Till innehåll på sidan
Fältet kan inte vara tomt

Trafikinformation - BRT - Hållplats Österplan, Almbyplan och Tybble centrum

Hållplats Österplan, Almbyplan och Tybble centrum byggs om vilket medför begränsad framkomlighet för både bussar och resenärer.

Bil och busstrafik kommer gå i de två röda busskörfälten i mitten av vägen.

De nybyggda hållplatserna vid Almbyplan och Tybble börjar att trafikeras. De tillfälliga hållplatserna på Hagmarksgatan och Hjälmarvägen trafikeras fortfarande av linje 719, 720, 721 och 724.
Regiontrafik till och från Odensbacken och Norrbyås kör Hjälmarvägen - Universitetsallén - Hagmarksgatan.

Hållplats Österplan är avstängd under byggtiden. Arbetet beräknas vara klart i december.

Ändrad den

Trafikinformation - Tidtabellsskiftet 2021 - Hållplats Hjälmarvägen dras in

Den 12 december 2021 dras hållplats Hjälmarvägen in. Resenärer hänvisas till hållplats Almbyplan.

Ändrad den

Trafikinformation - Tidtabellsskiftet 2021 - Linje 724 förändras och byter namn till Linje 824

Från den 12e december 2021 kommer linje 724 att förändras och inte längre trafikera dessa hållplatser.

Ändrad den

Linjer som trafikerar Hjälmarvägen (Örebro)

Avgångstider för Hjälmarvägen (Örebro)
  • Linje mot
  • Trafikinfo
  • Läge
  • Avgång