Reseinfo

Karta Ange en hållplats eller position
Byt plats på från och till
Karta Ange en hållplats eller position
Tidigare sökningar

-

Tider angivna med kursiv stil är beräknade cirkatider

Nästa
Därefter

Tider angivna med kursiv stil är beräknade cirkatider

Tidtabeller

Läget i trafiken

Planerad och oplanerad trafikförändring

Större ändringar i linjesträckning och tidtabeller sker i regel vid tidtabellsskiften. Det kan däremot hända att vi måste genomföra justeringar under den aktuella tidtabellsperioden. Det kan handla om både planerade, oplanerade, kortsiktiga och långsiktiga förändringar.

 

Planerade trafikförändringar under tidtabellsperioden

Ibland kan det hända att delar av bussens vanliga sträcka är avstängd, och att den måste köra en annan väg. Det kan till exempel inträffa vid stora evenemang eller vägarbeten. Detta kallas för planerade trafikförändringar och information kring dessa får du på flera sätt:

 

 • Via denna webbplats
 • Via linje- eller hållplatssida
 • Via vår app
 • Via anslag på berörda hållplatser
 • Via informationsskyltar i den mån det är möjligt

 

Trafikinformation på Länstrafikens webbplats

På den här webbplatsen presenterar vi trafikinformation på flera ställen:

 

 • Direkt på startsidan
 • På hållplats- och linjesidor
 • På kartan vid klick på en linje
 • Vid sökning i reseplaneraren

Trafikinformationen på startsidan visar de linjer som berörs och rubriken för händelsen. Datumet under är händelsedatum är det datum då trafikinformationen är aktuell. Mer information kring händelsen kan du få genom att klicka rubriken. Det går också bra att klicka på linjerna för att komma till just den linjens linjesida. 

 

Bilden visar hur trafikinformationen presenteras på startsidan

Exempel på trafikinformation på startsidan.

 

Trafikinformation om en linje presenteras också på den linjens linjesida. Samma gäller för en hållplats hållplatssida.

 

När du genomför en sökning i reseplaneraren får du upp trafikinformation som kan påverka den sökta avgångstiden. Detta för att du enkelt ska kunna se vad som kan påverka din resa.

 

När du söker en resa i reseplaneraren kan du klicka på pluset vid en hållplats. Finns det en trafikinformation kopplat till linjen så visas den. Du ser att det är en trafikstörning genom det röda strecket under texten. Genom att klicka på informationen kommer du till sidan med trafikinformation.

 

Bilden visar hur trafikinformation presenteras i reseplaneraren

Bilden visar hur en trafikstörning presenteras i ett sökresultat vid sökning i reseplaneraren på webbplatsen. 

 

Trafikinformation på berörda hållplatser

När en hållplats är avstängd och det berör alla linjer som trafikerar den så sitter det uppe ett rött anslag vid hållplatsen. Den har rubriken Avstängd hållplats. På anslaget finns information om avstängningen och vilka datum den pågår. På anslaget finns också en karta över området med hänvisning till ersättningshållplats.

 

När bara enstaka linjer berörs av en planerad trafikförändring sitter det uppe ett gult anslag vid hållplatsen. Den har rubriken Trafikinformation. På anslaget finns information om vilka linjer som berörs av trafikförändringen, vilka datum det gäller och en karta med hänvisning till alternativa hållplatser.

 

Så här ser anslag ut vid en avstängd hållplats och vid trafikinformation:

 

Exempel på hur ett anslag vid en avstängd hållplats ser ut.  Exempel på hur ett anslag med trafikinformation ser ut vid hållplats

Exempel på hur informationen kan presenteras vid en hållplats som är avstängd eller på annat sätt berörs av en trafikförändring.

 

Vi informerar om planerade trafikförändringar senast 4 dagar innan ändringen träder i kraft. Om informationen inte finns tillgänglig och du riskerar att bli mer än 20 min sen på grund av det så ersätter vi dig via vår förseningsersättning. Mer om förseningsersättningen hittar du via den här länken.

 

Trafikinformation i Länstrafikens app

Du hittar planerade trafikstörningar i vår app. Trafikinformationen kan du hitta på flera sätt. Du kan klicka på de tre strecken högst upp till vänster i appen och sedan klicka på Trafikinformation. Där ser du alla pågående trafikstörningar för våra bussar.

 

Bilden visar hur menyn i appen ser ut där det går att klicka på trafikinformation

   Bilden visar ett exempel på hur trafikinformationen presenteras i appen

Den första bilden visar hur menyn ser ut där det går att välja att se trafikinformation. Den andra bilden visar hur trafikinformationen presenteras.

 

Du får också tillgång till trafikinformation via sökningar i appen. Om du söker en resa i reseplaneraren i appen och det finns en trafikstörning kopplad till resan, så visas denna i samband med sökresultatet. 

 

Oplanerad trafikförändring under en tidtabellsperiod

Ibland inträffar en så kallad oplanerad trafikförändring. Det är en ändring som sker i ett mer akut läge utifrån situationer i trafiken som har en direktpåverkan på vår busstrafik. Det kan till exempel vara en vattenläcka eller en trafikolycka. Då kan våra bussar behöva köra en alternativ väg eller avvakta vilket kan leda till att de blir försenade. För att få information kring dessa förändringar kan du ta kontakt med vår Kundservice. 

 

Om du, till följd av en oplanerad trafikförändring, blivit försenad till ditt slutmål kan du ansöka om vår förseningsersättning. Mer kring förseningsersättning kan du läsa här.

Buss på helgdagar och skollov

På helgdagar kan vi behöva genomföra ändringar i våra tidtabeller, men inte på skollov. Vi rekommenderar att du regelbundet besöker vår webbplats för att se om det är några förändringar inför en helgdag eller högtid.

 

Våra bussar kör enligt vanlig tidtabell på skollov under läsåret, vilket innebär att det inte är några förändringar utifrån skolloven. Under sommarlovet kan förändringar i tidtabellen förekomma däremot. 

 

I tabellen finns de olika helgdagarna listade. Efter varje helgdag står vilken tidtabell våra bussar kör efter för respektive helgdag. 

 

Hur Länstrafikens bussar kör på helgdagar
DatumHelgdagTrafikeras som
1 januari Nyårsdagen söndag
5 januari Trettondagsafton vanlig dag
6 januari Trettondedag jul söndag 
  Skärtorsdag torsdag
  Långfredag  söndag
  Påskafton lördag 
  Påskdagen  söndag 
  Annandag påsk söndag
30 april  Valborgsmässoafton vanlig dag
1 maj Första maj söndag 
  Kristi himmelsfärd söndag
  Pingstafton lördag
  Pingstdagen  söndag 
 6 juni Nationaldagen  söndag
  Midsommarafton  lördag 
  Midsommardagen söndag 
  Alla helgons dag söndag
24 dec Julafton  lördag*
25 dec  Juldagen  söndag 
26 dec  Annandag jul  söndag 
31 dec Nyårsafton lördag 

*Stad- och regionbuss körs fram till kl. 23.00. Nattrafik körs inte.

Tidtabeller - hitta och tyda

Olika sätt att hitta busstider

I videoklippet får du se de olika alternativen som finns för dig att hitta en avgångstid med bussen. 

