Kampanj och projekt

Vi arbetar ständigt med att vidareutveckla och anpassa vår busstrafik. Både till de förändringar som sker i Örebro län och efter våra resenärers behov. I det arbetet genomför vi både mindre och större förändringar. Mer kortsiktiga trafikförändringar, såsom vid ombyggnationer och vägarbete, hittar du via trafikinformationen på startsidan som du kommer till via den här länken.

 

De senaste åren har vi genomfört en hel del större förändringar och kampanjer. Vi har sammanfattat dessa lite kort här. Vill du veta mer kan du kontakta vår Kundservice. 

Sommarbiljett 2017

Inför sommaren 2017 lanserades en ny biljett: Sommarbiljetten. För priset av en månadsperiod motsvarande en Länsbiljett, fick du som resenär resa mer än dubbelt så länge. Sommarbiljetten var nämligen giltig 12 juni 2017 till 21 augusti 2017. Biljetten gällde på både region- och stadsbuss samt tåg inom Örebro län.

 

Sommarbiljetten fanns som en digital biljett i vår app, men också att ladda på ett Resekort. Tanken vid lanseringen var att majoriteten av resenärerna skulle använda biljetten via appen. Däremot ville vi inte exkludera de som inte har möjlighet eller vill använda appen. Därför valdes det att också ge resenärer möjlighet att ladda den på ett Resekort hos vårt Kundcenter.

 

Mål med Sommarbiljetten

Sommarbiljetten 2017 var ett pilotprojekt för både periodbiljetter i appen, men också för en rabatterad biljett under sommaren.

 

Mål för Sommarbiljetten:

 

 • Bidra till ett ökat resande
 • Mer än 500 st sålda biljetter

Målet med Sommarbiljetten var att bidra till ett ökat resande under sommarmånaderna. Denna period har överlag ett lägre resande än resten av året och därför har vi valt att satsa på att locka fler resenärer under just denna period.

 

Utvärdering och resultat

Pilotprojektet utvärderades under hösten 2017. I utvärderingen framgick det att Sommarbiljetten varit en succé. 

 

Resultat:

 

 • Bidra till ett ökat resande - Antalet incheckningar var 15 procent fler sommaren 2017 jämfört med sommaren 2016. Det motsvarar en ökning på ungefär 50 000 resor.
 • Mer än 500 st sålda biljetter - Totalt såldes 1694 st Sommarbiljetter år 2017. En intressant iakttagelse är att fler valde att ladda biljetten på ett Resekort än via appen, vilket inte var utgångsläget för pilotprojektet.

 

Antalet sålda Sommarbiljetter 2017
  Skolungdom Vuxen Totalt
Totalt 740 st 954 st 1694 st 
I appen 294 st 372 st  666 st 
På Resekort 446 st 582 st 1028 st 
Förändringar vid tidtabellsskifte juni och augusti 2018

Den 18 juni 2018 bytte vi till sommartidtabell för både stads- och regionbuss. Sommartidtabellen gäller fram till och med den 19 augusti. Då byter vi till höstens tidtabell. I och med detta genomförs större förändringar i vårt utbud och avgångstider justeras. Här hittar du de större förändringarna uppdelade på område och länsplacering. Vi har publicerat förändringarna som sker vid tidtabellsskiftet både i juni och i augusti 2018. Det finns justeringar i avgångstider som inte finns listade här. Dessa kommer att framgå av tidtabellerna.

 

Tidtabeller och kartor

Tidtabeller för perioden 20 augusti till 8 december finns publicerade här på webbplatsen. Du hittar dessa via reseplaneraren, via reseinfo och på respektive linjesida. Det är också möjligt att söka fram tidtabellerna här på webbplatsen och i vår app. 

Örebro stad - augusti 2018

Tidtabellsskiftet i augusti kommer att innebära vissa förändringar för stadsbussarna i Örebro. Dessa hittar du här. Justeringar i denna information kan förekomma och också mindre minutjusteringar som presenteras i tidtabellerna.

