Till innehåll på sidan
Fältet kan inte vara tomt

I mitten av december sker flera större förändringar som påverkar buss- och tågtrafiken i länet. Trafikförändringen görs till följd av beslutat besparingskrav.

Målsättningen för kollektivtrafiken är i grunden densamma. Att erbjuda så attraktiva resmöjligheter som möjligt på sträckor där efterfrågan på resor är som störst och där resor kan samordnas. Dock har de trafikomläggningar som genomförts de senaste åren, inneburit ökade trafikeringskostnader - utan att resandet i kollektivtrafiken ökat i önskad omfattning. 

De kategorier av trafik som reduceras i december 2021 är följande:
• Parallellt gående bussar och tåg. Tågtrafiken är inte påverkad utan det är endast busstrafiken som har reducerats.
• Linjer med lågt resande
• Servicelinjer (haft en existens mellan linjetrafik och färdtjänst)
• Linjelagd grundskoleskjuts (linjer med tidtabell styrd av grundskolan)

Mer fokus på tåg

I utbudet av trafik som erbjuds i december samplaneras tåg och busstrafik i större utsträckning än tidigare. Vi hänvisar dig som reser mellan orterna Kumla och Örebro respektive Kopparberg, Storå, Lindesberg och Örebro i första hand till tåget då utbudet av busstrafik minskas i dessa relationer. Sträckan Kumla – Örebro har det bästa utbudet i antal avgångar.

Se tidtabellerna för SJ här

Se tidtabellerna för Tåg i bergslagen här

Övergripande förändringar som sker

• Tätare trafik mellan Degerfors och Karlskoga på Linje 502
• Fler turer på helgen mellan Askersund och Örebro som även angör Mariebergs handelsområde (en expressbuss) som stannar till i Marieberg
• Kraftig utökning av stadstrafiken i Lindesberg som är helt knuten till tågets av- och ankomsttider vid Lindesbergs Resecentrum
• Linje 701 mellan Kumla och Örebro körs via Gustavsvik och ökar närheten för alla som jobbar i området kring Epiroc
• Helgtrafik mellan Ramsberg och Lindesberg
• Timmestrafik hela sommaren med Tåg i Bergslagen i stråket Ställdalen-Örebro-Hallsberg
• Vissa regionlinjer angör åter igen det nybyggda Kulturkvarteret
• Linjerna i länet blir färre och det körs färre turer på vissa sträckor. Den geografiska omfattningen av trafiken minskas i länet