 

Du kan hitta avgångstider för bussen på följande sätt:

 

Vi rekommenderar dig att använda vår reseplanerare här på webben eller i appen för att söka dina resor. Väljer du att ladda ner eller skriva ut en tidtabell är det bra om du regelbundet ser över så att den fortfarande är aktuella. Vid eventuella justeringar byter i ut tidtabellerna som finns att ladda ner på vår webb, men vi skickar inte automatiskt ut nya till de som laddar ner den.

Sök din resa i reseplaneraren

Reseplaneraren är placerad direkt på startsidan och under Reseinfo här på webbplatsen. Du har tre möjliga sätt att söka din resa på:

 

 • Sök resa
 • Hållplatstider
 • Tidtabeller

Sök resa

Sök resa ger dig möjlighet att söka till/från hållplatser. När du skriver i hållplatsfälten få du upp förslag på hållplatser att söka från/till. Du kan också använda knappen med pilar för att byta riktning på sökningen. Du väljer också vilken tid du önskar resa, innan du genomför sökningen.

 

Det finns möjlighet att välja fler sökalternativ för att justera sökningen så att den bättre passar dina önskemål. Du kan justera sökningen utifrån följande alternativ:

 

 • Bytestid – Hur lång tid du behöver för byte. Normal innebär i regeln 0 sekunder. Vid större hållplatser som Resecentrum Örebro finns det utökade normaltid. De hållplatser där bytestiden är 0 minuter garanterar vi inte att byten är möjliga.
 • Prioritet – Det som du vill prioritera sökningen utifrån. Snabb restid eller färre byten.
 • Trafikslag – Används om du bara vill se bara regionbuss eller bara stadsbuss. Om du inte väljer något visas alla tillgängliga trafikslag.
 • Maximalt gångavstånd – Är det gångavstånd som du vill ha till/från hållplatser och också vid byteshållplatser. I nuläget är avståndet beräknat fågelvägen, vilket innebär att det kan vara lite missvisande. Var ute i god tid. 

Många besökare gör ofta samma eller liknande resor. Därför sparas dina tidigare sökningar på den enheten du använde vid sökningen. På så vis blir det enklare för dig att söka samma resa igen. Du kan klicka på den tidigare sökningen för att den ska flytta upp till reseplanerarens sökfält. Det går också att ta bort enskilda tidigare sökningar genom att klicka på krysset bredvid den sökningen. 

 

När du genomfört en sökning i reseplaneraren på startsidan flyttas du efter sökning till Reseinfo-sidan. Där finns mer information knuten till att resa med oss. Information som kan vara till nytta för dig när du ska resa med oss. 

 

Karta via reseplaneraren

Du kan välja att klicka på Karta för att se var hållplatserna finns på en karta. Detta kan göras på två sätt. Om du inte skriver i ett hållplatsnamn och klickar på Karta hamnar du på kartan utan förmarkerad hållplats. Skriver du istället in ett hållplatsnamn och sedan klicka på Karta, blir denna hållplats markerad med antingen Från/till på kartan.

 

Siffran inuti ett färgfält visar antalet hållplatser i närheten 

Den symbol som visas på bilden ovan indikerar att det finns ett visst antal hållplatser i närheten av symbolen. Genom att klicka på symbolen zoomas kartan in och hållplatserna blir synliga.

 

Du kan klicka på en ikon för en hållplats. Då får du upp en ruta med flera val plus information om hållplatsen:

 

 Vid klick på en hållplats får du upp mer alternativ och information

 

I den ruta du får upp när du klickar på en hållplats så står hållplatsens namn överst. Därunder står nästkommande avgångstider från hållplatsen och vilken linje samt riktning som avgången avser.

 

Du kan också göra följande utifrån den här rutan:

 

 • Hållplatssida – tar dig till just den hållplatsens hållplatssida för mer information om hållplatsen i sig
 • Visa linjer – Visar linjesträckningen för den linje som trafikerar hållplatsen
 • Res från – markerar hållplatsen för från-resa
 • Res till – markerar hållplatsen för till-resa

Väljer du att klicka på Från/Till så markeras hållplatsen och du får upp ytterligare valmöjligheter:

 

 Du kan välja att gå till en hållplatssida genom att klicka på Hållplatssida

 

Genom att klicka på ”Sök resa” får du upp vald hållplats som följer med tillbaka till reseplaneraren. 

 

Sökresultat

Efter genomförd sökning visas möjliga avgångstider. Det framgår av rubriken ovanför avgångstiderna vilket datum avgångstiden avser. Först presenteras avgångstider, restid och den linje som kör för vald avgångstid. Genom att klicka på tidigare resor eller senare resor, visas tidigare eller senare avgångstider.

 

Önskar du få mer information om en specifik avgångstid kan du klicka på plus-tecknet längst till höger. 

 

Här har du möjlighet att se anmärkningar för aktuell avgångstid. Du har också möjlighet att se linjesträckningen för just den här avgången på karta.

 

Trafikinformation presenteras så fort det finns en trafikstörning kopplad till någon hållplats på den linjen. 

 

Om du önskar ännu mer information om linjesträckningen kan du klicka på plus-ikonen vid start- eller sluthållplatsen. Då visas hela den aktuella avgångstidens linjesträckning med hållplatser. Är det en avgångstid som inkluderar byten kan detta göras för alla de olika delarna av linjesträckningen.

 

Hållplatstider

Du har möjlighet att söka fram enskilda hållplatsers avgångstider genom valet ”Hållplatstider” i reseplaneraren. Genom att skriva in en hållplats och söka fram den visas den närmaste avgångarna från den sökta hållplatsen. Sökningen genomförs för de närmaste 24 timmarna. Exempel: Om en sökning görs på fredag eftermiddag och linjen inte har några avgångstider på helgen, visas inga avgångstider. Cirkatider markeras med kursiv stil.

 

Genom att klicka på linjenummer kan du gå till den linjesidan för mer information.

 

En bild över hur reseplaneraren ser ut på startsidan

 

Tidtabeller

Det finns en tredje möjlighet för dig att hitta avgångstider via reseplaneraren. Det är genom Tidtabeller. Alla linjer är listade i nummerordning från start och sedan kan du söka fram linjer genom att skriva linjenummer. Det går också att välja en sortering per kommun. Då visas alla linjer som trafikerar i kommunen.

 

En bild över hur funktionen tidtabeller ser ut i reseplaneraren på startsidan.

App - En reshjälp i mobilen

I vår app kan du göra följande:

 

 • köpa biljetter för resa med buss
 • söka resor via reseplaneraren
 • hitta närmsta hållplats
 • se hållplatstider
 • få tillgång till tidtabeller
 • få information kring planerade trafikstörningar
 • köpa säsongsbaserade periodbiljetter som exempelvis Sommarbiljetten

 

Besöker du vår webbplats via en mobil enhet kan du ladda ner appen direkt till din enhet. Klicka bara på länken och välj enhet. Du kan också söka fram appen i din appbutik genom att söka efter Länstrafiken Örebro.

Problem i appen

Uppstår det problem med appen eller köp via den rekommenderar vi att du först kontrollerar din internetuppkoppling. Har du tillgång till internet och problemet kvarstår? Ta då gärna kontakt med vår Kundservice för vidare hjälp.

