Prova-på-kampanjer

För den som inte reser med oss idag kan en provperiod vara knuffen som behövs för att upptäcka fördelarna, se över och förändra sina resvanor. För att få fler resenärer i kollektivtrafiken kommer vi att genomföra prova-på-kampanjer.

 

Nyinflyttade länsbor

Varje år flyttar det in cirka 10 000 personer till Örebro län. Under 2018 och 2019 kommer vi att erbjuda alla personer som flyttar in till Örebro län, alternativt flyttar mellan två kommuner i länet, att få provåka kostnadsfritt med oss i 14 dagar. Erbjudandet skickas ut via post.

 

Arbetspendlande bilister

I början av 2018 fick cirka 53 000 registrerade bilägare i Örebro län ett erbjudande om att prova på kollektivtrafiken
kostnadsfritt under 14 dagar. Av de cirka 9000 ansökningar som kom in så uppfyllde drygt 4000 personer kriterierna för att få bli provåkare. Idag, ett halvår senare, har drygt 600 provåkare svarat att de fortsatt resa med oss. Det är 10 fullsatta bussar med nya resenärer i kollektivtrafiken.

I början av 2019 genomför vi en likande kampanj där vi återigen riktar oss till arbetspendlande bilister i Örebro län.

Prova-på-kampanjen är en delaktivitet inom projektet Hållbart resande i Örebroregionen som ägs och drivs av Region
Örebro län, Länstrafiken, Länsstyrelsen, en majoritet av länets kommuner och Örebro Universitet. Projektet är delvis finansierat av den Europeiska regionala utvecklingsfonden.

 

Mer information om projektet Hållbart resande i Örebroregionen hittar du här.