Till innehåll på sidan
Fältet kan inte vara tomt
Andra har också sökt på

Trafikinformation - Tidtabellsskiftet 2022 - Byte av linjenummer

I samband med tidtabellsskifte 2022-12-11 kommer denna linje byta nummer. Detta påverkar följande linjer:

Linje 302 delas upp och byter nummer till Linje 401 och 402
Linje 304 byter nummer till Linje 420
Linje 305 delas upp och byter nummer till Linje 421 och 431
Linje 306 byter nummer till Linje 406
Linje 321 delas upp och byter nummer till Linje 200 och 230
Linje 331 byter nummer till Linje 430
Linje 333 byter nummer till Linje 403
Linje 342 byter nummer till Linje 404
Linje 513 byter nummer till Linje 600
Linje 514 byter nummer till Linje 620
Linje 522 byter nummer till Linje 506
Linje 523 byter nummer till Linje 520
Linje 527 byter nummer till Linje 630
Linje 802 byter nummer till Linje 400