 

Om problem uppstår med betalning bör du i första hand kontakta det företag som tillhandahåller betaltjänsten du använt. Vid problem med betalning via faktura eller frågor kring fakturan, kan du kontakta Klarna. Har du fått problem med betalning med bankkort? Kontakta den bank som du har bankkortet hos.  

Tidtabell vid hållplats

Flera av våra hållplatser har tidtabeller uppsatta antingen i hållplatskuren eller på hållplatsstolpen. Via dessa tidtabeller hittar du avgångstiderna från just den hållplatsen.

 

För att det ska finnas en tidtabell vid en hållplats behöver hållplatsen användas av fler än 10 påstigande resenärer per dag. Har en hållplats färre antal påstigande resenärer per dag så finns det ingen tidtabell uppsatt.

 

Det finns däremot vissa undantag från regeln om 10 resenärer per dag. Om en hållplats finns i närheten av en skola, en vårdcentral eller ett sjukhus kan det finnas en tidtabell uppsatt även om antalet resenärer är färre än 10.

 

Är du nyfiken på om en hållplats har en tidtabell eller inte kan du ta kontakt med vår Kundservice. Kontaktuppgifterna till Kundservice hittar du via den här länken.

 

Hitta en tidtabell som PDF

Våra tidtabeller finns att få som PDF på flera olika sätt på vår webbplats:

 

För de två första alternativen söker du helt enkelt efter den linje du önskar hitta tidtabellen för. Det går också att scrolla i listan med tidtabeller eller sortera på kommun.

 

En linjesida hittar du på flera olika sätt. Du kan exempelvis använda funktionen Reseinfo för att hitta din linje. På en linjesida hittar du också mer information än tidtabellen. Klicka på önskad linje så kommer du till den linjesidan.

 

 Bilden visar var på sidan Reseinfo det går att söka fram linjer

 

Väljer du att använda tidtabellerna i PDF så kan det vara bra om du regelbundet ser över så att tidtabellerna fortfarande är aktuella. Vid eventuella justeringar byter vi ut tidtabellerna som finns att ladda ner på vår webb, men vi skickar inte automatiskt ut nya till de som laddat ner den.

 

Tidtabellerna som är i PDF-format är inte tillgänglighetsanpassade idag. Vi rekommenderar dig som är i behov av viss tillgänglighetsanpassning av något slag att använda ett annat alternativ. Önskar du hjälp kan du också kontakta vår Kundservice.

Så här läser du en tidtabell

Är du fundersam kring hur du läser vår tidtabell så kommer här en förklaring.  

 

Bilden visar exempel på hur tidtabeller som pdf kan se ut

 1. Tidtabellens giltighetsperiod och en text om var du kan hitta eventuella fotnoter.
 2. Större orter som trafikeras av linjen
 3. Linjenummer
 4. Veckodagar som avgångstiderna gäller för. I exemplet är det måndag till fredag som avgångstiderna körs.
 5. Visar om en avgångstid har en anmärkning kopplat till sig som påverkar hela avgångstiden. 
 6. En lista på hållplatser med fasta avgångstider. Ofta stannar bussen på flera hållplatser mellan de angivna hållplatserna i tidtabellen. Dessa skrivs inte ut då det skulle innebära att tidtabellerna blir alltför långa. Vill du veta en tid för en hållplats mellan dessa så kan du enklast söka fram resan i vår reseplanerare här på webben eller i vår app.
  • Vid vissa hållplatstider finns det ett streck eller ett kryss. Står det ett streck istället för en avgångstid så stannar inte bussen vid den hållplatsen just den avgången. Är det istället ett kryss så stannar bussen, men har ingen fast avgångstid vid hållplatsen. Ett tips är att kolla på hållplatsen innan och utgå från den tiden. 
 7. Veckodagar som avgångstiderna gäller för. I detta fall lördagar.
 8. Fotnotsnotering. Gäller för den hållplatsen och just den avgångstiden. Förklaringen till fotnoterna finns i slutet av linjen.
 9. Kontaktvägar till oss på Länstrafiken. 
 10. Visar alla hållplatser som trafikeras av linjen. De fetstilade hållplatsnamnen har fasta avgångstider, övriga har cirktider. Denna hållplatsstege finns i tidtabeller för stadsbussar och inte för regionbussar.

Avgångstiderna läser du uppifrån första tiden och ner. Står det exempelvis 05.55 vid Örebro Resecentrum som första hållplats och tid, så startar turen där. Nästa hållplats och tid för just den avgången står under. Är det ett lodrätt sträck istället för en tid så trafikerar inte den turen den hållplatsen. 

 

Vid en bytestid med 5 minuters bytesmarginal eller mindre bör du ta kontakt med Kundservice så att ingen trafikhändelse är inrapporterad. Också vid en bytesresa där marginalen är större än 5 minuter kan små förseningar orsaka problem mellan byten.

 

Trafikdygn - Tidtabellen byter dag kl. 04.00

Vi kör enligt trafikdygn. Ett trafikdygn sträcker sig från kl. 04.00 till 03.59. Det innebär exempelvis att en avgångstid kl. 01.00 natten mellan fredag och lördag räknas till trafikdygnet fredag. 

Söka tågtider

Är du intresserad av att hitta tågtider rekommenderar vi dig att använda Resrobot. Där kan du söka din tågresa både inom och utanför Örebro län.

Kartor - Hitta din buss

Kartor över linjer

Det finns tre olika sätt att se en linjesträckning på karta för en busslinje:

 

 • via karta på en linjesida
 • via sökning i reseplaneraren
 • via en samlad linjekarta som pdf

Karta på en linjesida

Här på webben har varje linje en egen linjesida. Överst på linjesidan finns en karta över linjesträckningen. Kartan uppdateras inte utifrån pågående trafikförändringar utan visar alltid ordinarie linjesträckning. Kartfunktionen är under uppbyggnad och därför finns det också en möjlighet att lämna synpunkter direkt på linjesidan. 

 

Bilden visar ett exempel på hur en linjesträckning visas på en karta. Linjen är blå och det finns hållplatsikoner nära den.

Exempel på hur en linjesträckning presenteras på karta inne på en linjesida. 

 

Den linje vars linjesida du är inne på är markerad med blått på kartan och hållplatser visas med en ikon för hållplats. Ikonen för en hållplats är en ruta med ett H i.

 

Bilden visar ett blått H mot en vit ruta. Det är så en hållplatsikon ser ut. Det står också texten Lanna på bilden.

Ikon för hållplats.

 

Denna symbol, se bild nedan, visar att det finns ett visst antal hållplatser i närheten av symbolen. Genom att klicka på symbolen zoomas kartan in och hållplatserna blir synliga med hållplatsikoner.

 

På bilden visas den symbol som syns när det finns hållplatser i närheten på kartan

Symbol för att det finns fler hållplatser nära.

 

Fler funktioner på kartan för en linjesida

Du kan klicka på en linje för att få upp mer information. Om det finns en trafikstörning på linjen presenteras den direkt. Därefter kan du välja att gå till den linjesidan genom att klicka på "Linjesida".  

 

Bilden visar hur det ser ut när det visas information om trafikstörningar på kartan

 

Du kan också klicka på en ikon för en hållplats. Då får du upp en ruta med flera val samt information om hållplatsen.

