Kampanj och projekt

Vi arbetar ständigt med att vidareutveckla och anpassa vår busstrafik. Både till de förändringar som sker i Örebro län och efter våra resenärers behov. I det arbetet genomför vi både mindre och större förändringar. Mer kortsiktiga trafikförändringar, såsom vid ombyggnationer och vägarbete, hittar du via trafikinformationen på startsidan som du kommer till via den här länken.

 

De senaste åren har vi genomfört en hel del större förändringar och kampanjer. Vi har sammanfattat dessa lite kort här. Vill du veta mer kan du kontakta vår Kundservice. 

Uppdaterat varumärke

Länstrafiken får ett nytt grafiskt utseende med en ny logotyp måndagen 19 augusti 2019. Den nya logotypen består av en symbol och en ordbild. Cirkeln symboliserar rörelse och färgerna tydliggör kopplingen till modervarumärket Region Örebro län och även det gemensamt ägda bolaget Svealandstrafiken. Blått står för trygghet och grönt för energi, växtkraft och miljö.

Ny logotyp

Nya bussar i Örebro län

Region Örebro län har beslutat att driva busstrafik i egen regi. Från den 1 januari 2018 ägs trafikbolaget Svealandstrafiken av både Region Örebro län och Region Västmanland. Du som resenär kommer fortfarande att resa med Länstrafiken.

 

En av fördelarna med att båda regionerna tillsammans äger bolaget blir att det kommer gå att dela bussar mellan länen. Detta är också en av anledningarna till att bussarna får en ny färg: vit med blå våg. Allteftersom avtal med andra trafikoperatörer går ut eller bussar behöver förnyas, kommer bussarna bytas ut och få den nya färgen. Fram till 2025 kommer det fortfarande finnas några blåa bussar kvar i Örebros kollektivtrafik.

 

Totalt kommer 144 stycken nya bussar att börja köra från bussdepåerna i Örebro och Odensbacken under hösten 2019. De första nya bussarna, 24 stycken, kommer du att kunna resa med från 19 augusti 2019.

 

Från den 30 september kommer det ännu fler nya bussar och då främst stadsbussar i Örebro. 78 stycken stadsbussar i Örebro och 42 stycken regionbussar kommer att bytas ut och rulla i trafiken med de nya färgerna.

Blå och vit buss

Fakta om regionbussarna

De nya Regionbussarna är först ut att börja rulla i länet och kommer från den 19 augusti att köra från Odensbacken. Regionbussarna kommer att köras på biogas och kommer att vara utrustade med:

 • Luftkonditionering – Anpassad för nordiskt klimat
 • USB-Laddare
 • Övervakningskameror
 • Alkolås
 • Brandsläckare + förbandsmaterial vid förarplats
 • Signalsystem för avstigning med barnvagn/rullstol/rollator in- och utvändigt
 • Rullstolsramp
 • Sit-Safe integrerad barnstol
 • 52 sittplatser
 • 46 ståplatser
 • 1 rullstolsplats
 • 1 barnvagnsplats

 

Allmän fakta om regionbussen:

 • 15 meter lång
 • 3,5 meter hög
 • 2,5 meter bred
 • 310 hk
 • Fartbegränsning 100 km/h
 • Kör 700 km på en tank
Fakta om stadsbussarna

Stadsbussarna kommer att köras på biogas vara utrustade med:

 • Luftkonditionering – Anpassad för nordiskt klimat
 • Varmluftsfläkt – vid dörrarna
 • USB-Laddare
 • Nigning – Bussen kan sänka sig för att resenärerna ska kunna ta sig ombord lättare.
 • Övervakningskameror
 • Alkolås
 • Brandsläckare + förbandsmaterial vid förarplats
 • Rullstolsramp
 • Elektrisk golvvärme vid de främre dörrarna
 • Signalsystem för avstigning med barnvagn/rullstol/rollator in- och utvändigt
 • Steglös påstigning vid de främre dörrarna?
 • En extra dörr längst bak på ledbussarna
 • 1 rullstolsplats
 • 1 barnvagnsplats
 • 34 sittplatser
 • 106 ståplatser
 • Multiledstänger – för bättre tillgänglighet för stående resenärer

