Kartor över hållplatser

Kartor över hållplatser finns i två olika varianter: hållplatssida här på webbplatsen och karta över hållplatslägen som pdf. 

 

Hållplatssida - visar information om hållplatsen

Varje hållplats har en hållplatssida som visar både en karta och en gatuvy över hållplatsen. Kartan uppdateras inte utifrån pågående trafikförändringar utan visar ordinarie linjesträckningar och hållplatsinformation. Kartfunktionen på hållplatssidorna är under uppbyggnad och därför finns det också en möjlighet att lämna synpunkter direkt på hållplatssidan.

 

Kartan där hållplatsen visas ser ut som på bilden nedan. På kartan kan du se närliggande gator och större byggnader eller landmärken för att enkelt kunna navigera dig fram kring var hållplatsen är belägen.

 

Bilden visar en karta och en hållplatsikon för hållplatsen Gnejsvägen i Lundby

Exempel på en hållplats är markerad på kartan på en hållplatssida.

 

Den hållplats vars sida du är inne på är markerad med en hållplatsikon som rör sig. Ikonen för en hållplats är en ruta med ett H i.

 

Bilden visar ett blått H mot en vit ruta. Det är så en hållplatsikon ser ut. Det står också texten Lanna på bilden.

Ikon för hållplats.

 

Denna symbol, se bild nedan, indikerar att det finns ett visst antal hållplatser i närheten av symbolen. Genom att klicka på symbolen zoomas kartan in och hållplatserna blir synliga.

 

Bilden visar den symbol som syns på kartan när det är flera hållplatser i närheten som syns vid inzoomning.

Ikon för att det finns fler hållplatser i närheten.

 

Fler funktioner på kartan för hållplatssidor

Du kan klicka på en ikon för en hållplats. Då får du upp en ruta med flera val samt information om hållplatsen.

 

Bilden visar hur det ser ut vid klick på en hållplatsikon.

 

Överst står hållplatsens namn. Därunder står nästkommande avgångstider från hållplatsen och vilken linje som avgången avser. Du kan klicka på en av linjeikonerna för att gå till den linjesidan.

 

Därefter kan du göra följande:

 

  • Hållplatssida – tar besökaren till just den hållplatsens hållplatssida för mer information om hållplatsen i sig
  • Visa linjer – visar de linjer som trafikerar hållplatsen på kartan.
  • Res från – markerar hållplatsen för från-resa
  • Res till – markerar hållplatsen för till-resa

Väljer du att klicka på Från/Till så markeras hållplatsen och du får upp ytterligare valmöjligheter. 

 

Gatuvy över hållplats 

Du kan se bilder på hållplatsen genom att klicka på ikonen för Gatuvy högst upp på kartan. Via gatuvy får du se tre bilder på hållplatsen. Bilderna är tagna från Google och uppdateras därifrån. Bilderna är till för att du ska få en bild över hur hållplatsen ser ut och hur tillgänglig den är. 

 

Hållplatskartor med hållplatslägen som pdf

Vi har tagit fram hållplatskartor för några av våra större knutpunkter för kollektivtrafik. Dessa finns att ladda ner här som pdf. Vänligen notera att linjekartorna inte är optimala för skärmuppläsning.

 

 pdf Hållplatskarta Askersund busstation 15 december 2019 - tillsvidare

 pdf Hållplatskarta Hallsberg resecentrum 15 december 2019 - tillsvidare

 pdf Hållplatskarta Hällefors busstation 15 december 2019- tillsvidare

 pdf Hållplatskarta Karlskoga busstation 15 december 2019 - tillsvidare

 pdf Hållplatskarta Kumla busstation 15 december 2019 - tillsvidare

 pdf Hållplatskarta Lindesberg resecentrum 15 december 2019 - tillsvidare

 pdf Hållplatskarta Nora resecentrum 15 december 2019 - tillsvidare

 pdf Hållplatskarta Örebro resecentrum 15 december 2019 - tillsvidare