Kartor över linjer

Det finns tre olika sätt att se en linjesträckning på karta för en busslinje:

 

 • via karta på en linjesida
 • via sökning i reseplaneraren
 • via en samlad linjekarta som pdf

Karta på en linjesida

Här på webben har varje linje en egen linjesida. Överst på linjesidan finns en karta över linjesträckningen. Kartan uppdateras inte utifrån pågående trafikförändringar utan visar alltid ordinarie linjesträckning. Kartfunktionen är under uppbyggnad och därför finns det också en möjlighet att lämna synpunkter direkt på linjesidan. 

 

Bilden visar ett exempel på hur en linjesträckning visas på en karta. Linjen är blå och det finns hållplatsikoner nära den.

Exempel på hur en linjesträckning presenteras på karta inne på en linjesida. 

 

Den linje vars linjesida du är inne på är markerad med blått på kartan och hållplatser visas med en ikon för hållplats. Ikonen för en hållplats är en ruta med ett H i.

 

Bilden visar ett blått H mot en vit ruta. Det är så en hållplatsikon ser ut. Det står också texten Lanna på bilden.

Ikon för hållplats.

 

Denna symbol, se bild nedan, visar att det finns ett visst antal hållplatser i närheten av symbolen. Genom att klicka på symbolen zoomas kartan in och hållplatserna blir synliga med hållplatsikoner.

 

På bilden visas den symbol som syns när det finns hållplatser i närheten på kartan

Symbol för att det finns fler hållplatser nära.

 

Fler funktioner på kartan för en linjesida

Du kan klicka på en linje för att få upp mer information. Om det finns en trafikstörning på linjen presenteras den direkt. Därefter kan du välja att gå till den linjesidan genom att klicka på "Linjesida".  

 

Bilden visar hur det ser ut när det visas information om trafikstörningar på kartan

 

Du kan också klicka på en ikon för en hållplats. Då får du upp en ruta med flera val samt information om hållplatsen.

 

Bilden visar hur det ser ut vid klick på en hållplatsikon.

 

Överst står hållplatsens namn. Därunder står nästkommande avgångstider från hållplatsen och vilken linje som avgången avser. Du kan klicka på en av linjeikonerna för att gå till den linjesidan.

 

Därefter kan du göra följande:

 

 • Hållplatssida – tar besökaren till just den hållplatsens hållplatssida för mer information om hållplatsen i sig
 • Visa linjer – visar de linjer som trafikerar hållplatsen på kartan
 • Res från – markerar hållplatsen för från-resa
 • Res till – markerar hållplatsen för till-resa

Väljer du att klicka på Från/Till så markeras hållplatsen och du får upp ytterligare valmöjligheter. 

 

Bilden visar hur det ser ut när man har valt att resa Från en hållplats på kartan

 

Genom att klicka på Sök resa tas vald hållplats med till reseplaneraren. 

 

Karta via sökning i reseplaneraren

Reseplaneraren är placerad direkt på startsidan och också under Reseinfo. Du har tre möjliga sätt att söka din resa på:

 

 • Sök resa
 • Hållplatstider
 • Tidtabeller

Kartfunktionen hittar du genom att använda Sök resa. Där kan du direkt klicka på Karta bredvid både Från och Till-fältet. Genom att klicka på Karta kommer du till en översiktsbild med Örebro centrerat. Sedan kan du bland annat göra följande:

 

 • Navigera till rätt ort genom att flytta på kartan
 • Klicka på hållplatsikoner för mer information om hållplatsen
 • Se vilka linjer som trafikerar hållplatsen genom att klicka på en hållplats och välja Visa linjer
 • Välja hållplatser att resa från och till
 • Gå till hållplatssida för vald hållplats

 

Du kan också först välja en hållplats i Från eller Till-fältet och sedan klicka på karta. Då kommer den hållplatsen att vara markerad på kartan och du kan sedan genomföra ovanstående aktiviteter.

 

Kartan kan stängas genom att klicka på Stäng karta. Du tas då tillbaka vid reseplaneraren och pågående sökning.

 

Karta efter genomförd sökning i reseplaneraren

Om du genomför en sökning i reseplaneraren visas möjliga avgångstider. För att kunna se sökt linjesträckning på karta ska du sedan klicka på pluset bredvid den avgångstid du vill se linjesträckningen för.


När du klickat på pluset får du se linjesträckningen och under det finns det möjlighet att se linjesträckningen på karta.


Klicka på Visa på karta. Det du ser är början på linjesträckningen med Från-hållplats markerad. Du kan sedan zooma ut för att se hela.

 

Bilden visar hur kartan visas via reseplaneraren

Exempel på hur linjesträckningen visas på karta vid sökning i reseplaneraren.

 

Linjekarta som pdf

Vi har en samlad linjekarta för Karlskoga Stad samt en för regiontrafik i Örebro län. Dessa finns att ladda ner här som pdf. Vänligen notera att linjekartorna inte är optimala vid användande av uppläsning av innehåll.

 

 pdf Linjekarta Karlskoga stad 15 december 2019 tillsvidare

 pdf Linjekarta Örebro län 15 december 2019 tillsvidare

 pdf Linjekarta Örebro stad 15 december 2019 tillsvidare