Allmän fakta om stadsbussen:

 • 18 meter lång
 • 3,5 meter hög
 • 2,5 meter bred
 • 310 hk
 • Fartbegränsning: 85km/h
 • Kör 500 km på en tank
Prova-på-kampanjer

För den som inte reser med oss idag kan en provperiod vara knuffen som behövs för att upptäcka fördelarna, se över och förändra sina resvanor. För att få fler resenärer i kollektivtrafiken kommer vi att genomföra prova-på-kampanjer.

 

Nyinflyttade länsbor

Varje år flyttar det in cirka 10 000 personer till Örebro län. Under 2018 och 2019 kommer vi att erbjuda alla personer som flyttar in till Örebro län, alternativt flyttar mellan två kommuner i länet, att få provåka kostnadsfritt med oss i 14 dagar. Erbjudandet skickas ut via post.

 

Arbetspendlande bilister

I början av 2018 fick cirka 53 000 registrerade bilägare i Örebro län ett erbjudande om att prova på kollektivtrafiken
kostnadsfritt under 14 dagar. Av de cirka 9000 ansökningar som kom in så uppfyllde drygt 4000 personer kriterierna för att få bli provåkare. Idag, ett halvår senare, har drygt 600 provåkare svarat att de fortsatt resa med oss. Det är 10 fullsatta bussar med nya resenärer i kollektivtrafiken.

I början av 2019 genomför vi en likande kampanj där vi återigen riktar oss till arbetspendlande bilister i Örebro län.

Prova-på-kampanjen är en delaktivitet inom projektet Hållbart resande i Örebroregionen som ägs och drivs av Region
Örebro län, Länstrafiken, Länsstyrelsen, en majoritet av länets kommuner och Örebro Universitet. Projektet är delvis finansierat av den Europeiska regionala utvecklingsfonden.

 

Mer information om projektet Hållbart resande i Örebroregionen hittar du här.

Sommarbiljett 2017

Inför sommaren 2017 lanserades en ny biljett: Sommarbiljetten. För priset av en månadsperiod motsvarande en Länsbiljett, fick du som resenär resa mer än dubbelt så länge. Sommarbiljetten var nämligen giltig 12 juni 2017 till 21 augusti 2017. Biljetten gällde på både region- och stadsbuss samt tåg inom Örebro län.

 

Sommarbiljetten fanns som en digital biljett i vår app, men också att ladda på ett Resekort. Tanken vid lanseringen var att majoriteten av resenärerna skulle använda biljetten via appen. Däremot ville vi inte exkludera de som inte har möjlighet eller vill använda appen. Därför valdes det att också ge resenärer möjlighet att ladda den på ett Resekort hos vårt Kundcenter.

 

Mål med Sommarbiljetten

Sommarbiljetten 2017 var ett pilotprojekt för både periodbiljetter i appen, men också för en rabatterad biljett under sommaren.

 

Mål för Sommarbiljetten:

 

 • Bidra till ett ökat resande
 • Mer än 500 st sålda biljetter

Målet med Sommarbiljetten var att bidra till ett ökat resande under sommarmånaderna. Denna period har överlag ett lägre resande än resten av året och därför har vi valt att satsa på att locka fler resenärer under just denna period.

 

Utvärdering och resultat

Pilotprojektet utvärderades under hösten 2017. I utvärderingen framgick det att Sommarbiljetten varit en succé. 

 

Resultat:

 

 • Bidra till ett ökat resande - Antalet incheckningar var 15 procent fler sommaren 2017 jämfört med sommaren 2016. Det motsvarar en ökning på ungefär 50 000 resor.
 • Mer än 500 st sålda biljetter - Totalt såldes 1694 st Sommarbiljetter år 2017. En intressant iakttagelse är att fler valde att ladda biljetten på ett Resekort än via appen, vilket inte var utgångsläget för pilotprojektet.

