Till innehåll på sidan
Fältet kan inte vara tomt

Trafikinformation - BRT - Hållplats Österplan, Almbyplan och Tybble centrum

Hållplats Österplan, Almbyplan och Tybble centrum byggs om vilket medför begränsad framkomlighet för både bussar och resenärer.

Bil och busstrafik kommer gå i de två röda busskörfälten i mitten av vägen.

De nybyggda hållplatserna vid Almbyplan och Tybble börjar att trafikeras. De tillfälliga hållplatserna på Hagmarksgatan och Hjälmarvägen trafikeras fortfarande av linje 719, 720, 721 och 724.
Regiontrafik till och från Odensbacken och Norrbyås kör Hjälmarvägen - Universitetsallén - Hagmarksgatan.

Hållplats Österplan är avstängd under byggtiden. Arbetet beräknas vara klart i december.

Ändrad den

Trafikinformation - Tidtabellsskiftet 2021 - Hållplats Hjälmarvägen dras in

Den 12 december 2021 dras hållplats Hjälmarvägen in. Resenärer hänvisas till hållplats Almbyplan.

Ändrad den

Trafikinformation - Hållplats Österplan avstängd

Hållplats Österplan är avstängd från den 14 augusti och arbetet beräknas vara klart i december.
Resenärer hänvisas till hållplats Behrn Arena.

Ändrad den