 

Bilden visar hur det ser ut vid klick på en hållplatsikon.

 

Överst står hållplatsens namn. Därunder står nästkommande avgångstider från hållplatsen och vilken linje som avgången avser. Du kan klicka på en av linjeikonerna för att gå till den linjesidan.

 

Därefter kan du göra följande:

 

 • Hållplatssida – tar besökaren till just den hållplatsens hållplatssida för mer information om hållplatsen i sig
 • Visa linjer – visar de linjer som trafikerar hållplatsen på kartan
 • Res från – markerar hållplatsen för från-resa
 • Res till – markerar hållplatsen för till-resa

Väljer du att klicka på Från/Till så markeras hållplatsen och du får upp ytterligare valmöjligheter. 

 

Bilden visar hur det ser ut när man har valt att resa Från en hållplats på kartan

 

Genom att klicka på Sök resa tas vald hållplats med till reseplaneraren. 

 

Karta via sökning i reseplaneraren

Reseplaneraren är placerad direkt på startsidan och också under Reseinfo. Du har tre möjliga sätt att söka din resa på:

 

 • Sök resa
 • Hållplatstider
 • Tidtabeller

Kartfunktionen hittar du genom att använda Sök resa. Där kan du direkt klicka på Karta bredvid både Från och Till-fältet. Genom att klicka på Karta kommer du till en översiktsbild med Örebro centrerat. Sedan kan du bland annat göra följande:

 

 • Navigera till rätt ort genom att flytta på kartan
 • Klicka på hållplatsikoner för mer information om hållplatsen
 • Se vilka linjer som trafikerar hållplatsen genom att klicka på en hållplats och välja Visa linjer
 • Välja hållplatser att resa från och till
 • Gå till hållplatssida för vald hållplats

 

Du kan också först välja en hållplats i Från eller Till-fältet och sedan klicka på karta. Då kommer den hållplatsen att vara markerad på kartan och du kan sedan genomföra ovanstående aktiviteter.

 

Kartan kan stängas genom att klicka på Stäng karta. Du tas då tillbaka vid reseplaneraren och pågående sökning.

 

Karta efter genomförd sökning i reseplaneraren

Om du genomför en sökning i reseplaneraren visas möjliga avgångstider. För att kunna se sökt linjesträckning på karta ska du sedan klicka på pluset bredvid den avgångstid du vill se linjesträckningen för.


När du klickat på pluset får du se linjesträckningen och under det finns det möjlighet att se linjesträckningen på karta.


Klicka på Visa på karta. Det du ser är början på linjesträckningen med Från-hållplats markerad. Du kan sedan zooma ut för att se hela.

 

Bilden visar hur kartan visas via reseplaneraren

Exempel på hur linjesträckningen visas på karta vid sökning i reseplaneraren.

 

Linjekarta som pdf

Vi har en samlad linjekarta för Örebro stad, en för Karlskoga Stad samt en för regiontrafik i Örebro län. Dessa finns att ladda ner här som pdf. Vänligen notera att linjekartorna inte är optimala vid användande av uppläsning av innehåll.

 

pdf Linjekarta Örebro stad från 19 augusti 2019 tillsvidare

 pdf Linjekarta Karlskoga stad 19 augusti tillsvidare

pdf Linjekarta Örebro län 9 december 2018 tillsvidare

Kartor över hållplatser

Kartor över hållplatser finns i två olika varianter: hållplatssida här på webbplatsen och karta över hållplatslägen som pdf. 

 

Hållplatssida - visar information om hållplatsen

Varje hållplats har en hållplatssida som visar både en karta och en gatuvy över hållplatsen. Kartan uppdateras inte utifrån pågående trafikförändringar utan visar ordinarie linjesträckningar och hållplatsinformation. Kartfunktionen på hållplatssidorna är under uppbyggnad och därför finns det också en möjlighet att lämna synpunkter direkt på hållplatssidan.

 

Kartan där hållplatsen visas ser ut som på bilden nedan. På kartan kan du se närliggande gator och större byggnader eller landmärken för att enkelt kunna navigera dig fram kring var hållplatsen är belägen.

 

Bilden visar en karta och en hållplatsikon för hållplatsen Gnejsvägen i Lundby

Exempel på en hållplats är markerad på kartan på en hållplatssida.

 

Den hållplats vars sida du är inne på är markerad med en hållplatsikon som rör sig. Ikonen för en hållplats är en ruta med ett H i.

 

Bilden visar ett blått H mot en vit ruta. Det är så en hållplatsikon ser ut. Det står också texten Lanna på bilden.

Ikon för hållplats.

 

Denna symbol, se bild nedan, indikerar att det finns ett visst antal hållplatser i närheten av symbolen. Genom att klicka på symbolen zoomas kartan in och hållplatserna blir synliga.

 

Bilden visar den symbol som syns på kartan när det är flera hållplatser i närheten som syns vid inzoomning.

Ikon för att det finns fler hållplatser i närheten.

 

Fler funktioner på kartan för hållplatssidor

Du kan klicka på en ikon för en hållplats. Då får du upp en ruta med flera val samt information om hållplatsen.

 

Bilden visar hur det ser ut vid klick på en hållplatsikon.

 

Överst står hållplatsens namn. Därunder står nästkommande avgångstider från hållplatsen och vilken linje som avgången avser. Du kan klicka på en av linjeikonerna för att gå till den linjesidan.

 

Därefter kan du göra följande:

 

 • Hållplatssida – tar besökaren till just den hållplatsens hållplatssida för mer information om hållplatsen i sig
 • Visa linjer – visar de linjer som trafikerar hållplatsen på kartan.
 • Res från – markerar hållplatsen för från-resa
 • Res till – markerar hållplatsen för till-resa

Väljer du att klicka på Från/Till så markeras hållplatsen och du får upp ytterligare valmöjligheter. 

 

Gatuvy över hållplats 

Du kan se bilder på hållplatsen genom att klicka på ikonen för Gatuvy högst upp på kartan. Via gatuvy får du se tre bilder på hållplatsen. Bilderna är tagna från Google och uppdateras därifrån. Bilderna är till för att du ska få en bild över hur hållplatsen ser ut och hur tillgänglig den är. 

 

Hållplatskartor med hållplatslägen som pdf

Vi har tagit fram hållplatskartor för några av våra större knutpunkter för kollektivtrafik. Dessa finns att ladda ner här som pdf. Vänligen notera att linjekartorna inte är optimala för skärmuppläsning.

 

 pdf Hållplatskarta Askersund busstation 19 augusti - tillsvidare

 pdf Hållplatskarta Hallsberg resecentrum 19 augusti - tillsvidare

 pdf Hållplatskarta Hällefors busstation 19 augusti - tillsvidare

 pdf Hållplatskarta Karlskoga busstation 19 augusti - tillsvidare

 pdf Hållplatskarta Kumla busstation 19 augusti - tillsvidare

 pdf Hållplatskarta Lindesberg resecentrum 19 augusti - tillsvidare

 pdf Hållplatskarta Nora resecentrum 19 augusti - tillsvidare

 pdf Hållplatskarta Örebro resecentrum 19 augusti - tillsvidare

Så fungerar det ombord

Tips för dig när du reser med oss

I videoklippet får du flera tips som gör din resa med oss enklare. Du hittar mer information om vad som gäller ombord på respektive sida. 

