Till innehåll på sidan
Fältet kan inte vara tomt
Andra har också sökt på

Baserat på Region Örebro läns nya trafikförsörjningsprogram kommer vi att genomföra flera förbättringar inom kollektivtrafiken de kommande åren.

Vi fokuserar på att:

  • införa prognostid för alla våra bussar
  • förbättra information på hållplatser för snabbussar i Örebro
  • ge information om aktuellt trafikläge

Prognostid för avgång- och ankomsttid 

Prognostid är att du som resenär får en ankomst- eller avgångstid som är baserad på var bussen är. 

Prognostid får du via vår webbplats, vår app eller på de digitala skärmarna på busshållplatsen.

Framöver kommer systemet även att kunna visa:

  • Var bussen befinner sig.
  • Hur lång tid det är kvar tills bussen kommer till busshållplatsen.
  • Om det är finns aktuell trafikinformation som påverkar restiden.
  • Om någon annan förändring skett som påverkar avgång eller ankomst.

Förbättrad information på hållplatser

På de nya hållplatserna för snabbussarna i Örebro stad kommer vi att installera större digitala skärmar på stolparna. Dessa skärmar kallas för nedräknare och deras syfte är att visa antalet minuter som återstår tills bussen kommer till hållplatsen. 

De digitala skärmarna har röstutrop. Det innebär att vi kan informera dig som resenär om ändringar i trafiken som kan påverka resan. 

Region Örebro läns regionala trafikförsörjningsprogram