 

Förändringar vid tidtabellsskifte i augusti 2018 för stadsbuss i Örebro
Linje Avgångstid Startdestination Slutdestination Förändring
5 07.43 M-F Hovsta Adolfsberg Ny avgångstid då resandet ökar.
5 08.03 M-F Hovsta Adolfsberg Ny avgångstid då resandet ökar
5 15.22 M-F Slottet  Hovsta Förlängd linjesträckning. Kommer att starta vid Backahallen istället för vid Slottet. Detta då avgången behöver förstärkas eftersom många reser med linjen.
5 15.42 M-F Slottet Hovsta Förlängd linjesträckning. Kommer att starta vid Backahallen istället för vid Slottet. Detta då avgången behöver förstärkas eftersom många reser med linjen.
5 16.02 M-F Slottet Hovsta Förlängd linjesträckning. Kommer att starta vid Backahallen istället för vid Slottet. Detta då avgången behöver förstärkas eftersom många reser med linjen.
5, 6, 22 Alla avgångar     Hållplats Kungsplan tas ur bruk för alla tre linjer. 
9 Alla avgångar     Ändrad linjesträckning i båda riktningarna. Linje 9 kommer att trafikera alla hållplatser som idag finns på linje 22 mellan Slottet och Wadköpingsvägen. Detta på grund av ombyggnationen av Skebäcksbron. Linje 9 kommer att köra till Slottet och därefter vidare mot Björkhaga. Den kommer inte trafikera Resecentrum, Örebro.
20 Alla avgångar     Linjen dras in. För lågt resande.
22 Alla avgångar     Ändrad linjesträckning i båda riktningarna mellan Slottet och Naturens Hus. Linje 22 kommer att trafikera motsvarande linje 9 idag från Slottet till Resecentrum och vidare mot USÖ Huvudentré. Där har linjen sin slutdestination förutom vid de avgångar som kör till Naturens hus som kommer fortsätta köra dit. Förändring på grund av ombyggnationen av Skebäcksbron.

Regionbuss Örebro kommun - juni 2018

Vid tidtabellsskiftet till sommartidtabellen genomfördes det några större förändringar för regionbussarna i Örebro kommun. Till detta område räknar vi följande områden med omnejd:

 

 • Brevens Bruk
 • Glanshammar
 • Hampetorp
 • Läppe
 • Odensbacken
 • Pålsboda
 • Stora Mellösa

I dessa områden genomfördes följande större förändringar i samband med sommartidtabellen. Flera turer var också sådana som inte körs under sommaren och har haft en V-markering eller liknande för att indikera detta under våren. 

 