 

Antalet sålda Sommarbiljetter 2017
  SkolungdomVuxenTotalt
Totalt 740 st 954 st 1694 st 
I appen 294 st 372 st  666 st 
På Resekort 446 st 582 st 1028 st 
Länstrafikens nya webb

Välkommen till vår nya webb! Den lanserades 20 februari 2018. Den nya webbplatsen har ett nytt utseende, ny information och framförallt nya funktioner. Klicka på en av funktionerna nedan så hittar du mer information om hur den fungerar.

Reseplanerare

Reseplaneraren är placerad direkt på startsidan och under Reseinfo. Genom att ha reseplaneraren på startsidan vill vi göra det enklare för dig att söka fram din resa med Länstrafiken. Vi har sammanställt information om hur du genomför sökningar i reseplaneraren via den här länken.

 

Boka Gruppresa - Inte längre via reseplaneraren

En förändring i reseplaneraren är att det inte går att boka Gruppresor för skolverksamheter via reseplaneraren. Det görs istället via en separat reseplanerare "Boka Gruppresa". Mer information om Gruppresor finns här.

Linjesida

En av de större nyheterna på vår webb är att varje linje har en egen linjesida. Syftet med linjesidan är att ge en tydlig bild av varje linje. Det finns följande information på en linjesida:

 

 • Trafikinformation
 • Karta
 • Tidtabeller
 • Hållplatser (A-Ö)

Trafikinformation om aktuell linje

När en linje är påverkad av en trafikstörning så visas detta högst upp på linjesidan. Texten om en trafikstörning länkar ner till den del på sidan där mer information finns. På sidor utan trafikstörning syns inte denna text.

 

 Beskriver hur trafikstörning på en linje illustreras på en linjesida

 

Karta som visar linjesträckning

Överst på linjesidan finns en karta. Kartan är placerad överst för att du enkelt ska få en överblick över hur linjen kör. Kartan uppdateras inte utifrån pågående trafikförändringar utan visar alltid ordinarie linjesträckning. Kartfunktionen är under uppbyggnad och därför finns det också en möjlighet att lämna synpunkter direkt på linjesidan. 

 

Vill du veta mer om hur kartfunktionen fungerar så har vi sammanställ information om det via den här länken.

 

Tidtabeller för aktuell linje

På linjesidan finns de aktuella tidtabellerna för den linjen. Du har möjlighet att öppna dessa som pdf. Mer information om de olika alternativen för att hitta en avgångstid kan du hitta via den här länken.

 

Hållplatser (A-Ö)

Längst ner på en linjesida finns alla hållplatser presenterade som linjen trafikerar. Hållplatserna presenteras A-Ö. Hållplatserna är kopplade till respektive hållplatssida så du kan klicka på ett hållplatsnamn och komma till den sidan. 

Hållplatssida

En nyhet på vår nya webbplats är att varje hållplats har en egen hållplatssida. På hållplatssidan presenteras information kring just den hållplatsen. Följande information finns:

 

 • Karta
 • Gatuvy
 • Trafikinformation för hållplatsen
 • Linjer som trafikerar hållplatsen
 • Nästkommande avgångstider
 • Tillgänglighet

 

Karta över hållplatsen

Överst på hållplatssidan finns en karta. Den är placerad överst för att du enkelt ska få en överblick över var hållplatsen finns. Kartan uppdateras inte utifrån pågående trafikförändringar utan visar ordinarie linjesträckning och hållplats. Kartfunktionen är under uppbyggnad och därför finns det också en möjlighet att lämna synpunkter direkt på hållplatssidan. 

Vill du veta mer om hur kartan för hållplatssidan fungerar har vi sammanställt den informationen här. 

 

Gatuvy över hållplatsen

En ytterligare funktion på kartan är Gatuvy.  Dit kommer du genom att klicka på ikonen för Gatuvy högst upp på kartan. Via gatuvy får du se tre bilder på hållplatsen. Bilderna är tagna från Google och uppdateras därifrån. Bilderna är till för att du ska få en bild över hur hållplatsen ser ut och hur tillgänglig den är. 

