Till innehåll på sidan
Fältet kan inte vara tomt
Aktuell tidtabell, giltig t.o.m. 2021-12-11

Trafikinformation - BRT - Hållplats Österplan, Almbyplan och Tybble centrum

Hållplats Österplan, Almbyplan och Tybble centrum byggs om vilket medför begränsad framkomlighet för både bussar och resenärer.

Bil och busstrafik kommer gå i de två röda busskörfälten i mitten av vägen.

De nybyggda hållplatserna vid Almbyplan och Tybble börjar att trafikeras. De tillfälliga hållplatserna på Hagmarksgatan och Hjälmarvägen trafikeras fortfarande av linje 719, 720, 721 och 724.
Regiontrafik till och från Odensbacken och Norrbyås kör Hjälmarvägen - Universitetsallén - Hagmarksgatan.

Hållplats Österplan är avstängd under byggtiden. Arbetet beräknas vara klart i december.

Ändrad den

Trafikinformation - Tidtabellsskiftet 2021 - Hållplats Nävestagatan, Ekeby Egna Hem och Gällersta by dras in

Den 12 december 2021 dras hållplats Nävestagatan, Ekeby Egna Hem och Gällersta by in. Resenärer hänvisas till hållplats Frommesta och Ekeby Rävabacken.

Ändrad den

Trafikinformation - Tidtabellsskiftet 2021 - Hållplats Klämman västra, Lövsta och Brickebacken Södra Rv 51 dras in

Den 12 december 2021 dras hållplats Klämman västra, Lövsta och Brickebacken Södra Rv 51 in. Resenärer hänvisas till hållplats Vårdhem och Brickebacken Norra Rv 51.

Ändrad den

Trafikinformation - Hållplats Österplan avstängd

Hållplats Österplan är avstängd från den 14 augusti och arbetet beräknas vara klart i december.
Resenärer hänvisas till hållplats Behrn Arena.

Ändrad den
Ordinarie linjesträckning

Observera att detta är hållplatser för ordinarie linjesträckning.