Förändringar vid tidtabellsskifte i juni 2018
Linje Avgångstid Startdestination Slutdestination Förändring
321 07.28 L Örebro Götlunda Linjesträckningen Glanshammars Kyrka - Götlunda dras in. För lågt resande. 
321 08.20 L Götlunda Örebro Linjesträckningen Götlunda - Glanshammar Kyrka dras in på grund av för lågt resande. Avgången startar vid Glanshammars kyrka. 
321 22.28 L Örebro Götlunda Linjesträckningen Glanshammars Kyrka - Götlunda dras in. För lågt resande. 
321 23.28 L Götlunda Örebro Linjesträckningen Götlunda - Glanshammar Kyrka dras in på grund av för lågt resande. Avgången startar vid Glanshammars kyrka. 
321 09.08 Sön Örebro Götlunda Linjesträckningen Glanshammars Kyrka - Götlunda dras in. För lågt resande. 
321 10.00 Sön Götlunda Örebro Linjesträckningen Götlunda - Glanshammar Kyrka dras in på grund av för lågt resande. Avgången startar vid Glanshammars kyrka. 
321 19.08 Sön Örebro Götlunda Linjesträckningen Glanshammars Kyrka - Götlunda dras in. För lågt resande. 
321 20.00 Sön Götlunda Örebro Linjesträckningen Götlunda - Glanshammar Kyrka dras in på grund av för lågt resande. Avgången startar vid Glanshammars kyrka. 
322 Alla avgångar     Linjen dras in. För lågt resande.
513 23.10 M-F Örebro Fjugesta Dras in på grund av för lågt resande.
514 10.00 M-F Örebro Hidinge Dras in på grund av för lågt resande.
514 10.41 M-F Hidinge Örebro Dras in på grund av för lågt resande
514 13.00 M-F Örebro Hidinge Dras in på grund av för lågt resande
514 13.51 M-F Hidinge Örebro Dras in på grund av för lågt resande
524 13.45 M-F Örebro Fjugesta Dras in på grund av för lågt resande. Övriga avgångar är höst- och vinterturer. Dessa återtas i augusti 2018.
524 12.45 M-F Fjugesta Örebro Dras in på grund av för lågt resande. Övriga avgångar är höst- och vinterturer. Dessa återtas i augusti 2018.
525 Alla avgångar     Linjen dras in. För lågt resande.
527 23.07 M-F Fjugesta Mullhyttan Dras in på grund av för lågt resande
527 23.25 M-F Mullhyttan Fjugesta Dras in på grund av för lågt resande
527 23.12 L Fjugesta Mullhyttan Dras in på grund av för lågt resande
527 23.30 L Mullhyttan Fjugesta Dras in på grund av för lågt resande
722 Alla avgångar Kilingetorp Bönerud Linjesträckan Kilingetorp - Ingvaldstorp - Bönerud tas bort i bådar riktningarna. För lågt resande.
722 Alla avgångar Odensbacken Vingåker Linjesträckan Odensbacken-Vingåker kommer att sluta i Hampetorp. De avgångar som idag fortsätter till Läppe trafikerar som vanligt.
722 21.02 M-F Odensbacken Hampetorp Dras in på grund av för lågt resande.
722 21.15 M-F Hampetorp Odensbacken Dras in på grund av för lågt resande.
723 15.42 M-F Stora Mellösa  Odensbacken Dras in på grund av för lågt resande.
723 16.55 M-F Stora Mellösa Brevens Bruk Linjesträckan Stora Mellösa - Odensbacken dras in på grund av för lågt resande. Turen startar istället 17.10 i Odensbacken och kör mot Brevens Bruk.
723 17.43 M-F Stora Mellösa Odensbacken Dras in på grund av för lågt resande
723  06.11 M-F Odensbacken Stora Mellösa Dras in på grund av för lågt resande
723 06.34 M-F Brevens Bruk Stora Mellösa Linjesträckan Odensbacken - Stora Mellösa dras in på grund av för lågt resande. 
723 14.34 M-F Brevens Bruk Stora Mellösa Linjesträckan Odensbacken - Stora Mellösa dras in på grund av för lågt resande.
723 16.28 M-F Odensbacken Stora Mellösa Dras in på grund av för lågt resande.
724 11.13 M-F Örebro Norrbyås Dras in på grund av för lågt resande
724 11.50 M-F Norrbyås Örebro Dras in på grund av för lågt resande
724 Alla avgångar     Linjen kommer inte att trafikera hållplats Konserthuset i Örebro. Gäller båda riktningarna.
725 Alla avgångar     Linjen kommer inte att trafikera hållplats Konserthuset i Örebro. Gäller båda riktningarna.
725 19.03 M-F Almbroskola Örebro Dras in på grund av för lågt resande
727 23.50 F Örebro Pålsboda Dras in på grund av för lågt resande
727 06.00 L Pålsboda Örebro Dras in på grund av för lågt resande
727 23.50 L Örebro Pålsboda Dras in på grund av för lågt resande
727 22.15 S Örebro Pålsboda Dras in på grund av för lågt resande
727 23.05 S Pålsboda Örebro Dras in på grund av för lågt resande
728 05.35 M-F Hjortkvarn Pålsboda Dras in på grund av för lågt resande
731 05.05 M-F Pålsboda Hallsberg Dras in på grund av för lågt resande
731 05.37 M-F Hallsberg Pålsboda Dras in på grund av för lågt resande
731 20.05 M-F Pålsboda Hallsberg Dras in på grund av för lågt resande
731 20.37 M-F Hallsberg Pålsboda Dras in på grund av för lågt resande
740 21.46 M-F Kumla Odensbacken Dras in på grund av för lågt resande
740 21.05 M-F Odensbacken Kumla Dras in på grund av för lågt resande
Regionbuss Örebro kommun - augusti 2018

Vid tidtabellsskiftet till hösttidtabellen den 20 augusti genomförs det några större förändringar för regionbussarna i Örebro kommun. Till detta område räknar vi följande områden med omnejd:

 

 • Brevens Bruk
 • Glanshammar
 • Hampetorp
 • Läppe
 • Odensbacken
 • Pålsboda
 • Stora Mellösa

 

Här nedan presenteras några av de större förändringarna som sker i augusti 2018 utöver förändringarna i juni.

 

Förändringar vid tidtabellsskifte i augusti 2018
Linje Avgångstid Startdestination Slutdestination Förändring
321       De avgångar som i juni slutade trafikera Götlunda, Fårtallen kommer inte att börja trafikera sträckan i augusti.
524       Vissa avgångar återtas och linjen kommer att köra från 20 augusti 2018.
525 Alla avgångar     Linjen dras in. För lågt resande.
725 Alla avgångar     Linjen kommer att stanna vid hållplats Universitetsplatsen i båda riktningarna. Öppen för både på och avstigande. 
Norra länsdelen - juni 2018

Vid tidtabellsskiftet till sommartidtabellen genomfördes det några större förändringar i den norra länsdelen. Till den norra länsdelen räknar vi följande områden med omnejd:

 