Wifi i bussen

Vi erbjuder fritt wifi med en surfpott på 200 MB per enhet på följande linjer:

 

 • Linje 500 Örebro - Karlskoga
 • Expressbuss 841 Örebro - Askersund

Att ansluta till vårt fria wifi gör du på följande sätt:

 

 • Aktivera wifi på enheten (telefon, surfplatta eller dator) som ska anslutas.
 • Anslut den till nätverket som heter "LansTrafiken".
 • Följ instruktionerna som kommer att visas automatiskt.
Cykel på bussen och i anslutning till

Du har möjlighet att ta med cykel på flertalet av våra regionbussar. Det finns också flera bra cykelparkeringar i anslutning till större hållplatser där du kan parkera din cykel och sedan resa vidare med buss.

 

Regionbussar

Du kan ta med cykel kostnadsfritt i mån av plats på flera av av våra regionbussar. Cykeln fästs bak på bussen. Det finns plats för max 2 cyklar per regionbuss och det är först till kvarn som gäller. Cykel tar du med på egen risk.

 

Du hänger själv upp och tar ner den från bussen, men berätta alltid för bussföraren att en cykel ska tas med. Cykelställen på bussarna är konstruerade så att en cykel ska hänga kvar utan remmar.

 

De regionbussar där du inte kan ta med cykel är linje 721, 722, 723, 727, 728, 731 och 740.

 

Stads- och expressbussar

Du kan inte ta med en cykel på stads- och expressbussar. Till expressbuss räknas alla linjer vars tresiffriga linjenummer börjar på 8 och linje 500.

 

Cykel på tåg

Är du nyfiken på möjligheterna att ta med cykel på tåg? Då rekommenderar vi dig att ta kontakt med den tågoperatör du planerat att resa med. Vi har en lista på de vanligaste tågoperatörerna i vårt län här.


Cykelgarage och cykelparkering

Det är i många fall smidigt att ta cykeln till närmsta hållplats. För att underlätta detta finns det olika varianter på cykelparkeringar och garage i länet där en cykel kan parkeras i anslutning till hållplatser.

 

Här hittar du några tips på var du kan parkera din cykel:

 

Hällefors

Vid Hällefors Resecentrum finns det ett cykelställ under tak för ca 10-15 cyklar. Det finns också möjlighet att parkera din cykel mer centralt i Hällefors, men då finns det inga tak över cykelställen. Det finns vissa låsbara cykelställ vid större hållplatser efter Rv63 och arbete pågår med att utöka antalet.


Karlskoga

Vid busstationen i Karlskoga finns det två låsbara cykelgarage med plats för totalt 22 cyklar. Om du registrerar ditt Resekort får du tillgång till cykelgaragen dygnet runt. Ett perfekt ställe att parkera din cykel på om du ska ut och resa med oss! Mer information och möjlighet att registrera dig hittar du på Karlskoga kommuns webbplats.

 

Kumla

Vid Kumla Resecentrum finns ett cykelgarage samt ett cykelställ med skydd för vind och regn. Mer information hittar du på Kumla kommuns webbplats.

 

Kopparberg och Ställdalen

Det finns möjlighet att parkera din cykel i cykelgarage som är under tak både vid järnvägsstationen i Kopparberg och i Ställdalen.

 

Laxå

Vid Laxå Resecentrum parkerar du enkelt din cykel i ett större cykelgarage med tak och vindskydd i form av glasvägg. Vid Centralskolan, Laxå, har du också möjlighet att parkera din cykel i ett cykelgarage med tak.

 

Lindesberg

Vid Lindesberg Resecentrum finns det 110 parkeringsplatser för cyklar och då under skärmtak. Ungefär 80 stycken finns på den östra sidan om järnvägen.

 

Örebro

Ett cykelgarage där en cykel tryggt kan parkeras och förvaras till ett förmånligt pris finns vid Örebro Resecentrum. Mer information finns på Örebro kommuns webbplats. 

Rullator, barnvagn och barnsäkerhet ombord

Du kan kostnadsfritt ta med dig rullstol, rullator och barnvagn ombord på våra bussar. De samsas om samma utrymme i bussen och kan tas med i mån av plats.


Ingen kategori har företräde före den andra. Det är bussföraren som avgör hur många barnvagnar och rollatorer som kan tas med utan att riskera säkerheten.

 

Du får inte placera en barnvagn, rullstol eller rollatorer så att andra resenär hindras eller att utrymningsväg blockeras.

 

Det är du som reser med barnvagn eller rollator som ansvarar för barnvagnen eller rollatorn och dess säkerhet. Barnvagnen och rollator ska låsas med broms under resan. När det finns en anordning för att spänna fast barnvagn och rollator, ska du använda den. Lämna inte barnet i barnvagnen under resan.

 

Bälten på alla platser

Enligt lag ska alla busspassagerare som är äldre än tre år använda säkerhetsbälte om sådana finns. Länstrafikens region- och expressbussar är utrustade med trepunktsbälten. Stadsbussar är inte utrustade med säkerhetsbälte. Bussarna i norra, södra och västra länsdelarna har också lösa sittkuddar för att bältet ska sitta bra.

 

Mer kring detta hittar du i våra resevillkor. 

 

Fasta barnstolar ökar säkerheten för småbarn i bussarna

Vi har utrustat region- och expressbussarna i södra, norra och västra länsdelarna med speciella barnstolar. Barnstolarna liknar de som används i personbilar - med ryggen mot färdriktningen.

 

Barnstolarna är anpassade för barn upp till 18 kg och har dessutom fempunktsbälte för ytterligare säkerhet. Stolarna är integrerade på baksidan av ryggstödet på ordinarie säten och hanteringen är mycket enkel - ryggstödet fälls framåt så att barnstolen får rätt vinkel. Placeringen gör att ögonkontakt är möjlig med barnet under resan.

 

Varje buss har två integrerade barnstolar och de är tydligt markerade med en avvikande färg. Färgen kan variera på olika bussmärken.

 

På dessa busslinjer finns barnstolar:

 

Linje 302 Örebro - Nora - Hällefors
Linje 304 Hällefors - Nora - Lindesberg
Linje 305 Nora - Hjulsjö - Hällefors
Linje 306 Nora - Lilla Mon - Lindesberg
Linje 307 Nora - Fanthyttan - Lindesberg
Linje 331 Nora - Gyttorp - Striberg
Linje 332 Ås - Gyttorp - Lindesberg
Linje 333 Nora - Karlskoga
Linje 342 Hällefors - Loka - Karlskoga

Linje 500 Örebro - Karlskoga
Linje 502 Karlskoga – Degerfors
Linje 533 Karlskoga - Kedjeåsen
Linje 535 Karlskoga - Linnebäck
Linje 537 Karlskoga – Degerfors via Kosia
Linje 541 Degerfors – Åtorp
Linje 542 Degerfors - Åtorp

Linje 629 Askersund - Nydalen

Linje 701 Örebro - Mariebergs köpcentrum - Kumla
Linje 702 Örebro - Berglunda - Kumla
Linje 704 Kumla - Hallsberg - Askersund
Linje 705 Hallsberg - Östansjö - Vretstorp - Laxå
Linje 706 Askersund - Laxå
Linje 732 Hallsberg - Hällabrottet
Linje 739 Kumla - Brånsta - Sätra - Ekeby
Linje 741 Kumla - Hällabrottet - Kvarntorp - Ekeby
Linje 743 Kumla - Åbytorp - Götabro
Linje 744 Brändåsen - Kumla
Linje 751 Askersund - Olshammar
Linje 752 Askersund - Åmmeberg - Zinkgruvan - Mariedamm
Linje 754 Askersund - Snavlunda - Vretstorp - Brändåsen
Linje 761 Laxå - Finnerödja - Tived
Linje 762 Laxå - Hasselfors

Linje 801 Örebro - Nora
Linje 841 Örebro - Åsbro - Askersund


Avvikelser kan förekomma då det ibland blir nödvändigt att sätta in andra bussar än ordinarie på vissa linjer.

