrad tidtabell men har samma utbud i avgångar.
Linje 324 - Kör mellan Fellingsbro-Örebro och har kvar sitt linjenummer. Linjen har kvar samma utbud i avgångar.
Linje 350 - Kör mellan Lindesberg-Rockhammar-Finnåker och har kvar sitt linjenummer. Linjen har kvar samma utbud i avgångar.
Linje 351 - Kör mellan Lindesberg-Frövi-Fellingsbro-Arboga och har kvar sitt linjenummer. Linjen har kvar samma utbud i avgångar.
Linje 352 - Kör mellan Lindesberg-Finnåker och har kvar sitt linjenummer. Linjen har kvar samma utbud i avgångar.
Linje 354 - byter till linjenummer 353 - Kör mellan Lindesberg-Storå-Ramsberg. Linjen förkortas mellan Lindesberg - Ramsberg, samt får även en kortare linjesträckning med ett utökat antal avgångar.
Linje 361 - byter till linjenummer 360 - Kör mellan Bångbro-Kopparberg-Grängesberg. Linjen har förändrat turutbud då den inte längre har en skolanpassad tidtabell. 
Tåg (TiB) – I utbudet av trafik som erbjuds i december 2021 samplaneras tåg och busstrafik i större utsträckning än tidigare. Vi hänvisar dig som reser mellan orterna Kumla och Örebro respektive Kopparberg, Storå, Lindesberg och Örebro i första hand till tåget då utbudet av busstrafik minskas på dessa sträckor. Sommartid utökas trafiken till en avgång i timmen. Syftet med den nya stadstrafiken inom Lindesberg är ge resenärer möjlighet att använda den som en förlängning av tågtrafiken. Tillgängligheten till tågen ökar från stora delar av Lindesbergs tätort.

Mer information om hur du köper din biljett på tåg

Regionlinjer.png

Förändringar i norr
 • Linjer som blir kvar och som förändras

  Flera av linjerna blir kvar som nu eller med mindre förändringar:

  • Tågtrafik som körs med Tåg i Bergslagen via Örebro - Frövi - Lindesberg - Storå - Kopparberg - Ställdalen - Grängesberg med kopplingar både söder- och norrut.
  • Linje 302 mellan Örebro - Nora - Hällefors
  • Linje 306 mellan Nora - Lilla Mon - Lindesberg
  • Linje 307 mellan Lindesberg - Fanthyttan - Nora
  • Linje 314 mellan Frövi - Ervalla - Örebro.
  • Linje 324 mellan Fellingsbro och Örebro.
  • Linje 350 mellan Lindesberg - Rockhammar - Finnåker
  • Linje 351 mellan Lindesberg - Frövi - Arboga
  • Linje 352 mellan Lindesberg - Pilkrog - Finnåker
  • Linje 354 mellan Ramsberg - Storå - Lindesberg
  • Linje 361 mellan Kopparberg - Grängesberg via Ställdalen. Linjen förlängs till Bångbro.
  • Linje 801 mellan Örebro - Nora
  • Linje 802 mellan Örebro - Hällefors
  • Stadsbussar i Lindesberg kommer att utökas 
 • Linjer som tas bort helt eller förändras

  Vi tar bort delar av vissa linjer:

  • Linje 354 - förkortas öster om Ramsberg. Det innebär att linjen startar och slutar i Ramsberg.
  • Linje 303 - Större delen av avgångarna tas bort. Vissa avgångar kommer att finnas kvar. Det är avgångar som ska hjälpa tåget vid tider då det är ett högt resande eller när det är ett för stort glapp mellan tågavgångarna. 

  Vissa linjer tas bort helt:

  • Linje 353 mellan Gusselby - Lindesberg 
  • Linje 362 mellan Kopparberg - Silverhöjdens såg

  Vi tar bort ovanstående linjer utifrån en eller flera anledningar:

  • Kör parallellt med tåg
  • Har en majoritet av grundskoleresor
  • Har ett lågt antal resande överlag
 • Hållplatser som tas bort helt

  Vissa hållplatser tas bort helt:

  • Linje 308
   Ingelsdal
   Ingelsdal norra
   Ingelshyttan
   Vasselhyttan
   Stråssavägen
   Ängarna
   Baggaboda
   Larsviken
   Västra Löa
   Korsbacken
   Löa bron
   Norrsjölund
   Högkullen
   Lakabäcken
   Södra Bergsgården
   Blåmansbäcken
   Källbäcken
   Björkäng
   Annedal
   Reningsverket Bångbro
   Stationsvägen Bångbro
   Kontoret Bångbro
   Bron Bångbro
   Ena läget på Stråtvägen flyttas in på Wallmovägen

   

  • Linje 324
   Ekbackens skola

   

  • Linje 353
   Södra Lövåsen
   Ragvaldsberg
   Gusselby
   Pensionärshemmet, Gusselby
   Gusselby skola

   

  • Linje 362
   Klotenvägen, Kopparberg
   Nytorpsvägen
   Sotbovägen
   Mosstorpsvägen
   Högforsbruk
   Mossgruvan
   Mossgruvan västra
   Bastkärn

   

  • En delsträcka på linje 354
   Hagen, Ramsberg
   Liljendal
   Lilla Nyckelbäcken
   Nyckelbäcken
   Gammelbo
   Gammelbo gård
   Restavägen
   Fännsätra
   Torsuddsvägen
   Hägernäs
   Grimsöbodar
   Nordantjärnstorp
   Norra Allmänningbo vägskäl
   Norra Allmänningbo
   Morskoga