 • Arboga
 • Frövi
 • Grängesberg
 • Hällefors
 • Kopparberg
 • Lindesberg
 • Nora

 

Förändringar vid tidtabellsskifte i juni 2018 för den norra länsdelen
Linje Avgångstid Startdestination Slutdestination Förändring
303 20.32 L-S Lindesberg Örebro Dras in på grund av för lågt resande
303 21.55 L-S Örebro Lindesberg Dras in på grund av för lågt resande
308 05.30 M-F Kopparberg  Lindesberg  Dras in på grund av för lågt resande
308 23.20 M-F Lindesberg Kopparberg Dras in på grund av för lågt resande
308 03.01 F Lindesberg Kopparberg Dras in på grund av för lågt resande
308 22.45 L-S Lindesberg Kopparberg Dras in på grund av för lågt resande
314 07.05 L Frövi Örebro Dras in på grund av för lågt resande
314 08.10 L Örebro Frövi Dras in på grund av för lågt resande
314 19.05 S Frövi Örebro Dras in på grund av för lågt resande
314 20.10 S Örebro Frövi Dras in på grund av för lågt resande
351 19.07 M-F Lindesberg Arboga Dras in på grund av för lågt resande
351 21.10 M-F Arboga Lindesberg Dras in på grund av för lågt resande
353 10.45 M-F  Lindesberg Gusselby Dras in på grund av för lågt resande
353 06.10 M-F Gusselby Lindesberg Dras in på grund av för lågt resande
353 07.10 M-F Gusselby Lindesberg Dras in på grund av för lågt resande
353 11.05 M-F  Gusselby Lindesberg Dras in på grund av för lågt resande

Det förekommer också ytterligare mindre justeringar och dessa kommer att framgå av tidtabellerna som kommer att publiceras i maj här på webbplatsen.

Norra länsdelen - augusti 2018

Vid tidtabellsskiftet till hösttidtabellen genomförs det några större förändringar i den norra länsdelen. Till den norra länsdelen räknar vi följande områden med omnejd:

 

 • Arboga
 • Frövi
 • Grängesberg
 • Hällefors
 • Kopparberg
 • Lindesberg
 • Nora

Här nedan presenteras några av de större förändringarna som sker i augusti 2018 utöver förändringarna i juni. Tidtabellerna kommer att publiceras närmre augusti. 

 

Förändringar vid tidtabellsskifte i augusti 2018 för den norra länsdelen
Linje Avgångstid Startdestination Slutdestination Förändring
361 05.40 M-F Kopparberg Grängesberg Dras in på grund av för lågt resande
361 06.10 M-F  Grängesberg Kopparberg Dras in på grund av för lågt resande

 

Det förekommer också ytterligare mindre justeringar och dessa kommer att framgå av tidtabellerna som kommer att publiceras i maj här på webbplatsen.

Södra länsdelen - juni 2018

Vid tidtabellsskiftet till sommartidtabellen genomfördes det några större förändringar i den södra länsdelen. Till den södra länsdelen räknar vi följande områden med omnejd:

 

 • Askersund
 • Ekeby
 • Finnerödja
 • Hasselfors
 • Kumla
 • Laxå
 • Vretstorp

I dessa områden gjordes följande förändringar i sommartidtabellen. Det förekom flera avgångar som inte körs under sommaren. Dessa finns inte med i listan. Dessa är V-markerade turer i tidtabellen.

 

