Till innehåll på sidan
Fältet kan inte vara tomt
Aktuell tidtabell, giltig t.o.m. 2021-12-11

Trafikinformation - BRT - Hållplats Österplan, Almbyplan och Tybble centrum

Hållplats Österplan, Almbyplan och Tybble centrum byggs om vilket medför begränsad framkomlighet för både bussar och resenärer.

Norrgående körfält mellan Österplan och Tybble är avstängt
I södergående körriktning är ett körfält i vardera riktning öppet.

Det finnas tillfälliga hållplatser vid Almbyplan, Tybble, på Hagmarksgatan och Hjälmarvägen.
Regiontrafik från Odensbacken och Norrbyås kör Hjälmarvägen - Universitetsallén - Hagmarksgatan.

Hållplats Österplan är avstängd under byggtiden. Arbetet beräknas vara klart i december.

Ändrad den

Trafikinformation - Hållplats Österplan avstängd

Hållplats Österplan är avstängd från den 14 augusti och arbetet beräknas vara klart i december.
Resenärer hänvisas till hållplats Behrn Arena.

Ändrad den

Trafikinformation - Linje 514, 522, 523, 524, 724 och 725 angör läge P på Resecentrum

Följande linjer angör hållplatsläge P vid Resecentrum:
Linje 514, 522, 523, 524, 724 och 725
Läge P hittar ni efter cykelgaraget i sydlig riktning

Ändrad den