 

Trafikinformation för den aktuella hållplatsen

Trafikinformationen är samma som presenteras på startsidan. Informationen som presenteras är kopplad till den hållplats som du är inne på. Genom att klicka på en av trafikstörningarna får du mer information om trafikstörningen. 

 

Nästa avgångstid från hållplatsen

Under rubriken nästkommande avgångstider visas de närmsta avgångarna från hållplatsen. De är utmärkta med linje, riktning, hållplatsläge och två nästkommande avgångstider. Kursiva tider innebär cirkatider, vilket innebär att bussen kan avgå cirka 5 minuter innan avsatt tid och 5 minuter efter. Du kan klicka på linjeikonen för att komma till den linjesidan. 

Biljettguide

Vi har tagit fram en Biljettguide för att underlätta för dig att välja rätt biljett utifrån dina resemönster. Biljettguiden hittar du här.


Biljettguiden är en rad med frågor som i slutänden leder fram till den biljett som passar dig utifrån dina svar. 

 

Bilden visar hur biljettguiden ser ut på sidan Biljett och köp

Projekt Merkoll - Trafikförändringar i länet

Vi jobbar ständigt på att bussen ska vara det bästa alternativet vid resor till och från jobbet. Genom att erbjuda ökad turtäthet, kortare restid och nya busslinjer vill vi göra det mer attraktivt att lämna bilen hemma och i stället välja att åka kollektivt. Som en del i detta gjordes en utredning kring kollektivtrafiken i Örebro län: Merkoll.


MerKoll-utredningen pågick mellan åren 2009-2011. Projektet var EU-finansierat och förutom Länstrafiken var deltagande parter i projektet var länets kommuner och Trafikverket med flera. Efter utredningens resultat har arbetet pågått med att införa trafikeringsförslagen etappvis i länet.


I förberedelsearbetet har bland annat ingått att förbereda diverse åtgärder i infrastrukturen. Det har rört sig om exempelvis ombyggnationer av busstationer, hållplatser, vändslingor för bussarna och liknande. Arbetet kring infrastrukturen har skett och sker i dialog med respektive väghållare som ansvarar för om- och nybyggnationer.

 

I utredningens förslag ingick också förändringar och anpassningar av de olika skolornas start- och sluttider. Avsikten var och är att få en samhällseffektiv trafik där bussar för skolskjuts och linjetrafik inte körs parallellt utan samkörs.


Länstrafiken har efter utredningen också arbetat med att anpassa och justera de föreslagna tidtabellerna för att möjliggöra byten mellan olika linjer samt mellan buss och tåg. I detta arbete har också ingått att säkerställa de olika linjesträckningarnas körtider.

 

Vilka har varit involverade i processen?

Politiker och tjänstemän från Länstrafiken samt berörda kommuner. Också olika väghållare, där Trafikverket och kommunerna är de största, har varit delaktiga i processen. En dialog kring den nya trafiken har också skett med de trafikoperatörer som körde trafiken vid förändringarna.

 

Större samordning mellan skolskjuts och linjetrafik

Linjeomläggningarna innebär också att fler barn och ungdomar kan åka linjebuss till och från skolan. Skolskjutsar och linjetrafik samordnas, istället för att – som tidigare – ofta köra parallellt på samma resväg. Resultatet är ett effektivare utnyttjande av samhällsbetalda resor.

 

Vad händer nu?

Efter större linjeomläggningar görs alltid justeringar. Det är ett pågående arbete. Vi arbetar aktivt med att ta till oss alla synpunkter och se över om vi kan anpassa linjerna så att de blir ännu bättre.

Augusti 2015 - södra länsdelen

I augusti 2015 gjorde vi stora förändringar i linjetrafiken i södra länet och mot Örebro. Förändringar innebar att arbetspendlare till och från Askersund, Hallsberg, Kumla, Laxå och södra delarna av Örebro fick fler och bättre resealternativ. Bland annat ökade vi möjligheterna att pendla med buss till och från flera av de stora arbetsplatserna.