Bagage, husdjur och trivselregler ombord

Du får ta med dig bagage ombord på våra bussar kostnadsfritt. Med bagage menar vi sådant som du kan bära på egen hand och som får plats vid ditt säte eller på hatthyllan.

 

Ditt bagage får inte:

 

 • hindra andra resenärer
 • ta upp sittplatser
 • blockera utrymningsvägar
 • skymma sikten för föraren
 • hindra föraren eller på annat sätt påverka säkerheten ombord.
 • vara obehagligt eller störande för andra
 • vara brandfarligt eller explosivt

Större resväska och bagage tas med i mån av plats och läggs då i bussens bagageutrymme.

 

Som resenär ansvarar du för ditt eget bagage. Tips! Märk ditt bagage tydligt genom att skriva ditt namn, adress och telefonnummer utifall du skulle glömma kvar det på bussen.

 

Husdjur på bussen

Du får ta med hund, katt eller annat mindre husdjur kostnadsfritt. Ditt husdjur får inte skapa besvär för medresenärer och ska vara kopplat alternativt i bur under hela resan. Det är du som resenär som är ansvarig för ditt djur. Har du med dig ett pälsdjur ber vi dig att lyssna på bussförarens instruktioner kring vart ni kan sitta.

 

Större djur får inte tas med ombord på bussen.

 

Bra att veta - trivselregler

Vi vill att du och alla våra resenärer ska trivas när ni reser med oss. För att skapa en trivsam miljö ombord på bussen ber vi dig tänka på följande:

 

Ge tydligt tecken till bussföraren så att denne ser att du vill åka med. Använd gärna reflex när det är mörkt.

 

När två bussar stannar samtidigt vid en hållplats kommer inte den bakre bussen att köra fram och stanna igen. Påstigning sker där den stannar först. Stannar tre bussar vid en hållplats ska den tredje vänta på att de två första kört iväg. Sen ska den tredje bussen köra fram till hållplatsen för påstigning.

 

Stark doft (t ex parfym) kan utlösa astmabesvär.

 

För allas trivsel får du inte...

 

 • ... dricka alkohol eller röka
 • ... ha med dig explosiva varor
 • ... ha på dig rullskridskor/inlines/ åka skateboard
 • ... placera fötter på säten eller annan inredning

 

Berusade personer kan vägras tillträde eller avvisas från bussen. Det gäller också personer som av annat skäl kan antas vålla obehag för medpassagerarna, 

 

Mer kring detta hittar du här i våra resevillkor. 

Nattstopp på linje 5 i Örebro

Nattstopp ger dig som resenär möjlighet att kliva av mellan två hållplatser på linje 5, om det finns en trafiksäker plats att stanna och kliva av vid. Bussföraren avgör vid varje enskilt tillfälle om nattstopp är möjligt eller inte.

 

Nattstopp införs på prov på linje 5 från 31 augusti.

 

Nattstopp gäller:

 

 • på linje 5 i Örebro stad
 • längs med ordinarie linjesträckning och planerad trafikförändringar som påverkar den vanliga körvägen
 • inte för stopp mellan hållplatserna Järnvägsgatan – Olof Palmes Torg
 • mellan kl. 21.00 – 04.00 helgdag som vardag
 • för en enskild resenär per nattstopp
 • för en enskild resenär per nattstopp med barn under 10 år med sig
 • för en resenär som reser med ledsagare. Ledsagaren får då kliva av vid samma nattstopp

Anmäl nattstopp vid påstigning

Du ska anmäla nattstopp direkt vid påstigning. Om det uppstår en situation under resans gång kan du däremot be om nattstopp som senast vid hållplatsen innan du önskar ditt nattstopp.

 

Om bussföraren direkt vet att det ställe du önskar nattstopp vid inte lämpar sig, kommer föraren att meddela det och du har då möjlighet att föreslå en annan plats. Om det finns möjlighet till nattstopp på en önskad plats får du det slutgiltiga beskedet när ni närmar er platsen och bussföraren får en tydlig bild över läget vid platsen. Finns det ingen trafiksäker plats får du resa med till nästa hållplats.

 

Sätt dig nära bussföraren under färden så att ni kan föra en dialog när ni börjar närma er platsen.

 

Var stannar vi och var stannar vi inte?

Nattstopp tillåts bara på trafiksäkra platser. Det är alltid bussföraren som avgör om en plats är trafiksäker nog att stanna på både utifrån platsen i sig och rådande trafiksituation. Platsen kan vara trafiksäker i normala fall, men trafiksituationen just då kan göra så att det inte går att stanna trafiksäkert.

 

Nattstopp tillåts inte mellan hållplats Järnvägsgatan och hållplats Olof Palmes torg.

 

Nattstopp får göras:

 

 • … längs med ordinarie linjesträckning och planerad trafikförändringar som påverkar den vanliga körvägen
 • ….på sträckor där skyltad hastighet är 50 km/h eller lägre.
 • … på parkeringsficka eller liknande på sträckor där skyltad hastighet är över 50 km/h.

Nattstopp genomförs inte om det vid platsen finns:

 

 • … hinder vid vägkanten som gör det trafikfarligt för bussen att stanna eller för dig som resenär att kliva av.
 • … snövallar som gör det farligt för bussen att stanna. Om bussföraren gör bedömningen att det är trafiksäkert att stanna så är det upp till dig som resenär att avgöra om du vill kliva av.
 • … en grupp människor står och väntar vid önskad plats. Detta då risken är stor att du som resenär kliver av in i en otrygg miljö och att det finns en stor risk att gruppen med människor försöker kliva på bussen, vilket inte är tillåtet.
 • … risk för personskada på grund av väderlek och/eller markförhållanden.

Avstigning sker fram hos bussföraren

Du ska alltid i första hand kliva av i framdörren hos bussföraren. Detta för att minska risken att fler kliver av samtidigt. Om du reser med barnvagn eller rullstol, kan du använda mittdörren för nattstoppet. 

Annan busstrafik

Skytteltrafik i Karlskoga

För att möta arbetspendlarnas behov kör vi skytteltrafik mellan Karlskoga busstation och några av de största arbetsplatserna inom industrin i Karlskoga. 

