Till innehåll på sidan
Fältet kan inte vara tomt
Andra har också sökt på

Baserat på Region Örebro läns nya trafikförsörjningsprogram kommer vi att genomföra flera förbättringar inom kollektivtrafiken de kommande åren.

Vi arbetar exempelvis på att införa prognostid för alla våra bussar i både stad och län, snabbussar i Örebro och information om aktuellt trafikläge.

Prognostid för avgång- och ankomsttid 

Prognostid är att du som resenär får en ankomst- eller avgångstid som är relevant och aktuell baserad på var bussen är. Prognostid får du antingen via vår webbplats, vår app eller på de digitala skärmarna på busshållplatsen.

Framöver kommer systemet även att kunna visa:

  • Var bussen befinner sig.
  • Hur lång tid det är kvar tills bussen kommer till busshållplatsen.
  • Om det är finns aktuell trafikinformation som påverkar restiden.
  • Om någon annan förändring skett som påverkar avgång eller ankomst.

Förbättrad information på hållplatser

På de nya hållplatserna för snabbussarna i Örebro stad kommer vi att installera större digitala skärmar på stolparna. Dessa skärmar kallas för nedräknare och deras syfte är att visa antalet minuter som återstår tills bussen kommer till hållplatsen. 

Genom de digitala skärmarna kan vi göra röstutrop för att informera resenärerna och visa eventuella trafikförändringar som kan påverka resan. På det sättet kan du få aktuell information och hålla dig uppdaterad medan du väntar på bussen.

Region Örebro läns regionala trafikförsörjningsprogram