 

Utöver fördelar som ökad turtäthet, kortare restid och nya linjer innebar förändringarna:

 

 • högre säkerhet för barnen i och med att alla regionbussar installerades med barnstolar integrerade i ryggstödet på två befintliga stolar
 • enklare möjligheter att arbeta på expressbussen mellan Askersund och Örebro tack vare wifi och utfällbara bord som integrerades i stolsryggarna
 • att bussarna fick miljövänligare bränsle
 • enklare att komma ihåg busstider tack vare att tiderna lades med samma klockslag varje timme i den mån det gick

Resultatet – ett ökat resande i den södra länsdelen

Förändringarna som gjordes i den södra länsdelen augusti 2015 har resulterat i ett ökat resande. En jämförelse är gjord mellan mitten på augusti till sista december 2015 och samma period 2016.


Här presenteras ett axplock ur statistikunderlaget:

 

 • Totalt ökade bussresandet med 13 %.
 • Resandet med expressbuss 841 Örebro – Askersund har ökat med 25 %. Det är en ökning från 30 687 resor till 38 399 resor.
 • Resandet med linje 701 Örebro – Kumla har ökat med 15 %, vilket är en ökning från 76 963 resor till 88 653 resor.
 • Resandet med linje 702 Kumla - Berglunda - Pilängen - Bista - Örebro har ökat med 59 %.
 • Linje 704 Askersund - Hallsberg - Kumla hade under mätperioden 2016 110 306 resor, vilket är en ökning på 12 % jämfört med 2015.
Augusti 2016 - västra länsdelen

I augusti 2016 gjordes omfattande förändringar i linjetrafiken i den västra länsdelen. Fokus var då på linjetrafiken kring Karlskoga och Degerfors med omnejd.

 

Genomförda förändringar i den västra länsdelen

Arbetspendlare i området fick fler och bättre resealternativ. Bland annat ökade möjligheterna att pendla med buss mellan Karlskoga - Degerfors, Karlskoga - Örebro och inom Karlskoga.

 

Utöver fördelar som ökad turtäthet, kortare restid och nya linjer resulterade förändringarna i:

 

 • att stadsbussarna i Karlskoga fick rakare och enklare linjesträckningar
 • högre säkerhet för barnen i och med att det i de nya regionbussarna installerades barnstolar integrerade i ryggstödet på två befintliga stolar
 • att det har blivit enklare att arbeta på expressbussen mellan Karlskoga och Örebro tack vare wifi och utfällbara bord som är integrerade i stolsryggarna
 • miljövänligare bränslen
 • att det blivit enklare att komma ihåg busstider tack vare regelbundna turer på de större linjerna

 

Resultatet – ett ökat resande i den västra länsdelen

Förändringarna som genomfördes i augusti 2016 i de västra länsdelarna har resulterat i ett ökat resande. En jämförelse är gjord mellan mitten på augusti till sista december 2015 och samma period 2016.


Här presenteras ett axplock ur statistikunderlaget:

 

 • Totalt ökade bussresandet med 11 %.
 • Ökning för regionbuss med 24 %.
 • Resandet med linje 500 Örebro – Karlskoga har ökat med 16 %, vilket är en ökning från 146 327 resor till 169 105 resor.
 • Resandet med linje 502 Degerfors – Karlskoga har ökat med 23 %, vilket är en ökning från 112 855 resor till 138 344 resor.
 • Linje 3 Stråningstorp - Löten har ökat från 3 787 resor till 22 936, vilket motsvarar en ökning på 506 %.
 • Linje 342 Karlskoga – Grythyttan – Hällefors har ökat med 51 % vilket är en ökning från 4 088 resor till 6158 resor.
Augusti 2017 - Lekeberg med omnejd

Den 14 augusti 2017 gjordes omfattande förändringar i linjetrafiken i den västra länsdelen tillhörande Lekebergs kommun. Fokus var på linjetrafiken kring Fjugesta med omnejd.

