Till innehåll på sidan
Fältet kan inte vara tomt
Andra har också sökt på

Det beslutade Samhällsbyggnadsnämnden vid sitt sammanträde den 8 december 2021.

Stadsbussarna i Örebro kommun ska vara ett attraktivt alternativ för den som ska resa i dag. De ska också vara redo att möta de behov och önskemål som framtiden bär med sig.

En utredning om att införa ett nytt stadslinjenät är genomförd under 2021. Beslut om trafikplikt för ett nytt stadslinjenät togs i Samhällsbyggnadsnämnden för Region Örebro län den 8 december. Inriktningen är att det nya stadslinjenätet ska vara på plats december 2024. Läs mer här på Region Örebro läns webbplats