Till innehåll på sidan
Fältet kan inte vara tomt
Andra har också sökt på

Med utgångspunkt i Region Örebro läns nya trafikförsörjningsprogram inför vi flera förbättringar för resenärerna i länets kollektivtrafik under kommande år. Realtidssystem, snabbussar och information om aktuellt trafikläge är några exempel.

Realtidssystemet används redan idag i stadstrafiken i Örebro, men ska utvecklas och förbättras för att kunna användas i hela länet.

Konkret innebär realtidssystemet att du som resenär får relevant och aktuell reseinformation direkt när du behöver den. Antingen via vår app, på de digitala skärmarna på busshållplatsen eller när du söker information på vår webbplats.

Framöver kommer systemet även att kunna visa:

  • Var bussen befinner sig.
  • Hur lång tid det är kvar tills bussen kommer till busshållplatsen.
  • Om det är trafikstörningar som påverkar restiden.
  • Om någon annan förändring skett som påverkar avgång eller ankomst.

Förbättrad information på hållplatser

På de nya hållplatserna för snabbussarna i Örebro stad installeras större digitala skärmar på stolpe, så kallade nedräknare. Nedräknarnas funktion är att räkna ned minuterna till dess att bussen är på plats vid hållplatsen. Via de digitala skärmarna kan vi även göra utrop och också visa trafikstörningar som påverkar resan.

Läs mer om framtidsplanerna för hela länets kollektivtrafik i Region Örebro läns regionala trafikförsörjningsprogram.