 

När förändringarna genomfördes var inte all infrastruktur på plats. Det rörde sig om exempelvis nya hållplatser på det statliga vägnätet. Sedan förändringarna i augusti 2017 arbetar Trafikverket med att åtgärda de ändringar i infrastrukturen som behövs.

 

En förändring var fler resealternativ

Vi ökade bland annat möjligheterna att pendla med buss mellan Fjugesta - Örebro linje 513. I högtrafik kör nu linjen med 15 minuters trafik och 30 minuters trafik dagtid.

 

Vi införde också fyra nya linjer:

 

 • 514 Hidinge - Örebro
 • 525 Nalavi - Fjugesta
 • 526 Svartå - Fjugesta
 • 527 Hasselfors - Fjugesta

Linje 743 förlängdes och går nu mellan Fjugesta - Götabro - Åbytorp - Kumla. Linjen gör det möjligt för skol- och arbetspendling till Fjugesta och Kumla. Den gör det också möjligt att byta för pendling mot Hallsberg och Örebro.

Tidtabellskifte 15 december

Den 15 december 2019 börjar nya tidtabeller för stads- och regionbussar att gälla. I samband med tidtabellskiftet införs flera nyheter och förändringar som påverkar busstrafiken i länet.

 

Nyheter för stadsbusstrafiken i Örebro stad

Ny busstrafik till Södra Ladugårdsängen

Linje 6 får en ny körväg genom det nybyggda bostadsområdet Södra Ladugårdsängen. Nya hållplatser i området blir Karlsdalsallén och Termikgatan. På vardagar mellan klockan 09:00-15:00 kommer linjens start/ändhållplats vara vid hållplats Sörbyängsvägen, där också Linje 727 trafikerar. Övriga tider och dagar avgår Linje 6 från hållplats Tybble vårdcentral. 

 

Den nya linjesträckningen når fler och nya resenärer. Linje 6 kommer att trafikera samma hållplatser som linje 5 mellan Örebro centrum och Fatbursgatan. Många elever väljer att resa med oss till och från Tullängsskolan på morgon och eftermiddagar. Genom att våra resenärer nu får möjlighet att välja mellan två busslinjer denna sträcka får resenärerna mer utrymme ombord på busarna. 

  

Utökade avgångstider kvällar och helger på Linje 6 och 22

Linje 6 får, utöver en ny körväg, utökade avgångstider kvällar och helger. Sista avgången från Slottet mot Tybble kommer avgå cirka 01:25. Linje 22 får också utökade avgångstider på kvällar. Detta har länge varit mycket efterfrågat bland våra resenärer.

 

Ny busslinje ger fortsatt trafik i Sörby och Sörbyängen med anslutning till USÖ

En ny busslinje, Linje 68, kommer att trafikera bostadsområdena Sörbyängen och Sörby på dagtid, vardagar klockan 09-15. Den nya busslinjen kommer att köra längs sträckan Tybble vårdcentral-Sörby-USÖ och ger boende i områdena en fortsatt närhet till kollektivtrafik när Linje 6, som tidigare trafikerade områdena, får en ny körväg genom Södra Ladugårdängen.

 

Den nya linjen är möjlig att införa tack vare att fordon omfördelas under dagtid, när resandet är lägre och alla fordon inte behöver användas i trafiken. Linje 68 kommer att trafikera Linje 6 nuvarande ordinarie hållplatser så fort bygget längs Hagmarksgatan tillåter.

 

 

Fler avgångar mellan Vivalla, Örebro centrum och Universitetet

Linje 2 och 10 får utökade avgångstider på morgon och eftermiddagar vilket gör att stråket mellan Vivalla och Örebro resecentrum tätas upp med totalt tre avgångstider på morgonen. Utökningarna bidrar till en minskad trängsel på bussarna från Vivalla till Örebro centrum och vidare till Örebro universitet.

 

 

Linje 78 förlängs till Vivalla centrum

 

Linje 78 trafikerar idag hållplatserna mellan Risbergska och Örebro resecentrum. Den kommande förlängningen av linjens körväg innebär att stråket mellan Vivalla och Örebro resecentrum tätas upp med ytterligare två avgångstider på morgonen. Det innebär också att resenärer ges möjlighet att resa mellan Vivalla och Risbergska utan att behöva byta buss. Linje 78 kommer att avgå en gång i halvtimmen jämfört med idag då den går var tionde minut.