Förändringar vid tidtabellsskifte i juni 2018 för södra länsdelen
Linje Avgångstid Startdestination Slutdestination Förändring
629 13.00 M-F Askersund  Nydalen Dras in på grund av för lågt resande
629 19.05 M-F Askersund Gärdshyttan Dras in på grund av för lågt resande
629 06.35 M-F Gärdshyttan Askersund Dras in på grund av för lågt resande
629 13.40 M-F Nydalen Askersund Dras in på grund av för lågt resande
701 23.55 M-F Örebro Kumla Dras in på grund av för lågt resande
701 04.17 M-F Kumla Örebro Dras in på grund av för lågt resande
701 23.02 M-F Kumla  Örebro Dras in på grund av för lågt resande
702 17.15 M-F Kumla Örebro Dras in på grund av för lågt resande
702 05.10 M-F Örebro Kumla Dras in på grund av för lågt resande
702 18.10 M-F Örebro Kumla Dras in på grund av för lågt resande
704 22.08 M-F Askersund Kumla Dras in på grund av för lågt resande
704 23.10 M-F Kumla Askersund Dras in på grund av för lågt resande
705 19.05 M-F Hallsberg Vretstorp Dras in på grund av för lågt resande
705 20.05 M-F Hallsberg Vretstorp Dras in på grund av för lågt resande
705 21.05 M-F Hallsberg Laxå Dras in på grund av för lågt resande
705 19.20 Sön Hallsberg Vretstorp Dras in på grund av för lågt resande
705 19.27 M-F Vretstorp Hallsberg Dras in på grund av för lågt resande
705 20.27 M-F Vretstorp Hallsberg Dras in på grund av för lågt resande
705 19.45 Sön Vretstorp Hallsberg Dras in på grund av för lågt resande
741 05.30 M-F Kumla Ekeby Dras in på grund av för lågt resande
741 06.00 M-F Kumla Ekeby Dras in på grund av för lågt resande
741 19-00 M-F Kumla Ekeby Dras in på grund av för lågt resande
741 21.05 M-F Kumla Ekeby Dras in på grund av för lågt resande
741 22.08 M-F Kumla Ekeby Dras in på grund av för lågt resande
741 06.05 M-F Ekeby Kumla Dras in på grund av för lågt resande
741 06.35 M-F Ekeby Kumla Dras in på grund av för lågt resande
741 19.40 M-F Ekeby Kumla Dras in på grund av för lågt resande
741 21.40 M-F Ekeby Kumla Dras in på grund av för lågt resande
741 22.35 M-F Ekeby Kumla Dras in på grund av för lågt resande
743 06.05 M-F Fjugesta Kumla Dras in på grund av för lågt resande
761 06.00 M-F Laxå Finnerödja Avgången förlängs till Källefalls vsk.
761 07.10 M-F Laxå Finnerödja Ny avgång under sommaren
761 07.30 M-F Finnerödja Laxå Ny avgång under sommaren
761 08.15 M-F Källefalls vsk Laxå  Anropsstyrd avgång blir ordinarie linjetrafik. Behöver inte förbeställas. 
761 11.40 M-F Laxå Källefalls vsk Dras in på grund av för lågt resande
761 13.30 M-F Laxå Källefalls vsk Dras in på grund av för lågt resande
761 17.10 M-F Laxå Källefalls vsk Turen kör bara till Finnerödja på grund av för lågt resande till Källefalls vsk.
761 12.38 M-F Källefalls vsk Laxå Dras in på grund av för lågt resande
761 14.26 M-F Källefalls vsk Laxå Dras in på grund av för lågt resande
761 15.40 M-F  Finnerödja  Laxå Dras in på grund av för lågt resande
762 09.03 M-F Laxå Hasselfors Anropsstyrd avgång som dras in på grund av för lågt resande.
762 09.25 M-F Hasselfors Laxå Dras in på grund av för lågt resande
762 16.12 M-F Laxå Hasselfors  Dras in på grund av för lågt resande
762 16.35 M-F Hasselfors Laxå Dras in på grund av för lågt resande
841 22.20 M-F Örebro Askersund Dras in på grund av för lågt resande
841 21.15 M-F Askersund Örebro Dras in på grund av för lågt resande

 

Det förekommer också ytterligare mindre justeringar och dessa kommer att framgå av tidtabellerna som kommer att publiceras i maj här på webbplatsen.

Södra länsdelen - augusti 2018

Vid tidtabellsskiftet till hösttidtabell den 20 augusti genomförs det några större förändringar i den södra länsdelen. Till den södra länsdelen räknar vi följande områden med omnejd:

 

 • Askersund
 • Ekeby
 • Finnerödja
 • Hasselfors
 • Kumla
 • Laxå
 • Vretstorp

Här nedan presenteras några av de större förändringarna som sker i augusti 2018 utöver förändringarna i juni. 

 

