Till innehåll på sidan
Fältet kan inte vara tomt

I mitten av december sker flera större förändringar som påverkar buss- och tågtrafiken i länet. Trafikförändringen görs till följd av beslutat besparingskrav.

Målsättningen för kollektivtrafiken är i grunden densamma. Att erbjuda så attraktiva resmöjligheter som möjligt på sträckor där efterfrågan på resor är som störst och där resor kan samordnas. Däremot har de trafikomläggningar som genomförts de senaste åren, inneburit ökade trafikeringskostnader. Detta utan att resandet i kollektivtrafiken ökat i önskad omfattning. 

De kategorier av trafik som reduceras i december 2021 är följande:

  • Parallellt gående bussar och tåg. Tågtrafiken är inte påverkad utan det är endast busstrafiken som har reducerats.
  • Linjer med lågt resande
  • Servicelinjer (haft en existens mellan linjetrafik och färdtjänst)
  • Linjelagd grundskoleskjuts (linjer med tidtabell styrd av grundskolan)

Mer fokus på tåg

I utbudet av trafik som erbjuds i december samplaneras tåg och busstrafik i större utsträckning än tidigare. Vi hänvisar dig som reser mellan orterna Kumla och Örebro respektive Kopparberg, Storå, Lindesberg och Örebro i första hand till tåget. Detta eftersom utbudet av busstrafik minskas i dessa relationer. Sträckan Kumla – Örebro har det bästa utbudet i antal avgångar.

Se tidtabellerna för SJ här

Se tidtabellerna för Tåg i bergslagen här

Övergripande förändringar som sker

I samband med tidtabellsskiftet i december 2021 så kommer vår trafik att se ut annorlunda ut.

Vi gör följande övergripande förändringar i länet:

  • Timmestrafik hela sommaren med Tåg i Bergslagen i stråket Lindesberg-Örebro-Hallsberg
  • Vissa regionlinjer angör åter igen det nybyggda Kulturkvarteret
  • Linjerna i länet blir färre och det körs färre turer på vissa sträckor. Den geografiska omfattningen av trafiken minskas i länet

För att se förändringar för respektive länsdel klicka på länkarna nedan.

Förändringar i stadstrafiken i Örebro
Förändringar i den västra länsdelen
Förändringar i den östra länsdelen 
Förändringar i den södra länsdelen 
Förändringar i den norra länsdelen