Till innehåll på sidan
Fältet kan inte vara tomt
Andra har också sökt på

I december 2024 införs ett nytt stadslinjenät i Örebro. Det beslutade Samhällsbyggnadsnämnden vid sitt sammanträde den 8 december 2021.

Stadstrafiken i Örebro kommun ska vara ett attraktivt alternativ för den som ska resa i dag samtidigt som den ska vara redo att möta de behov och önskemål som framtiden bär med sig.

En utredning om att införa ett nytt stadslinjenät är genomförd under 2021. Beslut om trafikplikt för ett nytt stadslinjenät togs i Samhällsbyggnadsnämnden för Region Örebro län den 8 december. Inriktningen är att det nya stadslinjenätet ska vara på plats december 2024. Läs mer här

Vad är ett trafikbeslut? 

Det är Region Örebro län som har huvuduppdraget att vara regional kollektivtrafikmyndighet i länet. Beslut om trafikplikt hanteras i Samhällsbyggnadsnämnden.

Begreppet allmän trafikplikt är en översättning från engelskans Public Service Obligation och en direkt översättning kan göras till offentligt serviceåtagande. Detta innebär att region Örebro län, genom att besluta om allmän trafikplikt, tar på sig ansvaret att erbjuda den beslutade trafiken till länets invånare.