Förändringar vid tidtabellsskifte i juni 2018 för södra länsdelen
Linje Avgångstid Startdestination Slutdestination Förändring
705 05.35 M-F Hallsberg Vretstorp Dras in på grund av för lågt resande
705 18.27 M-F Vretstorp Hallsberg Dras in på grund av för lågt resande
739 13.10 M-F Ekeby  Kumla Dras in på grund av för lågt resande
741 09.30 M-F Kumla Ekeby Dras in på grund av för lågt resande
741 11.30 M-F Kumla Ekeby Dras in på grund av för lågt resande
741 13.30 M-F Kumla Ekeby Dras in på grund av för lågt resande
741 16.30 M-F Kumla Ekeby Dras in på grund av för lågt resande
741 17.30 M-F Kumla Ekeby Dras in på grund av för lågt resande
741 10.05 M-F Ekeby Kumla Dras in på grund av för lågt resande
741 12.05 M-F Ekeby Kumla Dras in på grund av för lågt resande
741 14.05 M-F Ekeby Kumla Dras in på grund av för lågt resande
741 17.05 M-F Ekeby Kumla Dras in på grund av för lågt resande
741 18.05 M-F Ekeby Kumla Dras in på grund av för lågt resande
743 18.10 M-F Kumla Fjugesta Dras in på grund av för lågt resande
743 12.44 M-F Fjugesta Kumla Dras in på grund av för lågt resande
751 14.25 M-F Närlundaskolan Askersund Sträckan Närlundaskolan - Askersund dras in på grund av för lågt resande.
753 Alla avgångar.     Linjen tas ur bruk på grund av för lågt resande. Se linje 755.
754 13.45 M-F Askersund Vretstorp Dras in på grund av för lågt resande
754 14.35 M-F Vretstorp Askersund Dras in på grund av för lågt resande
755 Alla avgångar     Ny linjesträckning över Rönneshyttan.
Länstrafikens nya webb

Välkommen till vår nya webb! Den lanserades 20 februari 2018. Den nya webbplatsen har ett nytt utseende, ny information och framförallt nya funktioner. Klicka på en av funktionerna nedan så hittar du mer information om hur den fungerar.

Reseplanerare

Reseplaneraren är placerad direkt på startsidan och under Reseinfo. Genom att ha reseplaneraren på startsidan vill vi göra det enklare för dig att söka fram din resa med Länstrafiken. Vi har sammanställt information om hur du genomför sökningar i reseplaneraren via den här länken.

 

Boka Gruppresa - Inte längre via reseplaneraren

En förändring i reseplaneraren är att det inte går att boka Gruppresor för skolverksamheter via reseplaneraren. Det görs istället via en separat reseplanerare "Boka Gruppresa". Mer information om Gruppresor finns här.

Linjesida

En av de större nyheterna på vår webb är att varje linje har en egen linjesida. Syftet med linjesidan är att ge en tydlig bild av varje linje. Det finns följande information på en linjesida:

 

 • Trafikinformation
 • Karta
 • Tidtabeller
 • Hållplatser (A-Ö)

Trafikinformation om aktuell linje

När en linje är påverkad av en trafikstörning så visas detta högst upp på linjesidan. Texten om en trafikstörning länkar ner till den del på sidan där mer information finns. På sidor utan trafikstörning syns inte denna text.

 

 Beskriver hur trafikstörning på en linje illustreras på en linjesida

 

Karta som visar linjesträckning

Överst på linjesidan finns en karta. Kartan är placerad överst för att du enkelt ska få en överblick över hur linjen kör. Kartan uppdateras inte utifrån pågående trafikförändringar utan visar alltid ordinarie linjesträckning. Kartfunktionen är under uppbyggnad och därför finns det också en möjlighet att lämna synpunkter direkt på linjesidan. 

 

Vill du veta mer om hur kartfunktionen fungerar så har vi sammanställ information om det via den här länken.

 

Tidtabeller för aktuell linje

På linjesidan finns de aktuella tidtabellerna för den linjen. Du har möjlighet att öppna dessa som pdf. Mer information om de olika alternativen för att hitta en avgångstid kan du hitta via den här länken.

 

Hållplatser (A-Ö)

Längst ner på en linjesida finns alla hållplatser presenterade som linjen trafikerar. Hållplatserna presenteras A-Ö. Hållplatserna är kopplade till respektive hållplatssida så du kan klicka på ett hållplatsnamn och komma till den sidan. 

Hållplatssida

En nyhet på vår nya webbplats är att varje hållplats har en egen hållplatssida. På hållplatssidan presenteras information kring just den hållplatsen. Följande information finns:

 

 • Karta
 • Gatuvy
 • Trafikinformation för hållplatsen
 • Linjer som trafikerar hållplatsen
 • Nästkommande avgångstider
 • Tillgänglighet

 

Karta över hållplatsen

Överst på hållplatssidan finns en karta. Den är placerad överst för att du enkelt ska få en överblick över var hållplatsen finns. Kartan uppdateras inte utifrån pågående trafikförändringar utan visar ordinarie linjesträckning och hållplats. Kartfunktionen är under uppbyggnad och därför finns det också en möjlighet att lämna synpunkter direkt på hållplatssidan. 

Vill du veta mer om hur kartan för hållplatssidan fungerar har vi sammanställt den informationen här. 

