Till innehåll på sidan
Fältet kan inte vara tomt
Andra har också sökt på

I augusti startar tre nya i Örebro län. Linjerna trafikerar Hjortkvarn - Pålsboda, Kumla - Åbytorp och Lindesberg - Kopparberg. Ytterligare en linje utökas i antalet avgångar.

I början på mars i år beslutade Region Örebro läns högsta beslutande organ, regionstyrelsen, om ett extra tillskott om 6 miljoner kronor till länets kollektivtrafik under 2022. Bakgrunden till det extra tillskottet är trafikreduceringen som gjordes i kollektivtrafiken i december förra året.

Nytt trafikpliktsbeslut taget

Det nya trafikpliktsbeslutet togs efter beslutet om det extra tillskottet på 6 miljoner kronor. Trafikpliktsbeslutet har som utgångspunkt att upprätta trafik där behovet är som störst efter trafikreduceringarna som skedde i december 2022. Beslutet är baserat på tidigare gjorda analyser av trafiken och inkomna kundsynpunkter.

Tre linjer återinförs och en kompletteras

Tre linjer återinförs i augusti 2022. Dessa tre linjer återinförs inte som tidigare utan förändringar i linjesträckning och turtäthet har skett.

Linje mellan Hjortkvarn och Pålsboda

När linjen togs bort i december 2021 blev Hjortkvarn helt utan kollektivtrafik. Det finns ett behov av både arbets- och gymnasiependling. Därför läggs nu linjen tillbaka i utbudet med cirka 3 till 6 dubbelturer per dag måndag till fredag. Linjen har samma körväg som tidigare.

Turutbudet anpassas i första hand för gymnasiependling till och från Hallsberg, men också mot Örebro.

Linje mellan Kumla och Åbytorp

Förut körde linje 743 mellan Kumla – Åbytorp – Fjugesta och försedde Åbytorp med kollektivtrafik. När linjen togs bort hade Åbytorp inte längre tillgång till kollektivtrafik, i form av buss, utöver Närtrafik. Med utgångspunkt i Trafikförsörjningsprogrammet är bedömningen att en ort av Åbytorps storlek bör ha tillgång till någon form av allmän kollektivtrafik.

Linjen kommer att köras med cirka 3 till 6 dubbelturer per dag måndag – fredag. I trafikpliktsbeslutet är det prioriterat att trafikera Kumla – Åbytorp.

Linje mellan Kopparberg och Lindesberg

Linjen togs bort i december 2021. Anledningen till det var att det gick en parallellgående tågtrafiken mellan orterna. I nuläget sker ett kommunalt tillköp av linjen. I och med det extra tillskottet kommer den fortsätta köra efter augusti 2022.

Det finns flera skäl till att återetablera busstrafiken på linjen. Sträckan mellan orterna Lindesberg – Storå – Kopparberg identifieras i Trafikförsörjningsprogrammet som ett starkt kollektivtrafikstråk. Det finns också en omfattande efterfrågan på direktbuss även fast tåget finns som alternativ.

Linjen behåller samma körväg som tidigare och trafikeras med 3 till 6 dubbelturer per dag, måndag till fredag.  

Linje mellan Lindesberg och Örebro

Vi stärker upp busstrafiken mellan Lindesberg och Örebro. Linjen används idag som ett komplement till tågtrafiken, vilket har resulterat i en utglesad tidtabell. Genom att stärka linjen där efterfrågan är som högst kan boende i mellan orterna få bättre pendlingsmöjligheter till och från sin arbetsplats/skola.