 

 

Möjlighet till på- och avstigning i Örebro centrum med Linje 521

Linje 521 Örebro-Klockhammar kommer att tillåta på- och avstigning för resenärer vid hållplatserna mellan USÖ och Nyponlunden. Justeringen syftar till att avlasta Linje 3 och 4 på sträckan Mellringe-Örebro centrum där resandet är mycket högt.

 

Alla resenärer med en enkel- eller periodbiljett giltig för resor i Örebro tätort kommer att kunna åka med denna busslinje i centrum. Samma princip gäller redan idag för resor mellan Örebro centrum och Örebro universitet med Linje 725.

 

 

Förändringar som berör hållplatser i Örebro

 

 • Hållplats Våghustorget på Drottninggatan byter namn till Drottninggatan
 • Hållplats Hjortsbergstorpsvägen, som trafikeras av Linje 5, byter namn till Storbackavägen.
 • Hållplats Krematoriet (läge C och D), som trafikeras av Linje 7, byter namn till Bettorpsgatan.
 • Hållplats Hagalund, Lindbacka, som trafikeras av linje 523, byter namn till Hagalund.
 • Hållplats Risbergska skolan byter namn till Risbergska.
 • Hållplats Ronnebygatan, Höglundagatan, Vasaskolan, Nedergårda och Husby upphör.

 

 

Nyheter för regionbusstrafiken i Örebro län

 

Pendlingsmöjligheterna mellan Nora och Örebro utökas

Linje 302 Nora-Örebro utökas med en extra avgångstid klockan 13.40. Ankomst till Örebro klockan 14.30. 

 

Förbättrad kollektivtrafik i industriområdet norr om Lindesberg

Linje 380 i Lindesberg får en ny körväg i syfte att förse industriområdet norr om Lindesberg med kollektivtrafik på ett bättre sätt. Den nya körvägen kommer att gå från Lasarettet-Stafettgatan via Bergslagsvägen, ned till Skrinnargatan. I och med detta tillkommer tre nya hållplatser i området - Stafettgatan norra, Volleybollgatan och Tennisgatan.

 

Kvällstrafik införs på fredagar från Örebro till Grythyttan och Hällefors

Linje 802 Örebro-Hällefors får en framflyttad avgångstid från 19.15 till 21.30 på fredagskvällar från Örebro till Grythyttan och Hällefors efter önskemål om kvällstrafik på helger från resenärer.

 

Nya hållplatser i Hidinge

Linje 514 Örebro-Hidinge får en ny körväg och kommer trafikera till en ny ändhållplats vid namn Västra skärmartorp. En ny hållplats tillkommer vid namn Hidinge kyrka som kommer vara placerad mellan Hidinge skola och hållplatsen Västra skärmartorp.

 

Förändringar som berör hållplatser i Örebro län

Hallsberg

 • Hållplatserna Askersundsvägen 8 och Askersundsvägen 24 upphör.

Karlskoga

 • Hållplats Nobelhallen flyttas fysiskt till andra sidan vägen.
 • Hållplats Skrantahöjdstorget byter namn till Skranta Torg. 
 • Hållplats Axvägen, Frövägen, Skiftesvägen upphör med anledning av att Linje 2 i Karlskoga får en ny körväg och ändhållplats vid baksidan av Stråningstorpsskolan. Den nya ändhållplatsen får namnet Stråhallen.
 • Hållplats Spelgatan (läge C) upphör.
 • Hållplats Storängen (läge B) med riktning mot Karlskoga upphör. Resenärer hänvisas istället till hållplats Storängstorp.

 Kumla

 • Hållplats BOB Industri byter namn till Kumlaanstalten.

 • Hållplatserna Kvarngården och Biblioteket upphör.

 Lindesberg

 • Hållplatserna Tomasbodavägen och Nederhyttanvägen upphör.