Till innehåll på sidan
Påverkan på vår trafik

På grund av Coronaviruset påverkas både vår busstrafik och Serviceresor. Du kan tillsvidare inte köpa biljetter ombord på bussen hos föraren.

Läs mer om hur busstrafiken påverkas här.

Läs mer om hur Serviceresor påverkas här.

Läs mer om hur Gruppresor för skolverksamheter och skolskjuts påverkas här.

Det förekommer indragna turer med våra bussar och information om dessa hittar du på vår samlingssida för trafikinformation.

Fältet kan inte vara tomt

I december 2021 genomför vi större trafikförändringar i de nordostliga och sydliga delarna av Örebro län. Linje- och hållplatsutbudet justeras.

En utredning av området visar att vi behöver skapa ett nytt trafikupplägg med med bättre balans mellan utbud och efterfrågan. Vi behöver bibehålla en effektiv och kvalitativ kollektivtrafik, men köra den så kostnadseffektivt som möjligt. Därför genomför vi december 2021 flera större trafikförändringar i de nordostliga och sydliga delarna av Örebro län. Vi genomför också flera förändringar redan i augusti 2020 utifrån detta.

Det kan också hända att vissa linjenummer och körvägar ändras framöver, men informationen här baseras på nuvarande linjer och hållplatser. 

Förändringen sker av två anledningar: Få resenärer och ändrat behov av skolskjuts

Antalet resenärer, utöver grundskoleelever, är väldigt få. Linjerna är redan idag helt styrda av grundskolans start- och sluttider och boendet längs med många sträckor är glest och inte utgör ett tillräckligt underlag för allmän kollektivtrafik.

Behovet av skolskjuts i Lindesbergs kommun har förändrats över åren. Nu krävs en större omläggning och större flexibilitet som bara kan uppnås genom att inte samordna skolskjuts och linjetrafik i den stora utsträckning som skett hittills.

Förändringar i nordost december 2021

Förändringarna i nordöst fokuserar på den kollektivtrafik som går längs med och öster om riksväg 50 norr om Örebro. Däremot berörs inte busstrafiken mot Glanshammar. 

Området kring Lindesberg, Kopparberg, Frövi och Fellingsbro gjordes om år 2011 som en del i en större översyn över trafiken i hela länet, som påbörjades år 2009. Trafikupplägget i området är det äldsta i länet och är idag anpassat efter en äldre skolstruktur och färre tågavgångar. Tågavgångarna har utökats, skolstrukturen förändrats och därför behöver trafikupplägget anpassas.

Vi behöver förändra vissa linjer, ta bort delar eller hela av andra och också ta bort hållplatser.

Förändringar i nordost
 • Linjer som blir kvar och som förändras något

  Flera av linjerna blir kvar som nu eller med mindre förändringar:

  • Tågtrafik som körs med Tåg i Bergslagen via Örebro - Frövi - Lindesberg - Storå - Kopparberg - Ställdalen - Grängesberg med kopplingar både söder- och norrut.
  • Linje 314 mellan Frövi - Ervalla - Örebro.
  • Linje 324 mellan Fellingsbro och Örebro.
  • Linje 350 mellan Lindesberg - Rockhammar - Finnåker
  • Linje 351 mellan Lindesberg - Frövi - Arboga
  • Linje 352 mellan Lindesberg - Pilkrog - Finnåker
  • Linje 354 mellan Ramsberg - Storå - Lindesberg
  • Linje 361 mellan Kopparberg - Grängesberg via Ställdalen. Linjen förlängs till Bångbro.
  • Stadsbussar i Lindesberg kommer att utökas, men saknar idag linjenummer. 
 • Linjer som tas bort delvis eller helt

  Vi tar bort delar av vissa linjer:

  • Linje 354 förkortas öster om Ramsberg. Det innebär att linjen startar och slutar i Ramsberg.
  • Linje 303 - Större delen av avgångarna tas bort. Vissa avgångar kommer att finnas kvar. Det är avgångar som ska hjälpa tåget vid tider då det är ett högt resande eller när det är ett för stort glapp mellan tågavgångarna. 

