Till innehåll på sidan
Fältet kan inte vara tomt

Trafikinformation - Tidtabellsskiftet 2021 - Hållplats Nävestagatan, Ekeby Egna Hem och Gällersta by dras in

Den 12 december 2021 dras hållplats Nävestagatan, Ekeby Egna Hem och Gällersta by in. Resenärer hänvisas till hållplats Frommesta och Ekeby Rävabacken.

Ändrad den

Trafikinformation - Tidtabellsskiftet 2021 - Linje 741 förändras och byter namn till linje 710

Från den 12e december 2021 kommer linje 741 att förändras och inte längre trafikera dessa hållplatser.

Ändrad den