 

Gatuvy över hållplatsen

En ytterligare funktion på kartan är Gatuvy.  Dit kommer du genom att klicka på ikonen för Gatuvy högst upp på kartan. Via gatuvy får du se tre bilder på hållplatsen. Bilderna är tagna från Google och uppdateras därifrån. Bilderna är till för att du ska få en bild över hur hållplatsen ser ut och hur tillgänglig den är. 

 

Trafikinformation för den aktuella hållplatsen

Trafikinformationen är samma som presenteras på startsidan. Informationen som presenteras är kopplad till den hållplats som du är inne på. Genom att klicka på en av trafikstörningarna får du mer information om trafikstörningen. 

 

Nästa avgångstid från hållplatsen

Under rubriken nästkommande avgångstider visas de närmsta avgångarna från hållplatsen. De är utmärkta med linje, riktning, hållplatsläge och två nästkommande avgångstider. Kursiva tider innebär cirkatider, vilket innebär att bussen kan avgå cirka 5 minuter innan avsatt tid och 5 minuter efter. Du kan klicka på linjeikonen för att komma till den linjesidan. 

Biljettguide

Vi har tagit fram en Biljettguide för att underlätta för dig att välja rätt biljett utifrån dina resemönster. Biljettguiden hittar du här.


Biljettguiden är en rad med frågor som i slutänden leder fram till den biljett som passar dig utifrån dina svar. 

 

Bilden visar hur biljettguiden ser ut på sidan Biljett och köp

Projekt Merkoll - Trafikförändringar i länet

Vi jobbar ständigt på att bussen ska vara det bästa alternativet vid resor till och från jobbet. Genom att erbjuda ökad turtäthet, kortare restid och nya busslinjer vill vi göra det mer attraktivt att lämna bilen hemma och i stället välja att åka kollektivt. Som en del i detta gjordes en utredning kring kollektivtrafiken i Örebro län: Merkoll.


MerKoll-utredningen pågick mellan åren 2009-2011. Projektet var EU-finansierat och förutom Länstrafiken var deltagande parter i projektet var länets kommuner och Trafikverket med flera. Efter utredningens resultat har arbetet pågått med att införa trafikeringsförslagen etappvis i länet.


I förberedelsearbetet har bland annat ingått att förbereda diverse åtgärder i infrastrukturen. Det har rört sig om exempelvis ombyggnationer av busstationer, hållplatser, vändslingor för bussarna och liknande. Arbetet kring infrastrukturen har skett och sker i dialog med respektive väghållare som ansvarar för om- och nybyggnationer.

 

I utredningens förslag ingick också förändringar och anpassningar av de olika skolornas start- och sluttider. Avsikten var och är att få en samhällseffektiv trafik där bussar för skolskjuts och linjetrafik inte körs parallellt utan samkörs.


Länstrafiken har efter utredningen också arbetat med att anpassa och justera de föreslagna tidtabellerna för att möjliggöra byten mellan olika linjer samt mellan buss och tåg. I detta arbete har också ingått att säkerställa de olika linjesträckningarnas körtider.

 

Vilka har varit involverade i processen?

Politiker och tjänstemän från Länstrafiken samt berörda kommuner. Också olika väghållare, där Trafikverket och kommunerna är de största, har varit delaktiga i processen. En dialog kring den nya trafiken har också skett med de trafikoperatörer som körde trafiken vid förändringarna.

 

Större samordning mellan skolskjuts och linjetrafik

Linjeomläggningarna innebär också att fler barn och ungdomar kan åka linjebuss till och från skolan. Skolskjutsar och linjetrafik samordnas, istället för att – som tidigare – ofta köra parallellt på samma resväg. Resultatet är ett effektivare utnyttjande av samhällsbetalda resor.

 

Vad händer nu?

Efter större linjeomläggningar görs alltid justeringar. Det är ett pågående arbete. Vi arbetar aktivt med att ta till oss alla synpunkter och se över om vi kan anpassa linjerna så att de blir ännu bättre.

Augusti 2015 - södra länsdelen

I augusti 2015 gjorde vi stora förändringar i linjetrafiken i södra länet och mot Örebro. Förändringar innebar att arbetspendlare till och från Askersund, Hallsberg, Kumla, Laxå och södra delarna av Örebro fick fler och bättre resealternativ. Bland annat ökade vi möjligheterna att pendla med buss till och från flera av de stora arbetsplatserna.

