Nattstopp på linje 5 i Örebro

Nattstopp ger dig som resenär möjlighet att kliva av mellan två hållplatser på linje 5, om det finns en trafiksäker plats att stanna och kliva av vid. Bussföraren avgör vid varje enskilt tillfälle om nattstopp är möjligt eller inte.

 

Nattstopp införs på prov på linje 5 från 31 augusti.

 

Nattstopp gäller:

 

 • på linje 5 i Örebro stad
 • längs med ordinarie linjesträckning och planerad trafikförändringar som påverkar den vanliga körvägen
 • inte för stopp mellan hållplatserna Järnvägsgatan – Olof Palmes Torg
 • mellan kl. 21.00 – 04.00 helgdag som vardag
 • för en enskild resenär per nattstopp
 • för en enskild resenär per nattstopp med barn under 10 år med sig
 • för en resenär som reser med ledsagare. Ledsagaren får då kliva av vid samma nattstopp

Anmäl nattstopp vid påstigning

Du ska anmäla nattstopp direkt vid påstigning. Om det uppstår en situation under resans gång kan du däremot be om nattstopp som senast vid hållplatsen innan du önskar ditt nattstopp.

 

Om bussföraren direkt vet att det ställe du önskar nattstopp vid inte lämpar sig, kommer föraren att meddela det och du har då möjlighet att föreslå en annan plats. Om det finns möjlighet till nattstopp på en önskad plats får du det slutgiltiga beskedet när ni närmar er platsen och bussföraren får en tydlig bild över läget vid platsen. Finns det ingen trafiksäker plats får du resa med till nästa hållplats.

 

Sätt dig nära bussföraren under färden så att ni kan föra en dialog när ni börjar närma er platsen.

 

Var stannar vi och var stannar vi inte?

Nattstopp tillåts bara på trafiksäkra platser. Det är alltid bussföraren som avgör om en plats är trafiksäker nog att stanna på både utifrån platsen i sig och rådande trafiksituation. Platsen kan vara trafiksäker i normala fall, men trafiksituationen just då kan göra så att det inte går att stanna trafiksäkert.

 

Nattstopp tillåts inte mellan hållplats Järnvägsgatan och hållplats Olof Palmes torg.

 

Nattstopp får göras:

 

 • … längs med ordinarie linjesträckning och planerad trafikförändringar som påverkar den vanliga körvägen
 • ….på sträckor där skyltad hastighet är 50 km/h eller lägre.
 • … på parkeringsficka eller liknande på sträckor där skyltad hastighet är över 50 km/h.

Nattstopp genomförs inte om det vid platsen finns:

 

 • … hinder vid vägkanten som gör det trafikfarligt för bussen att stanna eller för dig som resenär att kliva av.
 • … snövallar som gör det farligt för bussen att stanna. Om bussföraren gör bedömningen att det är trafiksäkert att stanna så är det upp till dig som resenär att avgöra om du vill kliva av.
 • … en grupp människor står och väntar vid önskad plats. Detta då risken är stor att du som resenär kliver av in i en otrygg miljö och att det finns en stor risk att gruppen med människor försöker kliva på bussen, vilket inte är tillåtet.
 • … risk för personskada på grund av väderlek och/eller markförhållanden.

Avstigning sker fram hos bussföraren

Du ska alltid i första hand kliva av i framdörren hos bussföraren. Detta för att minska risken att fler kliver av samtidigt. Om du reser med barnvagn eller rullstol, kan du använda mittdörren för nattstoppet.