Tidtabell vid hållplats

Flera av våra hållplatser har tidtabeller uppsatta antingen i hållplatskuren eller på hållplatsstolpen. Via dessa tidtabeller hittar du avgångstiderna från just den hållplatsen.

 

För att det ska finnas en tidtabell vid en hållplats behöver hållplatsen användas av fler än 10 påstigande resenärer per dag. Har en hållplats färre antal påstigande resenärer per dag så finns det ingen tidtabell uppsatt.

 

Det finns däremot vissa undantag från regeln om 10 resenärer per dag. Om en hållplats finns i närheten av en skola, en vårdcentral eller ett sjukhus kan det finnas en tidtabell uppsatt även om antalet resenärer är färre än 10.

 

Är du nyfiken på om en hållplats har en tidtabell eller inte kan du ta kontakt med vår Kundservice. Kontaktuppgifterna till Kundservice hittar du via den här länken.