 

Utöver fördelar som ökad turtäthet, kortare restid och nya linjer innebar förändringarna:

 

 • högre säkerhet för barnen i och med att alla regionbussar installerades med barnstolar integrerade i ryggstödet på två befintliga stolar
 • enklare möjligheter att arbeta på expressbussen mellan Askersund och Örebro tack vare wifi och utfällbara bord som integrerades i stolsryggarna
 • att bussarna fick miljövänligare bränsle
 • enklare att komma ihåg busstider tack vare att tiderna lades med samma klockslag varje timme i den mån det gick

Resultatet – ett ökat resande i den södra länsdelen

Förändringarna som gjordes i den södra länsdelen augusti 2015 har resulterat i ett ökat resande. En jämförelse är gjord mellan mitten på augusti till sista december 2015 och samma period 2016.


Här presenteras ett axplock ur statistikunderlaget:

 

 • Totalt ökade bussresandet med 13 %.
 • Resandet med expressbuss 841 Örebro – Askersund har ökat med 25 %. Det är en ökning från 30 687 resor till 38 399 resor.
 • Resandet med linje 701 Örebro – Kumla har ökat med 15 %, vilket är en ökning från 76 963 resor till 88 653 resor.
 • Resandet med linje 702 Kumla - Berglunda - Pilängen - Bista - Örebro har ökat med 59 %.
 • Linje 704 Askersund - Hallsberg - Kumla hade under mätperioden 2016 110 306 resor, vilket är en ökning på 12 % jämfört med 2015.
Augusti 2016 - västra länsdelen

I augusti 2016 gjordes omfattande förändringar i linjetrafiken i den västra länsdelen. Fokus var då på linjetrafiken kring Karlskoga och Degerfors med omnejd.

 

Genomförda förändringar i den västra länsdelen

Arbetspendlare i området fick fler och bättre resealternativ. Bland annat ökade möjligheterna att pendla med buss mellan Karlskoga - Degerfors, Karlskoga - Örebro och inom Karlskoga.

 

Utöver fördelar som ökad turtäthet, kortare restid och nya linjer resulterade förändringarna i:

 

 • att stadsbussarna i Karlskoga fick rakare och enklare linjesträckningar
 • högre säkerhet för barnen i och med att det i de nya regionbussarna installerades barnstolar integrerade i ryggstödet på två befintliga stolar
 • att det har blivit enklare att arbeta på expressbussen mellan Karlskoga och Örebro tack vare wifi och utfällbara bord som är integrerade i stolsryggarna
 • miljövänligare bränslen
 • att det blivit enklare att komma ihåg busstider tack vare regelbundna turer på de större linjerna

 

Resultatet – ett ökat resande i den västra länsdelen

Förändringarna som genomfördes i augusti 2016 i de västra länsdelarna har resulterat i ett ökat resande. En jämförelse är gjord mellan mitten på augusti till sista december 2015 och samma period 2016.


Här presenteras ett axplock ur statistikunderlaget:

 

 • Totalt ökade bussresandet med 11 %.
 • Ökning för regionbuss med 24 %.
 • Resandet med linje 500 Örebro – Karlskoga har ökat med 16 %, vilket är en ökning från 146 327 resor till 169 105 resor.
 • Resandet med linje 502 Degerfors – Karlskoga har ökat med 23 %, vilket är en ökning från 112 855 resor till 138 344 resor.
 • Linje 3 Stråningstorp - Löten har ökat från 3 787 resor till 22 936, vilket motsvarar en ökning på 506 %.
 • Linje 342 Karlskoga – Grythyttan – Hällefors har ökat med 51 % vilket är en ökning från 4 088 resor till 6158 resor.
Augusti 2017 - Lekeberg med omnejd

Den 14 augusti 2017 gjordes omfattande förändringar i linjetrafiken i den västra länsdelen tillhörande Lekebergs kommun. Fokus var på linjetrafiken kring Fjugesta med omnejd.

 

När förändringarna genomfördes var inte all infrastruktur på plats. Det rörde sig om exempelvis nya hållplatser på det statliga vägnätet. Sedan förändringarna i augusti 2017 arbetar Trafikverket med att åtgärda de ändringar i infrastrukturen som behövs.

 

En förändring var fler resealternativ

Vi ökade bland annat möjligheterna att pendla med buss mellan Fjugesta - Örebro linje 513. I högtrafik kör nu linjen med 15 minuters trafik och 30 minuters trafik dagtid.

 

Vi införde också fyra nya linjer:

 

 • 514 Hidinge - Örebro
 • 525 Nalavi - Fjugesta
 • 526 Svartå - Fjugesta
 • 527 Hasselfors - Fjugesta

Linje 743 förlängdes och går nu mellan Fjugesta - Götabro - Åbytorp - Kumla. Linjen gör det möjligt för skol- och arbetspendling till Fjugesta och Kumla. Den gör det också möjligt att byta för pendling mot Hallsberg och Örebro.