 

Avgångstiderna för Arbetsskytteln är anpassade efter bussar som kommer in från Degerfors, Kristinehamn och Karlstad till Karlskoga busstation mellan klockan 06.30 - 08.30 på morgonen. Tiderna mellan den första och sista hållplatsen är flexibla, dock kommer Arbetsskytteln att vänta in dig som reser med linje 500 från Örebro vid hållplats Rosendal norra och som ska vidare mot Björkborn. Arbetsskytteln kör tillbaka från arbetsplatserna till Karlskoga busstation för att matcha bussarna som avgår mellan 16.00-17.00 på eftermiddagen. 

 

Ordinarie hållplatser och arbetsplatser som trafikeras av Arbetsskytteln:

 • Karlskoga busstation - Arbetsskytteln avgår varje halvtimme mellan 07.00-08.30 sista turen går 08.00.
 • Centrumleden - Arbetsskytteln stannar vid befintlig hållplats så att du som resenär har nära till arbetsplatser i centrum.
 • Rosendal södra, Karlskoga  - Arbetsskytteln stannar på grusparkeringen innan porten till Bofors industriområde.
 • Rosendal norra, Karlskoga -  Arbetsskytteln stannar vid infarten till Arbetsförmedlingen, samt hämtar upp dig som reser från Örebro som kliver av från linje 500 och ska vidare upp mot Björkborn.
 • Nobelverken porten (Centralvägen) - Arbetsskytteln stannar vid porten till Björkborn industriområde.
 • Kontorsvägen - Arbetsskytteln stannar vid entrén till företaget Eurenco.
 • Björkbornsvägen - Arbetsskytteln stannar vid grusparkeringen till företaget Recipharm.

 

Karta över hållplatserna och mer information om Arbetsskytteln finns på Karlskoga kommuns webbplats.

 

Flextrafik i Karlskoga

Flextrafiken är en liten och smidig buss som alla är välkomna att resa med. Det passar särskilt bra för dig som har svårt att åka med den vanliga kollektivtrafiken. Här får vet mer om hur du beställer din resa, när och vart du kan resa och hur du gör med din hemresa. 

 

Vi har Flextrafik i Karlskoga stad. Du kan boka Flextrafik för resa helgfri måndag - fredag mellan kl. 08.30-15.30 och lördagar mellan kl. 10.00 - 15.00. Flextrafiken hämtar och lämnar vid flexpunkter inom staden. Restiden är flexibel, vilket innebär att den inte följer en fast tidtabell. 

  

Boka eller avboka Flextrafik i Karlskoga

Du beställer Flextrafik via Beställningscentralen på 0771 – 92 00 00 och det kan du göra alla dagar i veckan mellan kl. 06.30-21.00.

Vi rekommenderar att du registrera dig vid första beställningstillfället. Det vi behöver för att kunna registrera dig är namn och ett telefonnummer. En registrering underlättar vid kommande beställningar, men är inget krav för att få resa. Genom att registrera dig hos oss godkänner du vår hantering av dina personuppgifter. Mer information om hur vi hanterar dessa kan du läsa här. 

 

Du får direkt besked om en ungefärlig hämtningstid. Tiden kan ändra sig om fler ska hämtas upp. Du blir därför uppringd 15 minuter innan bussen beräknas vara hos dig. Det är viktigt att du uppger ett telefonnummer som vi kan nå dig på i anslutning till restiden.

 

Vart kan jag åka med Flextrafiken?

Bussen trafikerar områdena Bråten, Löten, Rävåsen, Sandviken, Centrum, Stråningstorp och Aggerud. Flextrafikens buss trafikerar mellan särskilda hållplatser, så kallade flexpunkter. Flextrafikens buss hämtar dig vid den flexpunkt du bestämt och kör dig till den flexpunkt du angav när du beställde.

 

Karlskoga kommun har publicerat en karta över flexpunkterna och den hittar du via den här länken.


Betalning och kostnad för Flextrafik

Att resa med Flextrafiken kostar lika mycket som att resa med Karlskogas stadsbussar, och du kan använda samma typ av biljetter. Billigast blir biljetten om du betalar med Resekort. Resekort kan du köpa på Länstrafikens webbshop, Länstrafikens försäljningsombud eller av bussföraren ombord.

 

Du kan köpa enkelbiljetter via Länstrafikens app eller med bankkort hos bussföraren. Kom ihåg att du inte kan betala med kontanter ombord på bussen. Vill du betala kontant går det bra att göra det hos någon av våra försäljningsombud.

 

Om du ska besöka vården kan du visa upp kallelsen på resan dit och kvittot på resan hem så åker du gratis. Förköp gärna din biljett för den billigaste resan.

 

Mer information och synpunkter

Har du önskemål kring utökade Flexpunkter så rekommenderar vi dig att ta kontaktat med Karlskoga kommun Servicecenter 0586-610 00. Vår Kundservice kan också hjälpa till med att besvara dina frågor kring Flextrafiken.

Flextrafik i Örebro

Flextrafik finns i Örebro inom områdena: Norr, Solhaga, Västhaga, Rosta, Centrum och Universitetssjukhuset. Du kan resa med flexbussen helgfri måndag–fredag mellan kl. 7.30 – 19.15, lördag kl. 9.30 - 15.00 och söndagar kl. 10.00 - 16.00. Flextrafiken är anpassad så att du enkelt kan ta med dig rullator eller rullstol, men är öppen för alla att resa med. Bussen hämtar upp dig från en flexpunkt och har ingen fast linjesträckning. Hur bussen kör beror på mellan vilka flexpunkter det finns beställningar. Upphämtningstiderna är flexibla och du meddelas exakt avgångstid via telefon ca 15min innan upphämtning.

 

Sommartider för flexbussen 

Vecka 28-32 kör flexbussen måndag-fredag kl. 7.30-18.15.

Lördag och söndag är det inga förändringar utan bussen kör enligt ordinarie tidtabell.

 

Boka eller avboka Flextrafik

Du beställer Flextrafik via Beställningscentralen på 0771 – 92 00 00 och det kan du göra måndag - söndag vardag som helgdag mellan kl. 06.30-21.00.

 

Vi rekommenderar dig att registrera dig vid första beställningstillfället. Det vi behöver för att kunna registrera dig är namn och ett telefonnummer. En registrering underlättar vid kommande beställningar, men är inget krav för att få resa. Genom att registrera dig hos oss godkänner du vår hantering av dina personuppgifter. Mer information om hur vi hanterar dessa kan du läsa här. 

 

Betalning och kostnad för Flextrafik

Betalar gör du ombord på bussen. Det enklaste sättet att betala är med ett förladdat Resekort och priserna motsvarar de priser som gäller för resa med linjetrafiken inom Örebro stad. Det går också att betala enkelbiljetter via appen eller med ett bankkort hos bussföraren.

 

Mer information och synpunkter

Vi kör Flextrafiken på uppdrag från Örebro kommun. En lista på flexpunkter och mer information kring Flextrafiken finns hos Örebro kommun. Har du förslag eller synpunkter på Flextrafiken kan du kontakta Örebro kommun.

Närtrafik i Askersund och Nora

Närtrafiken är möjlighet för dig att resa som har begränsad tillgång till annan kollektivtrafik. Du som befinner dig i eller bor i Nora eller Askersunds kommun har möjlighet att använda Närtrafiken. Med Närtrafik har du möjlighet att göra serviceärenden som till exempel handla eller besöka ett närliggande apoteket.