  Vissa linjer tas bort helt:

  • Linje 308 mellan Lindesberg - Kopparberg
  • Linje 353 mellan Gusselby - Lindesberg 
  • Linje 362 mellan Kopparberg - Silverhöjdens såg

  Vi tar bort ovanstående linjer utifrån en eller flera anledningar:

  • Kör parallellt med tåg
  • Har en majoritet av grundskoleresor
  • Har ett lågt antal resande överlag
 • Hållplatser som tas bort helt

  Vissa hållplatser tas bort helt:

  • Linje 365 
   • Klotenvägen, Kopparberg
   • Nytorpsvägen
   • Sotbovägen
   • Mosstorpsvägen
   • Högforsbruk
   • Mossgruvan
   • Mossgruvan västra
   • Bastkärn
  • Linje 308
   • Ingelsdal
   • Ingelsdal norra
   • Ingelshyttan
   • Vasselhyttan
   • Stråssavägen
   • Ängarna
   • Baggaboda
   • Larsviken
   • Korsbacken
   • Löa bron
   • Norrsjölund
   • Högkullen
   • Lakabäcken
   • Södra Bergsgården
   • Blåmansbäcken
   • Källbäcken
   • Björkäng
  • En delsträcka på linje 354
   • Ramsberg Bruket
   • Hagen, Ramsberg
   • Liljendal
   • Lilla Nyckelbäcken
   • Nyckelbäcken
   • Gammelbo
   • Gammelbo gård
   • Restavägen
   • Fännsätra
   • Torsuddsvägen
   • Hägernäs
   • Grimsöbodar
   • Nordantjärnstorp
   • Norra Allmänningbo Vägskäl
   • Norra Allmänningbo
   • Morskoga
  • Linje 353
   • Södra Lövåsen
   • Ragvaldsberg
   • Gusselby
   • Pensionärshemmet, Gusselby
   • Gusselby skola

Förändringar i syd

Till syd inkluderar vi kollektivtrafiken i Kumla, Hallsberg, Laxå och Askersund i de här förändringarna. Vi inkluderar inte de bussar som kör från Odensbacken depån eller linjer i östra Kumla, Sköllersta, Pålsboda och Hjortkvarn.  

Ett fokus med förändringarna har varit att säkerställa att gymnasieelever, som inte har rätt till skolskjuts, kan ta sig till och från skolan. Vi har därför prioriterat att ha kvar linjer där gymnasieelever reser mer frekvent. 

Förändringar i syd
 • Linjer som blir kvar

  Vi har flera linjer som kvarstår, eller har små justeringar:

  • Linje 629 mellan Askersund - Nydalen
  • Linje 701 mellan Kumla - Örebro
  • Linje 704 mellan Askersund - Kumla
  • Linje 705 mellan Hallsberg - Vretstorp
  • Linje 706 mellan Laxå - Röfors. Fortsätter inte till Askersund. 
  • Linje 741 mellan Kumla - Ekeby, via Hällabrottet
  • Linje 751 mellan Askersund - Olshammar
  • Linje 752 mellan Askersund - Åmmeberg - Zinkgruvan - Mariedamm
  • Linje 761 mellan Finnerödja - Laxå. Fortsätter inte till Tiveden.
  • Linje 762 mellan Laxå - Hasselfors
  • Linje 841 mellan Askersund - Örebro
 • Linjer som dras in helt eller delvis

  Vi har linjer som dras in helt:

  • Linje 702 mellan Pilängen - Kumla
  • Linje 710 vilket är stadsbussen i Hallsberg. Även kallad 10:an.
  • Linje 732 mellan Hallsberg - Hällabrottet
  • Linje 739 mellan Kumla - Ekeby
  • Linje 742 mellan Kumla - Täby Kyrka
  • Linje 743 mellan Fjugesta - Kumla
  • Linje 744 mellan Kumla - Brändåsen
  • Linje 754 mellan Askersund - Brändåsen
  • Linje 755 mellan Hallsberg - Skyllberg - Rönneshyttan - Mariedamm - Askersund
  • Linje 780 vilket är stadsbussen i Kumla

  Vissa linjer dras in delvis: 

  • Linje 705 mellan Laxå - Vretstorp
  • Linje 706 mellan Askersund - Röfors
  • Linje 761 mellan Tived – Finnerödja

  De linjer som läggs ner eller som får sin linjesträckning justerad är till stor del skolskjutslinjer med få turer. Resandet är, utöver skolelever, i snitt 1-3 resenärer per avgång.