Till innehåll på sidan
Påverkan på vår trafik

På grund av Coronaviruset påverkas både vår busstrafik och Serviceresor. Du kan tillsvidare inte köpa biljetter ombord på bussen hos föraren.

Läs mer om hur busstrafiken påverkas här.

Läs mer om hur Serviceresor påverkas här.

Läs mer om hur Gruppresor för skolverksamheter och skolskjuts påverkas här.

Det förekommer indragna turer med våra bussar och information om dessa hittar du på vår samlingssida för trafikinformation.

Fältet kan inte vara tomt

Trafikinformation - Hållplats Studievägen, Kumminvägen, Sörbyängens centrum, Mejramvägen är avstängda från 13/12

Från tidtabellsskiftet den 13 december 2020 kommer hållplats Studievägen, Kumminvägen, Sörbyängens centrum och Mejramvägen ej att trafikeras av linje 68. Hållplats Sörbyängsvägen kommer ej trafikeras av linje 6 eller 68.
Detta gäller från 13 december tills vidare.

Resenärer hänvisas till hållplats Tybble, Tybble Vårdcentral eller Karlsdalsallén.

Ändrad den

Trafikinformation - Hållplats Studievägen, Kumminvägen, Sörbyängens centrum, Mejramvägen är avstängda från 13/12

Från tidtabellsskiftet den 13 december 2020 kommer hållplats Studievägen, Kumminvägen, Sörbyängens centrum och Mejramvägen ej att trafikeras av linje 68. Hållplats Sörbyängsvägen kommer ej trafikeras av linje 6 eller 68.
Detta gäller från 13 december tills vidare.

Resenärer hänvisas till hållplats Tybble, Tybble Vårdcentral eller Karlsdalsallén.

Ändrad den

Trafikinformation - Hållplats Sveaparken, Eyragatan, Utjordsgatan och Hemmansvägen avstängda för linje 68

På grund av ett arbete vid Svealundsskolan kommer linje 68 att få ny linjedragning från och med 23/9 tills vidare.

Bussen kommer angöra Olof Palmes torg och sedan gå direkt via Rudbecksgatan till Almbyplan. Hållplatserna längs Rudbecksgatan kommer inte att angöras.

Hållplats Sveaparken kommer inte angöras av linje 68, enbart linje 5 och 6.

Ändrad den

Linjer som trafikerar Mejramvägen

Avgångstider för Mejramvägen
  • Linje mot
  • Trafikinfo
  • Läge
  • Avgång