 

Resa måndag till fredag och boka i tid

Du beställer genom att ringa till Beställningscentralen på 0771-92 00 00. Du kan resa med Närtrafiken alla helgfria måndagar – fredagar mellan kl. 09.30–14.00. Hemresan skall påbörjas före kl. 14.00 och behöver bokas senast 90 minuter innan du vill resa. Avbeställning ska göras så snart som möjligt.

 

Om du har en tid att passa mellan 10.30-13.30 kan du meddela en önskad senast framme-tid. Meddela oss tid önskade framme-tid när du bokar din resa. Du behöver då boka din resa senast 08.00 samma dag som du vill resa. 

 

Vid beställningen ska du uppge namn, adress och gärna ett telefonnummer. Hur vi hanterar dina personuppgifter kan du läsa mer om via den här länken. Du har också möjlighet att förregistrera dig för att göra beställningen smidigare. Mer information och formulär för registrering hittar du via den här länken.

 

Så här kan du resa 

Vi har delat upp Nora och Askersund kommun i två delar: Område 1 och område 2. Område 1 har en begränsad tillgång till kollektivtrafik. Område 2 är ett område som har en busshållplats inom 1500 meter som trafikeras av minst 5 avgångar per dag i vardera riktning.  

 

Beroende av vilket område du bor i kan du sedan resa på följande sätt:

 

Boende i område 1 – Närtrafiken hämtar upp dig vid din bostad. Du kan åka till närtrafikhållplatser i område 2.

Boende i område 2 – Du måste själv ta dig till den närtrafikhållplats i område 2 där du blir upphämtad och vi kör dig till valfri adress i område 1. 

 

Pris och betalning ombord

Priset varierar beroende av hur långt du ska resa. Barn mellan 0–6 år reser kostnadsfritt med betalande resenär. Betalar gör du med bankkort ombord på fordonet. Våra vanliga biljettyper gäller inte för resa med Närtrafiken. 

 

Tabell: Pris för resa med Närtrafik i Nora
KilometerintervallPris för enkelresa
0-15 40 kr
16-25 50 kr
26-35 60 kr
36-45 70 kr
46-55 75 kr
56-65 80 kr
66-75 85 kr
76-85 90 kr
86-95 95 kr
96-105 100 kr

 

 

Registrera för Närtrafik

Här kan du registrera dig i förväg för att kunna resa med Närtrafiken. Genom att förregistrera dig gör du beställningarna smidigare. Obligatoriska fällt måste fyllas i för att du ska kunna skicka in din förregistrering.

Välj område (Obligatorisk)
Hantering av personuppgifter (Obligatorisk)
Närtrafik i Laxå

Närtrafik finns i Laxå med omnejd och ska förbeställas. Närtrafiken ger dig som vistas i kommunen möjlighet att resa inom kommunen. Trafiken utförs med en mindre buss med rullstolsplats som hämtar på önskad adress och kör så nära önskat resmål som möjligt.


Närtrafiken hämtar upp dig på den förbeställda adressen. Finns ingen förbeställning så körs inte turen. Om många vill åka så kan det hända att du får åka en annan dag eller tid då vi inte sätter in extra fordon. Boka därför gärna i god tid innan du vill resa. 

 

Boka eller avboka Närtrafiken

Beställningar gör du via Beställningscentralen på 0771 – 92 00 00. Din resa måste bokas senast 16.00 dagen innan önskad resdag. Uppge namn, adress och gärna ett telefonnummer vid beställningen.

 

Tidtabell för Närtrafiken i Laxå

Närtrafiken kör helgfri måndag - fredag, beroende på vilken tur som du reser med, och tiderna är ungefärliga. Exakta avgångstider får du när du gör en förbeställning.

 

Tidtabell för Närtrafiken i Hasselfors måndag och torsdag
StartAvgångstidSlut
Laxå ca kl. 09:30 Hasselfors
Hasselfors ca kl. 09:45 - 10:30 Laxå
Laxå, Röfors, Ågrena, Backagården ca kl. 10:45 - 11:30  
Laxå ca kl. 12:30 - 13:15 Hasselfors

 

Tidtabell för Närtrafiken i Finnerödja tisdag och fredag
StartAvgångstidSlut
Laxå ca kl. 09:30 Finnerödja 
Finnerödja ca kl. 09:45 - 10:30 Laxå 
Laxå, Röfors, Ågrena, Backagården ca kl. 10:45 - 11:30   
Laxå ca kl. 12:30 - 13:15  Finnerödja 

 

Tidtabell för Närtrafik i Tived onsdag
StartAvgångstidSlut
Laxå ca kl. 09:30 Tived
Tived ca kl. 10:00 - 10:45 Laxå
Laxå. Röfors, Ågrena, Backagården ca kl. 10:45 - 11:30  
Laxå ca kl. 12:30 - 13.15 Tived

 

Betalning

Biljettkostnaden med Närtrafiken är 20:- per enkel resa. Betalningen sker kontant och direkt ombord på bussen.

Tillgänglighet

Tillgänglighet ombord

Bussar utan trappsteg, speciellt utbildade förare och bättre information. Vi försöker att anpassa bussarna och trafiken så att alla kan resa med oss.


Anpassade bussar utifrån tillgänglighet

De flesta bussarna är anpassade för dig med funktionsnedsättning. Det finns exempelvis markerade platser i bussen för funktionshindrade.

 

Bussarna har lågt insteg och kan niga så att ingången får samma höjd som trottoaren. Det blir därmed lättare att gå på med rullstol och rollator - men även med barnvagnar. Du kan vid behov få hjälp av föraren vid på- och avstigning. Bussföraren hjälper dig också gärna vid betalningen om du önskar.

 

Rullstol, rollator och annat likvärdigt tekniskt hjälpmedel, får tas med utan avgift, i mån av plats. Vi tar emot rullstolar med följande maxmått enligt Svensk Kollektivtrafiks rekommendationer:

 

 • Totallängd: 1 200 mm
 • Totalbredd (mätt på bredaste ställe): 700 mm
 • Vikt: 300 kg (stol + resenär)

 

Rullstol/rollator och barnvagnar samsas om samma utrymme. Bussarna har också rullstolsfästen.


Under resan får du vid behov sitta kvar i din rullstol. Rullstolen ska placeras på anvisad plats och låsas med broms. På buss med särskilt ryggstöd ska rullstolen vara vänd med ryggen mot färdriktningen. När fastsättningsanordning för rullstol, rollator eller andra tekniska hjälpmedel finns, ska dessa användas. test

 

Regler kring rullstol, rullator och liknande finns beskrivet i våra allmänna resevillkor som du hittar via den här länken. 

Tillgänglighet vid hållplatser

Arbete med anpassning av hållplatser och terminaler pågår tillsammans med kommunerna och Trafikverket. På vissa större busshållplatser finns monitorer och automatisk uppläsning av information.


Varje hållplats har en sida här på webben med detaljer om den specifika hållplatsen. Om du besöker sidan för den hållplats du önskar resa ifrån kan du hitta bilder på hur hållplatsen ser ut. Det kan underlätta vid din resa. Här kan du söka efter hållplatser.